121. plenární zasedání ČBK se uskuteční v Praze

Čeští a moravští biskupové i představitelé mužských a ženských řádů se sejdou na svém 121. plenárním zasedání, které se bude konat ve dnech 20. - 22. ledna 2020 v prostorách Arcibiskupství pražského. Jednání biskupů bude předcházet studijní den (pondělí 20. ledna), jehož tématem bude současný stav kněžské formace a budoucnost našich formačních komunit.
Publikováno: 15. 1. 2020 15:45

Foto: Martina Řehořová, ČaV

V rámci plenárního zasedání ČBK se biskupové českých a moravských diecézí a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mimo jiné seznámí s informacemi o církvi ve společnosti či novinkami z řádů a řeholí. Přítomné pozdraví i apoštolský nuncius pro Českou republiku arcibiskup Charles D. Balvo.

Biskupové budou mimo jiné debatovat o ekonomické situaci v organizacích, které spadají pod gesci katolické církve. Detailněji se budou věnovat činnostem Charity ČR, konkrétně např. sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu v roce 2020 a dalších letech. Členové ČBK budou řešit podněty z komisí a rad.

Plenárnímu zasedání bude předcházet i společný studijní den biskupů, rektorů seminářů a děkanů teologických fakult nad tématem „současný stav kněžské formace a budoucnost našich formačních komunit.“ Program tohoto dne připravují z mandátu biskupa Vojtěcha Cikrleho, předsedy Komise ČBK pro kněžstvo, rektoři seminářů, v nichž probíhá formace budoucích diecézních kněží.

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskuteční v pondělí 20. ledna v 18.00 hodin ekumenická slavnost v pražských Dejvicích v kostele sv. Vojtěcha za účasti českých a moravských biskupů a představitelů křesťanských církví. Předsedat bude Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a místopředseda ČBK; kázat bude Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC.  V úterý v 18.00 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha budou čeští a moravští biskupové koncelebrovat mši svatou u příležitosti 100. výročí narození Chiary Lubichové. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský; kazatelem Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Veřejnost je zvána na obě tyto události.

Média budou informována o závěrech jednání tiskovou zprávou.

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články