Svatý stolec připomněl 50. výročí své přítomnosti v Radě Evropy

Již padesát let má Svatý stolec status pozorovatele při Radě Evropy ve Štrasburku. Důležité je rozsévat, nechat zaznít svůj hlas a přinášet hlas těch, kdo jej nemají, říká vatikánský představitel mons. Marco Ganci.
Publikováno: 9. 1. 2020 15:00

Foto: Arcibiskup Paul Galagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy. Zdroj: Vatican News

Status stálého pozorovatele sjednaný 7. března 1970 završil vývoj oficiálních vztahů mezi Svatým stolcem a Radou Evropy navázaných v roce 1962. U příležitosti kulatého výročí probíhá ve Štrasburku třídenní sympózium, připomínající  zejména návštěvu dvou papežů v této instituci: Jana Pavla II. v roce 1988 a Františka v roce 2014. Nese nadpis „Budovat společně Evropu. 50 let Svatého stolce v Radě Evropy“, protože, jak připomíná mons. Ganci, evropská jednota musí být dílem všech a nikoli pouze jedné či druhé strany.

„Rada Evropy se zabývá především otázkami jako je demokracie, zákonnost a lidská práva. To všechno jsou věci, které Svatý stolec sleduje s velkou pozorností a vyslovuje se k nim. Jde tu o oficiální stanoviska, magisterium, poselství Svatého otce, promluvy dvou papežů ve Štrasburku. Ale na druhé straně také vysocí představitelé Rady Evropy navštěvují Vatikán, papež je přijímá. Vybízíme k budování solidárnější, spravedlivější a lidštější Evropy, založené na míru a hodnotách. Zvláštní pozornost věnujeme také problému migrace, náboženské svobody, mezináboženskému a interkulturnímu dialogu. To jsou základní témata, kterými se zabývá Svatý stolec.“

Při zahájení sympózia vystoupil arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy, s obsáhlým příspěvkem, v němž se dotkl právě jmenovaných priorit Svatého stolce na mezinárodní platformě. Mimo jiné upozornil na některá nedorozumění v debatě o migraci. Za nedorozumění označil jak představu asimilace pojímané jako rezignace na vlastní identitu a přijetí identity hostícího národa,  tak představu uzavřenosti migrantů do vlastního ghetta. Za žádoucí označil vzájemné vycházení vstříc a obohacování mezi “různými světy“, které díky migraci navazují vztah.

„Třetí nedorozumění vede k představě, že vzhledem k migračnímu fenoménu by měly cílové země rezignovat na vlastní identitu z respektu k jiným identitám. Tento postoj představuje hrozbu pro občanské soužití jako takové. Ve skutečnosti tam, kde se člověk nemá možnost svobodně vyjadřovat v obavách, aby neurážel citlivost druhých, dochází k fenoménu odcizení založeného na nejnižším společném jmenovateli, který nakonec vede k vytváření beztvaré společnosti, v níž schází ideály a která se může stát snadnou kořiští chvilkových vášní,“ varoval arcibiskup Gallagher, v přesné diagnóze situací, jež lze pozorovat v některých západních zemích.

Vatikánský sekretář pro vztahy se státy varoval také před divokým rozvojem migrace, která se stává plodnou půdou obchodu s lidmi, zneužívání a verbování do kriminálních skupin.  Jak dodal, k řešení výzev migrace nepostačuje čistě legalistický přístup, nýbrž je zapotřebí na široké unverzální úrovni usilovat o vytvoření nové mentality, „neboť riziko migrací bez lidskosti zůstává velice vysoké,“ zdůraznil vatikánský představitel.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Česká tenisová špička podpořila Arcidiecézní charitu Praha

V areálu pražské Sparty se odehrává charitativní turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Akce se účastní nejlepší čeští tenisté a tenistky včetně Petry Kvitové, Barbory Strýcové, Jiřího Veselého či Lukáše Rosola. Hráči se rozhodli vzdát části startovného ve prospěch Nadace Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charity Praha.
28.05.2020

Brno ozdobí socha P. Martina Středy

V rámci projektu Magistrátu statutárního města Brna "Sochy pro Brno" ozdobí jihomoravskou metropoli nová socha, tentokrát jezuitského kněze P. Martina Středy. Slavnostně bude odhalena v rámci srpnových oslav Dne Brna.
28.05.2020

P. Jiří Mannl oslavil sté narozeniny

Před sto lety se 21.5. narodil kněz královéhradecké diecéze Jiří Mannl, který nyní žije ve farnosti ve Vysokém Mýtě.
28.05.2020

Nominantka za ČBK Hana Lipovská byla zvolena do Rady České televize

ČBK nominovala do Rady České televize Hanu Lipovskou, která dnes tuto nominaci proměnila a poslanci ji 114 hlasy zvolili za novou členku rady.
27.05.2020

Papež: Modlitba přitahuje Boží moc

Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze Žalmu (Žl 17, 1-3.5): »Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku«. V katechezi se pak papež František zaměřil na modlitbu spravedlivých.
27.05.2020