Papež k Centru Simona Wiesenthala: Nikoli řešení silou, nýbrž cesta sbližování

Spojuje nás přání přivádět svět k většímu respektu vůči lidské důstojnosti, která náleží každému člověku rovným dílem a nezávisí na jeho původu, náboženství a společenském postavení.
Publikováno: 20. 1. 2020 17:30

Těmito slovy dnes římský biskup přivítal delegaci Centra Simona Wiesenthala, s nímž, jak podotknul, Svatý stolec udržuje dlouhodobé kontakty. Centrum nesoucí jméno známého židovského aktivisty a sídlící v Los Angeles zejména uchovává památku obětí šoa, pokračoval papež, a upozornil na blížící se 75. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, které připadne na příští pondělí (27.1):

„V roce 2016 jsem tam setrval v tichu, abych vše zvnitřnil a modlil se. Dnes jsme pohlceni ve víru dění a jen s námahou se dokážeme zastavit, abychom pohlédli do nitra, ztišit se, abychom zaslechli volání trpícího lidstva. Dnešní konzumismus je rovněž verbální – kolik zbytečných slov, kolik času promrhaného napadáním a obviňováním, kolik hanlivého křiku, aniž by se dbalo na to, co se říká. Ticho naopak napomáhá k uchování paměti. Jestliže ztratíme pamět, zničíme budoucnost. Výročí nevypověditelné krutosti, kterou lidstvo objevilo před pětasedmdesáti lety, by mělo vybídnout k zastavení, tichému setrvání a upamatování. Potřebujeme to, aby se nás nezmocnila lhostejnost.“

Papež František vyjádřil znepokojení nad přibýváním sobecké netečnosti, která se v různých částech světa stává živnou půdou k rozkvětu partikularismů a populismů. Z tohoto podhoubí rychle vyrůstá nenávist, jak dokazuje opětovné šíření barbarského antisemitismu, dodal.

„Nikdy nepřestanu rozhodně odsuzovat jakoukoli formu antisemitismu. Pokud však chceme tento problém řešit u kořenů, musíme se též zasadit o obdělávání půdy, z níž vyrůstá nenávist, a rozsévání pokoje. Začleňováním, vyhledáváním a chápáním druhého člověka totiž více chráníme také sami sebe. Je proto naléhavé opětovně zapojit lidi, kteří zůstali na okraji, podat ruku vzdáleným, podpořit odepisované, kteří nemají peníze a prostředky, pomoci obětem nesnášenlivosti a diskriminace.“

Židy a křesťany pojí bohaté duchovní dědictví, citoval římský biskup z koncilní deklarace Nostra aetate. Bylo by žádoucí, abychom tento odkaz stále lépe poznávali a dávali ho do služeb všem lidem:

„Vnímám, že právě my jsme dnes, v první řadě, povoláni k této službě. Nesmíme si zachovávat odstup a vyřazovat druhé, nýbrž být jim nablízku a začleňovat je. Nepodporujme řešení silou, nýbrž nastupme na cestu sbližování. Pokud to neučiníme my, kteří věříme v Toho, kdo na nás z nebeských výšin pamatoval a vzal si k srdci naše slabosti, kdo jiný to učiní?“

Tázal se František a vyzval k posílení spolupráce na obranu nejslabších lidí. Kéž nám Nejvyšší Bůh pomáhá, abychom se stále více respektovali, měli se rádi a změnili tento svět k lepšímu setbou pokoje, loučil se papež s delegací Centra Simona Wiesenthala.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dnes si připomínáme 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení.
25.02.2020

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
24.02.2020

Papež František v Bari: Nejvyšším cílem každé společnosti je mír

Svatý Otec František navštívil v neděli 23. února italské město Bari při příležitosti setkání katolických biskupů ze širokého okolí Středozemního moře, zaměřeného na budování pokoje ve složité oblasti kontaktu různých kultur a náboženství. Vytvářet pokoj je prioritou pro církev i společnosti, zdůraznil papež biskupům shromážděným v bazilice sv. Mikuláše.
24.02.2020

Prožijte postní dobu s myšlenkami arcibiskupa Graubnera

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznou během postní doby čtenáři olomouckého arcidiecézního webu na adrese www.ado.cz. Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu, a to od Popeleční středy (26. února) až do Velikonoc – poslední je plánována na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna).
24.02.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 24. února do 1. března 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
24.02.2020