Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
Publikováno: 17. 1. 2020 17:45

Ve svém rozhodnutí kardinál Dominik Duka vychází ze skutečnosti, že rozsah agendy generálního vikáře v době ekonomické transformace značně narostl. Zároveň je třeba podpořit život farností. Proto bylo přikročeno k rozdělení kompetencí. Kardinál Dominik Duka při představování nového uspořádání Arcibiskupství zdůraznil, že se jedná o model, který na Pražském arcibiskupství fungoval od doby Arnošta z Pardubic až do nedávné minulosti. 

Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., se narodil v roce 1965 v Benešově u Prahy. Po gymnáziu nastoupil na dvouletou vojenskou službu. Teologii studoval v Litoměřicích a na KTF UK v Praze. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991. Jako kaplan začínal v Praze na Lhotce. Už jako jáhnovi mu byla svěřena pastorace mládeže v pražské arcidiecézi. Jedenáct let byl prvním zodpovědným za Arcidiecézní centrum pro mládež v pražské arcidiecézi a od roku 1993 za Arcidiecézní centrum života mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích, kde žil do roku 2002 s týmem mladých lidí. Ke svým úkolům v arcidiecézi byl od roku 1994 v Sekci pro mládež ČBK pověřen úkolem tiskového mluvčího. Od roku 2001 do roku 2005 byl ČBK pověřen vedením Sekce pro mládež ČBK. V té době stál u zrodu webového portálu signaly.cz. V letech 2005 až 2011 byl farářem v Praze-Strašnicích a zároveň se věnoval postgraduálnímu studiu pastorální teologie na Katolícké univerzitě v Rožumberku. V roce 2011 byl opět povolán do vedení Sekce pro mládež ČBK, které předal na podzim 2017. Pak pokračoval pod vedení kardinála Dominika Duky v přípravě kandidatury na světový den mládeže v Praze. Je kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, členem tvůrčího týmu časopisu IN! a autorem řady knih pro mladé (např. Objevit tajemství růžence, Neboj se, jen věř!, Máš na víc) a o pastoraci mládeže (např. S mladými ke Kristu, Jan Pavel II. v dialogu s mladými, Diecézní centra života mládeže). Patří mezi popularizátory teologie těla sv. Jana Pavla II. Papežem Františkem byl v roce 2018 jmenován konzultorem Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Od roku 2018 zastává rovněž funkci biskupského vikáře pro diakonii.

Zdroj: Arcibiskupství pražské

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dnes si připomínáme 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení.
25.02.2020

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
24.02.2020

Papež František v Bari: Nejvyšším cílem každé společnosti je mír

Svatý Otec František navštívil v neděli 23. února italské město Bari při příležitosti setkání katolických biskupů ze širokého okolí Středozemního moře, zaměřeného na budování pokoje ve složité oblasti kontaktu různých kultur a náboženství. Vytvářet pokoj je prioritou pro církev i společnosti, zdůraznil papež biskupům shromážděným v bazilice sv. Mikuláše.
24.02.2020

Prožijte postní dobu s myšlenkami arcibiskupa Graubnera

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznou během postní doby čtenáři olomouckého arcidiecézního webu na adrese www.ado.cz. Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu, a to od Popeleční středy (26. února) až do Velikonoc – poslední je plánována na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna).
24.02.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 24. února do 1. března 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
24.02.2020