Papež k Centru Simona Wiesenthala: Nikoli řešení silou, nýbrž cesta sbližování

Spojuje nás přání přivádět svět k většímu respektu vůči lidské důstojnosti, která náleží každému člověku rovným dílem a nezávisí na jeho původu, náboženství a společenském postavení.
Publikováno: 20. 1. 2020 17:30

Těmito slovy dnes římský biskup přivítal delegaci Centra Simona Wiesenthala, s nímž, jak podotknul, Svatý stolec udržuje dlouhodobé kontakty. Centrum nesoucí jméno známého židovského aktivisty a sídlící v Los Angeles zejména uchovává památku obětí šoa, pokračoval papež, a upozornil na blížící se 75. výročí osvobození koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, které připadne na příští pondělí (27.1):

„V roce 2016 jsem tam setrval v tichu, abych vše zvnitřnil a modlil se. Dnes jsme pohlceni ve víru dění a jen s námahou se dokážeme zastavit, abychom pohlédli do nitra, ztišit se, abychom zaslechli volání trpícího lidstva. Dnešní konzumismus je rovněž verbální – kolik zbytečných slov, kolik času promrhaného napadáním a obviňováním, kolik hanlivého křiku, aniž by se dbalo na to, co se říká. Ticho naopak napomáhá k uchování paměti. Jestliže ztratíme pamět, zničíme budoucnost. Výročí nevypověditelné krutosti, kterou lidstvo objevilo před pětasedmdesáti lety, by mělo vybídnout k zastavení, tichému setrvání a upamatování. Potřebujeme to, aby se nás nezmocnila lhostejnost.“

Papež František vyjádřil znepokojení nad přibýváním sobecké netečnosti, která se v různých částech světa stává živnou půdou k rozkvětu partikularismů a populismů. Z tohoto podhoubí rychle vyrůstá nenávist, jak dokazuje opětovné šíření barbarského antisemitismu, dodal.

„Nikdy nepřestanu rozhodně odsuzovat jakoukoli formu antisemitismu. Pokud však chceme tento problém řešit u kořenů, musíme se též zasadit o obdělávání půdy, z níž vyrůstá nenávist, a rozsévání pokoje. Začleňováním, vyhledáváním a chápáním druhého člověka totiž více chráníme také sami sebe. Je proto naléhavé opětovně zapojit lidi, kteří zůstali na okraji, podat ruku vzdáleným, podpořit odepisované, kteří nemají peníze a prostředky, pomoci obětem nesnášenlivosti a diskriminace.“

Židy a křesťany pojí bohaté duchovní dědictví, citoval římský biskup z koncilní deklarace Nostra aetate. Bylo by žádoucí, abychom tento odkaz stále lépe poznávali a dávali ho do služeb všem lidem:

„Vnímám, že právě my jsme dnes, v první řadě, povoláni k této službě. Nesmíme si zachovávat odstup a vyřazovat druhé, nýbrž být jim nablízku a začleňovat je. Nepodporujme řešení silou, nýbrž nastupme na cestu sbližování. Pokud to neučiníme my, kteří věříme v Toho, kdo na nás z nebeských výšin pamatoval a vzal si k srdci naše slabosti, kdo jiný to učiní?“

Tázal se František a vyzval k posílení spolupráce na obranu nejslabších lidí. Kéž nám Nejvyšší Bůh pomáhá, abychom se stále více respektovali, měli se rádi a změnili tento svět k lepšímu setbou pokoje, loučil se papež s delegací Centra Simona Wiesenthala.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020