Kardinál Czerny převzal diakonii sv. Michaela Archanděla ve čtvrti Pietralata

Ve farnosti sv. Michala Archanděla na východním předměstí Říma Pietralata se v neděli 19. ledna konala slavnost převzetí titulu kardinálské diakonie kardinálem Michaelem Czernym, podtajemníkem Sekce pro migranty a uprchlíky dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Diakonii sv. Michaela Archanděla mu přidělil Svatý Otec František při konzistoři 5. října 2019 spolu s kardinálskými insigniemi.
Publikováno: 20. 1. 2020 12:45

Jako člen nejbližšího papežova poradního sboru přináleží podle dávné tradice každý kardinál k římskému kléru a současně s dalšími insigniemi je mu přidělován také titulus, totiž kostel římské diecéze. V případě kardinálů řádu jáhnů se titulus označuje jako diakonia. 

Ve farním kostele v římské čtvrti Pietralata kardinál Michael Czerny předsedal mši za účasti prefekta zmíněného dikasteria kardinála Petra Turksona, prefekta Ekonomického sekretariátu pátera Juana Antonia Guerrera Alvez SJ i dalších diecézních a řeholních kněží.

Místním věřícím se 73letý kardinál představil jako rodák z Československa, konkrétně z Brna, kde se narodil v roce 1946. Už jako dvouletý se však stal uprchlíkem, když jeho rodiče museli spolu s ním odjet do Kanady. Tam vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a později několik let pracoval v ústředí jezuitů v Římě na Sekretariátu pro sociální apoštolát a podporu víry a spravedlnosti. Právě zmíněním těchto životních událostí vysvětlil symboliku svého pektorálu, biskupského znaku a motta, odkazující k útěku jeho rodiny do Kanady i k jeho současnému pověření otázkami migrantů, k Ježíšovu kříži i k jezuitské vydanosti do Pánových rukou.

Nyní již sedm let pracuje po boku kardinála Petra Turksona v Dikasteriu pro integrální lidský rozvoj. V prosinci 2016 ho papež jmenoval jedním ze dvou podsekretářů Sekce pro migranty a uprchlíky, jejíž řízení si papež vyhradil pro sebe. Po jmenování kardinálem přijal páter Michael Czerny biskupské svěcení s hodností titulárního arcibiskupa.

Svoji promluvu uzavřel slovy „svěřuji se vašim modlitbám, aby poslání a služba tohoto vašeho nového kardinála byla v souladu s Pánovou vůlí. Slovy evangelia a ve velké prostotě upevněme dnes svou víru a svou naději: „Viděli jsme a dosvědčujeme: To je Syn Boží“ (srov. Jan 1, 34).

Svůj dramatický příběh kardinál Czerny vyprávěl i pro Vatikánský rozhlas, dostupný je na internetové stránce Vatican News ZDE.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dnes si připomínáme 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení.
25.02.2020

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
24.02.2020

Papež František v Bari: Nejvyšším cílem každé společnosti je mír

Svatý Otec František navštívil v neděli 23. února italské město Bari při příležitosti setkání katolických biskupů ze širokého okolí Středozemního moře, zaměřeného na budování pokoje ve složité oblasti kontaktu různých kultur a náboženství. Vytvářet pokoj je prioritou pro církev i společnosti, zdůraznil papež biskupům shromážděným v bazilice sv. Mikuláše.
24.02.2020

Prožijte postní dobu s myšlenkami arcibiskupa Graubnera

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznou během postní doby čtenáři olomouckého arcidiecézního webu na adrese www.ado.cz. Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu, a to od Popeleční středy (26. února) až do Velikonoc – poslední je plánována na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna).
24.02.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 24. února do 1. března 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
24.02.2020