Charita ČR opravila v minulém roce 32 domů v okrese Hamdaniya v Iráku

Charita Česká republika s finanční podporou České biskupské konference (ČBK) v roce 2019 realizovala projekt zaměřený na posílení reintegrace válkou zasažených rodin patřících k místní křesťanské komunitě, které se vrátily do svých původních obydlí v okrese Hamdaniya (v provincii Ninewa nedaleko severoiráckého města Mosul). Při realizaci CHČR spolupracovala s lokální charitativní organizací Church Supreme Board for Reconstruction-Baghdeda. Cílem projektu bylo usnadnit reintegraci 32 rodin navrátilců prostřednictvím obnovy jejich zničených obydlí.
Publikováno: 23. 1. 2020 11:45

V důsledku konce přímého ozbrojeného konfliktu a nehledě na dílčí protiteroristické operace, některé oblasti země aktuálně čelí velkému nárůstu počtu osob, které se navracejí na místa původního bydliště. Podle údajů Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN, přibližně 6,7 milionu osob v zemi stále potřebuje humanitární pomoc a asistenci. Mnoho z nich připadá na okres Hamdaniya, který od roku 2014, kdy byl obsazen bojovníky Islámského státu, zažil hned několik velkých vln vysídlení. Rodiny, které se vracejí z uprchlických táborů a dočasných příbytků, se musí vyrovnávat se zničenými městy, rozsáhlými škodami na infrastruktuře a nedostatkem základních služeb.

Pracovníci Charity Česká republika vyhotovili individuální plány oprav a soupisy potřebného materiálu. Za účelem usnadnění nákupů byl proveden průzkum místního trhu a ověřena lokální dostupnost zboží nezbytného pro uskutečnění oprav. Jeden ze zásadních principů realizace projektu vycházel z metodiky, podle které část kompetencí a zodpovědností za průběh oprav byla přenesena na hlavy jednotlivých domácností. V jejich režii tak probíhal nákup doporučeného množství materiálů, vyhledání a najmutí kvalifikovaných místních řemeslníků a realizace veškeré pracovní činnosti, na kterou sami měli postačující kvalifikaci. Tento přístup vedl k nárůstu motivace jednotlivců, větší participaci komunity a posílení vlastní iniciativy.

Všech 32 předem pečlivě vybraných domů bylo opraveno v plánovaném rozsahu a rodinám nacházejícím se v té nejtíživější situaci se tak dostalo bydlení odpovídající humanitárním standardům v oblasti bezpečnosti, soukromí a důstojných životních podmínek.

Projekt CHČR podpořený ČBK tak významně napomohl řešení jednoho z nejnaléhavějších problémů, kterému navrátilci zpravidla čelí – nedostatku obydlí. V další fázi budou potřebovat pomoc zejména s obnovou zdrojů obživy.

Příběh jedné z žen, jež díky projektu může žít opět v důstojných podmínkách

(paní Sabria Ayub Zora, narozena 1948, číslo domu D-325)

Sabria Ayub Zora má dvě dcery a tři ženaté syny. Všichni spolu byli zvyklí žít, tři rodiny v jednom domě. Po útěku před Islámských státem a následném návratu žila paní Sabria v domě svého bratra, protože neměli žádné peníze na rekonstrukci vlastního domu, který zůstal po skončení bojů neobyvatelný. Paní Sabria navíc onemocněla rakovinou a každý měsíc chodila k lékaři, u kterého utratila zbývající úspory.

Paní Sabria by nemohla svůj dům opravit bez pomoci CHČR. Po provedené rekonstrukci se ona i její synové s rodinami do domu již nastěhovali. Paní Sabrii byla velmi šťastná, že jí Charita ČR pomáhá.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021