Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
Publikováno: 17. 1. 2020 17:45

Ve svém rozhodnutí kardinál Dominik Duka vychází ze skutečnosti, že rozsah agendy generálního vikáře v době ekonomické transformace značně narostl. Zároveň je třeba podpořit život farností. Proto bylo přikročeno k rozdělení kompetencí. Kardinál Dominik Duka při představování nového uspořádání Arcibiskupství zdůraznil, že se jedná o model, který na Pražském arcibiskupství fungoval od doby Arnošta z Pardubic až do nedávné minulosti. 

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., se narodil v roce 1965 v Benešově u Prahy. Po gymnáziu nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Teologii studoval v Litoměřicích a na KTF UK v Praze. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991. Jako kaplan začínal v Praze na Lhotce. Už jako jáhnovi mu byla svěřena pastorace mládeže v pražské arcidiecézi. Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní centrum pro mládež v pražské arcidiecézi a od roku 1993 za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích, kde žil do roku 2002 s týmem mladých lidí. Ke svým úkolům v arcidiecézi byl od roku 1994 v Sekci pro mládež ČBK pověřen úkolem tiskového mluvčího. Od roku 2001 do roku 2005 byl ČBK pověřen vedením Sekce pro mládež ČBK. V té době stál u zrodu webového portálu signaly.cz. V letech 2005 až 2011 byl farářem v Praze-Strašnicích a zároveň se věnoval postgraduálnímu studiu pastorální teologie na Katolícké univerzitě v Rožumberku. V roce 2011 byl opět povolán do vedení Sekce pro mládež ČBK, které předal na podzim 2017. Pak pokračoval pod vedení kardinála Dominika Duky v přípravě kandidatury na světový den mládeže v Praze. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, členem tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, Máš na víc) a o pastoraci mládeže (např. S mladými ke Kristu, Jan Pavel II. v dialogu s mladými, Diecézní centra života mládeže). Patří mezi popularizátory teologie těla sv. Jana Pavla II. Papežem Františkem byl v roce 2018 jmenován konzultorem Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Od roku 2018 zastává rovněž funkci biskupského vikáře pro diakonii.

Zdroj: Arcibiskupství pražské

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020