banner sekce
Sekce

Mládež

Letošní exercicie se nesly v duchu: „Milosrdenství chci a ne oběti.“

Účastníci Studijně – formačního kurzu prožili ve dnech 12. - 17. 1. 2020 duchovní cvičení na Svatém Hostýně.
Publikováno: 23. 1. 2020 10:45

Foto Vojtěch Orlík/ČBK

V půli ledna se na poutním místě na Svatém Hostýně setkaly týmy center mládeže z celé republiky, ale také kněží a laici, aby společně strávili týden modlitbou, četbou nebo odpočinkem. V jinak poměrně hektickém pracovním vytížení, jakým je práce s mládeží, jsme všichni přivítali možnost na krátký čas zpomalit a ztišit se (celou dobu jsme drželi silentium). Kromě četby a společných modliteb jsme také mohli čerpat inspiraci z přednášek otce biskupa Tomáše Holuba. Druhou menší skupinku vedl františkán P. Eliáš Paseka.

Otec biskup Tomáš si pro nás připravil několik krátkých, ale zato hutných povídání o Božím milosrdenství, které se opíraly hlavně o úryvky z Písma svatého, ale také o myšlenky papeže Františka nebo jiných vybraných autorů. Postupně jsme tak byli motivování „bořit babylonské věže,“ tančit „tanec života, a ne tanec přežití“ a hlavně, vnášet do svých životů i do naší práce onu „vášnivou Lásku“ s velkým L.  

Chtěl bych poděkovat exercitátorům za čas, který nám věnovali, ať při přednáškách samotných nebo při osobním rozhovoru. Také patří velké díky Matici svatohostýnské za poskytnuté zázemí na tak krásném místě. A samozřejmě děkujeme sekretariátu Sekce pro mládež ČBK, který pro nás celou akci zorganizoval a po celou dobu exercicií dohlížel na hladký průběh. Díky všem. Stálo to za to.

Daniel Fiala
pracovník DCŽM Mamre, Osová Bitýška

Autor článku:
Sekce pro mládež

Další aktuality

Varování (nejen) mladých křesťanů před online studiem Bible se sektou Sinčchondžhi

Sekta Sinčchondžhi (Shincheonji), která v minulých letech cílila především na mladé křesťany v pražských ulicích, se v posledních měsících přizpůsobila přesunu do online prostředí. Nadále sice využívá možnosti oslovování křesťanů na základě osobních kontaktů (oslovování rodiny a přátel studenta, případně mladých v jeho farnosti a jiném společenství), ale ve velké míře nyní ke kontaktování využívá sociálních sítí: jedná se především o Instagram, ale používá rovněž Facebook, Pinterest a další sítě.
10.08.2021

Proběhl akreditovaný kurz hlavních vedoucích dětských táborů

V prvním víkendu měsíce června proběhl kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů, do kterého se letos zúčastnilo dvacet vedoucích.
09.06.2021

Novou zábavou bylo streamování modliteb a mší

Diecézní centrum života mládeže MAMRE (DCŽM Mamre) je fara v Osové Bítýšce, která již více než dvacet let slouží všem mladým lidem. Na faře neustále žije a pracuje tým dvou kněží a čtyři mladí laičtí spolupracovníci. V akademickém roku 2020/2021 to jsou konkrétně: P. Juris Jeniš, P. Tomáš Žižkovský, Dan Fiala, Domča Forbelská, Lukáš Mráz a Maruška Kyliánová, která se podělila o své zkušenosti na DCŽM Mamre.
04.06.2021

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2021

Čas slunce, prvního ovoce a volnosti. Konečně můžeme vydechnout úlevou a nadechnout se z plných plic. Nejen venku, ale i v červnovém IN! najdete spoustu slunce, zajímavostí, zodpovězených dotazů, ale také zamyšlení o tom, co znamená jít s Pánem.
28.05.2021

Úřad pro laiky: Diecézní den mládeže je „epochální pastorační prioritou“

Úřad pro laiky, rodinu a život dnes zveřejnil nový pastorační dokument, který se zaměřuje na slavení Světového dne mládeže na diecézní úrovni. Příručku, kterou 22. dubna – ve výroční den předání kříže Světových dní mládeže – schválil papež František, dnes představili její autoři ze zmíněného vatikánského úřadu v Tiskovém středisku Svatého stolce.
19.05.2021