Kardinál Czerny převzal diakonii sv. Michaela Archanděla ve čtvrti Pietralata

Ve farnosti sv. Michala Archanděla na východním předměstí Říma Pietralata se v neděli 19. ledna konala slavnost převzetí titulu kardinálské diakonie kardinálem Michaelem Czernym, podtajemníkem Sekce pro migranty a uprchlíky dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Diakonii sv. Michaela Archanděla mu přidělil Svatý Otec František při konzistoři 5. října 2019 spolu s kardinálskými insigniemi.
Publikováno: 20. 1. 2020 12:45

Jako člen nejbližšího papežova poradního sboru přináleží podle dávné tradice každý kardinál k římskému kléru a současně s dalšími insigniemi je mu přidělován také titulus, totiž kostel římské diecéze. V případě kardinálů řádu jáhnů se titulus označuje jako diakonia. 

Ve farním kostele v římské čtvrti Pietralata kardinál Michael Czerny předsedal mši za účasti prefekta zmíněného dikasteria kardinála Petra Turksona, prefekta Ekonomického sekretariátu pátera Juana Antonia Guerrera Alvez SJ i dalších diecézních a řeholních kněží.

Místním věřícím se 73letý kardinál představil jako rodák z Československa, konkrétně z Brna, kde se narodil v roce 1946. Už jako dvouletý se však stal uprchlíkem, když jeho rodiče museli spolu s ním odjet do Kanady. Tam vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a později několik let pracoval v ústředí jezuitů v Římě na Sekretariátu pro sociální apoštolát a podporu víry a spravedlnosti. Právě zmíněním těchto životních událostí vysvětlil symboliku svého pektorálu, biskupského znaku a motta, odkazující k útěku jeho rodiny do Kanady i k jeho současnému pověření otázkami migrantů, k Ježíšovu kříži i k jezuitské vydanosti do Pánových rukou.

Nyní již sedm let pracuje po boku kardinála Petra Turksona v Dikasteriu pro integrální lidský rozvoj. V prosinci 2016 ho papež jmenoval jedním ze dvou podsekretářů Sekce pro migranty a uprchlíky, jejíž řízení si papež vyhradil pro sebe. Po jmenování kardinálem přijal páter Michael Czerny biskupské svěcení s hodností titulárního arcibiskupa.

Svoji promluvu uzavřel slovy „svěřuji se vašim modlitbám, aby poslání a služba tohoto vašeho nového kardinála byla v souladu s Pánovou vůlí. Slovy evangelia a ve velké prostotě upevněme dnes svou víru a svou naději: „Viděli jsme a dosvědčujeme: To je Syn Boží“ (srov. Jan 1, 34).

Svůj dramatický příběh kardinál Czerny vyprávěl i pro Vatikánský rozhlas, dostupný je na internetové stránce Vatican News ZDE.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020