Charita ČR opravila v minulém roce 32 domů v okrese Hamdaniya v Iráku

Charita Česká republika s finanční podporou České biskupské konference (ČBK) v roce 2019 realizovala projekt zaměřený na posílení reintegrace válkou zasažených rodin patřících k místní křesťanské komunitě, které se vrátily do svých původních obydlí v okrese Hamdaniya (v provincii Ninewa nedaleko severoiráckého města Mosul). Při realizaci CHČR spolupracovala s lokální charitativní organizací Church Supreme Board for Reconstruction-Baghdeda. Cílem projektu bylo usnadnit reintegraci 32 rodin navrátilců prostřednictvím obnovy jejich zničených obydlí.
Publikováno: 23. 1. 2020 12:45

V důsledku konce přímého ozbrojeného konfliktu a nehledě na dílčí protiteroristické operace, některé oblasti země aktuálně čelí velkému nárůstu počtu osob, které se navracejí na místa původního bydliště. Podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN, přibližně 6,7 milionu osob v zemi stále potřebuje humanitární pomoc a asistenci. Mnoho z nich připadá na okres Hamdaniya, který od roku 2014, kdy byl obsazen bojovníky Islámského státu, zažil hned několik velkých vln vysídlení. Rodiny, které se vracejí z uprchlických táborů a dočasných příbytků, se musí vyrovnávat se zničenými městy, rozsáhlými škodami na infrastruktuře a nedostatkem základních služeb.

Pracovníci Charity Česká republika vyhotovili individuální plány oprav a soupisy potřebného materiálu. Za účelem usnadnění nákupů byl proveden průzkum místního trhu a ověřena lokální dostupnost zboží nezbytného pro uskutečnění oprav. Jeden ze zásadních principů realizace projektu vycházel z metodiky, podle které část kompetencí a zodpovědností za průběh oprav byla přenesena na hlavy jednotlivých domácností. V jejich režii tak probíhal nákup doporučeného množství materiálů, vyhledání a najmutí kvalifikovaných místních řemeslníků a realizace veškeré pracovní činnosti, na kterou sami měli postačující kvalifikaci. Tento přístup vedl k nárůstu motivace jednotlivců, větší participaci komunity a posílení vlastní iniciativy.

Všech 32 předem pečlivě vybraných domů bylo opraveno v plánovaném rozsahu a rodinám nacházejícím se v té nejtíživější situaci se tak dostalo bydlení odpovídající humanitárním standardům v oblasti bezpečnosti, soukromí a důstojných životních podmínek.

Projekt CHČR podpořený ČBK tak významně napomohl řešení jednoho z nejnaléhavějších problémů, kterému navrátilci zpravidla čelí – nedostatku obydlí. V další fázi budou potřebovat pomoc zejména s obnovou zdrojů obživy.

Příběh jedné z žen, jež díky projektu může žít opět v důstojných podmínkách

(paní Sabria Ayub Zora, narozena 1948, číslo domu D-325)

Sabria Ayub Zora má dvě dcery a tři ženaté syny. Všichni spolu byli zvyklí žít, tři rodiny v jednom domě. Po útěku před Islámských státem a následném návratu žila paní Sabria v domě svého bratra, protože neměli žádné peníze na rekonstrukci vlastního domu, který zůstal po skončení bojů neobyvatelný. Paní Sabria navíc onemocněla rakovinou a každý měsíc chodila k lékaři, u kterého utratila zbývající úspory.

Paní Sabria by nemohla svůj dům opravit bez pomoci CHČR. Po provedené rekonstrukci se ona i její synové s rodinami do domu již nastěhovali. Paní Sabrii byla velmi šťastná, že jí Charita ČR pomáhá.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: Pouť v páru

Svatební cesta, vděčnost za uzdravení nebo touha učinit pokání. Ale také splnění životního snu, způsob, jak překonat fyzické možnosti nebo posílit vztah. To vše je možné, když se rozhodnete putovat ve dvou.
02.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Dnes, 1. června 2020, byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa – apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Martina Davida.
01.06.2020

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2020

Slunce, šaty a zmrzlina. To jsou pro nás indicie začátku léta. Co na tom, že oficiálně ještě nezačalo. Pro mě už je tu. A navíc oslavujeme narozeniny celé naší církve. Slavnost seslání Ducha Svatého a tak si můžeme užívat dvojnásob. A když je důvod slavit, proč toho nevyužít a nepřečíst si IN!
01.06.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. června 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
01.06.2020