Svatý stolec připomněl 50. výročí své přítomnosti v Radě Evropy

Již padesát let má Svatý stolec status pozorovatele při Radě Evropy ve Štrasburku. Důležité je rozsévat, nechat zaznít svůj hlas a přinášet hlas těch, kdo jej nemají, říká vatikánský představitel mons. Marco Ganci.
Publikováno: 9. 1. 2020 15:00

Foto: Arcibiskup Paul Galagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy. Zdroj: Vatican News

Status stálého pozorovatele sjednaný 7. března 1970 završil vývoj oficiálních vztahů mezi Svatým stolcem a Radou Evropy navázaných v roce 1962. U příležitosti kulatého výročí probíhá ve Štrasburku třídenní sympózium, připomínající  zejména návštěvu dvou papežů v této instituci: Jana Pavla II. v roce 1988 a Františka v roce 2014. Nese nadpis „Budovat společně Evropu. 50 let Svatého stolce v Radě Evropy“, protože, jak připomíná mons. Ganci, evropská jednota musí být dílem všech a nikoli pouze jedné či druhé strany.

„Rada Evropy se zabývá především otázkami jako je demokracie, zákonnost a lidská práva. To všechno jsou věci, které Svatý stolec sleduje s velkou pozorností a vyslovuje se k nim. Jde tu o oficiální stanoviska, magisterium, poselství Svatého otce, promluvy dvou papežů ve Štrasburku. Ale na druhé straně také vysocí představitelé Rady Evropy navštěvují Vatikán, papež je přijímá. Vybízíme k budování solidárnější, spravedlivější a lidštější Evropy, založené na míru a hodnotách. Zvláštní pozornost věnujeme také problému migrace, náboženské svobody, mezináboženskému a interkulturnímu dialogu. To jsou základní témata, kterými se zabývá Svatý stolec.“

Při zahájení sympózia vystoupil arcibiskup Paul Richard Gallagher, vatikánský sekretář pro vztahy se státy, s obsáhlým příspěvkem, v němž se dotkl právě jmenovaných priorit Svatého stolce na mezinárodní platformě. Mimo jiné upozornil na některá nedorozumění v debatě o migraci. Za nedorozumění označil jak představu asimilace pojímané jako rezignace na vlastní identitu a přijetí identity hostícího národa,  tak představu uzavřenosti migrantů do vlastního ghetta. Za žádoucí označil vzájemné vycházení vstříc a obohacování mezi “různými světy“, které díky migraci navazují vztah.

„Třetí nedorozumění vede k představě, že vzhledem k migračnímu fenoménu by měly cílové země rezignovat na vlastní identitu z respektu k jiným identitám. Tento postoj představuje hrozbu pro občanské soužití jako takové. Ve skutečnosti tam, kde se člověk nemá možnost svobodně vyjadřovat v obavách, aby neurážel citlivost druhých, dochází k fenoménu odcizení založeného na nejnižším společném jmenovateli, který nakonec vede k vytváření beztvaré společnosti, v níž schází ideály a která se může stát snadnou kořiští chvilkových vášní,“ varoval arcibiskup Gallagher, v přesné diagnóze situací, jež lze pozorovat v některých západních zemích.

Vatikánský sekretář pro vztahy se státy varoval také před divokým rozvojem migrace, která se stává plodnou půdou obchodu s lidmi, zneužívání a verbování do kriminálních skupin.  Jak dodal, k řešení výzev migrace nepostačuje čistě legalistický přístup, nýbrž je zapotřebí na široké unverzální úrovni usilovat o vytvoření nové mentality, „neboť riziko migrací bez lidskosti zůstává velice vysoké,“ zdůraznil vatikánský představitel.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
tisk@cirkev.cz

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020