Na Velehradě se hovořilo o aktuálních otázkách pastorace povolání

Tento týden se na Velehradě setkalo skoro 60 řeholníků, kněží a laiků, aby spolu hovořili o pastoraci povolání v současném světě. Setkání zaštítil pomocný biskup brněnský Pavel Konzbul. Ze Slovenska navštívil konferenci biskup žilinské diecéze Tomáš Galis. Účastníkům konference byly mimo jiného prezentovány výsledky dotazníku, na který odpovědělo přes 250 mladých lidí hledajících svoji životní cestu.
Publikováno: 29. 1. 2020 9:45

Hlavní přednášku setkání měl P. doc Michal Kaplánek, SDB, Th.D., který působí jako pastorální teolog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na téma teologie povolání a doprovázení při hledání životní cesty jako úkol pastorace mládeže.

Psychologický pohled na rozlišování povolání představila sestra Michaela Přibylová, OSF, která je absolventkou Institutu psychologie Papežské gregoriánské univerzity v Římě.

O tom, jestli je možné být svědky Vykupitele v digitálním věku, hovořila Eva Güttlerová, která se věnuje komunikaci a sociálním sítím a je součástí mediálního týmu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristů.

V rámci setkání byly představeny výsledky dotazníku, který vyplnilo více než 250 mladých lidí hledajících svou životní cestu. Setkání se zúčastnilo téměř 60 řeholníků, kněží a laiků z České i Slovenské republiky, kteří se věnují pastoraci povolání a počáteční formaci kandidátů.

(Zdroj: Kristina hřebíková, OSF)

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020