banner sekce
Sekce

Mládež

Letošní exercicie se nesly v duchu: „Milosrdenství chci a ne oběti.“

Účastníci Studijně – formačního kurzu prožili ve dnech 12. - 17. 1. 2020 duchovní cvičení na Svatém Hostýně.
Publikováno: 23. 1. 2020 10:45

Foto Vojtěch Orlík/ČBK

V půli ledna se na poutním místě na Svatém Hostýně setkaly týmy center mládeže z celé republiky, ale také kněží a laici, aby společně strávili týden modlitbou, četbou nebo odpočinkem. V jinak poměrně hektickém pracovním vytížení, jakým je práce s mládeží, jsme všichni přivítali možnost na krátký čas zpomalit a ztišit se (celou dobu jsme drželi silentium). Kromě četby a společných modliteb jsme také mohli čerpat inspiraci z přednášek otce biskupa Tomáše Holuba. Druhou menší skupinku vedl františkán P. Eliáš Paseka.

Otec biskup Tomáš si pro nás připravil několik krátkých, ale zato hutných povídání o Božím milosrdenství, které se opíraly hlavně o úryvky z Písma svatého, ale také o myšlenky papeže Františka nebo jiných vybraných autorů. Postupně jsme tak byli motivování „bořit babylonské věže,“ tančit „tanec života, a ne tanec přežití“ a hlavně, vnášet do svých životů i do naší práce onu „vášnivou Lásku“ s velkým L.  

Chtěl bych poděkovat exercitátorům za čas, který nám věnovali, ať při přednáškách samotných nebo při osobním rozhovoru. Také patří velké díky Matici svatohostýnské za poskytnuté zázemí na tak krásném místě. A samozřejmě děkujeme sekretariátu Sekce pro mládež ČBK, který pro nás celou akci zorganizoval a po celou dobu exercicií dohlížel na hladký průběh. Díky všem. Stálo to za to.

Daniel Fiala
pracovník DCŽM Mamre, Osová Bitýška

Autor článku:
Sekce pro mládež