Sečteno: Tříkrálová sbírka překonala loňský rekord. V pokladničkách se sešlo přes 130 milionů. Děkujeme!

Známe obsah všech pokladniček – a je rekordní!. Tříkráloví koledníci se činili, dárci byli mimořádně štědří a my díky tomu můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Takové je poselství letošní Tříkrálové sbírky. Do téměř 25 000 pokladniček vhodili dárci mince a bankovky v celkové výši 130 331 872 Kč, dalších 922 151 Kč přišlo prostřednictvím dárcovských SMS v průběhu přenosu Tříkrálového koncertu 5. ledna na ČT1.
Publikováno: 31. 1. 2020 12:45

Foto: Ivana Bužková, Člověk a víra

„Výše koledy překonala o více než 11 milionů loňský rekord, což je dobrá zpráva o štědrosti lidí, našich spoluobčanů,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Díky dobrému výnosu můžeme více a lépe pomáhat – lidem s postižením, nemocným, seniorům, rodinám a dětem ohroženým sociálním vyloučením. Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili, tedy přibližně 75 tisícům dobrovolníků, zejména dětským koledníkům, ale také koordinátorům a vůbec každému, kdo letos Tříkrálovou sbírku podpořil. Ať už svým nasazením, či finančním darem,“ říká Lukáš Curylo.

Díky patří také pracovníkům obecních úřadů, kteří nezištně pomohli s rozpečeťováním 24 993 pokladniček. „Zvláště děkujeme partnerovi Tříkrálové sbírky, České spořitelně, jejíž zaměstnanci během 14 dnů zdarma spočítali vykoledovanou částku 130 milionů v bankovkách a mincích, aby mohly být uloženy na sbírkový účet,“ říká koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. Sbírku podle ní provázelo mnoho příjemných a radostných setkání. „Věřím, že si ji dětští i dospělí koledníci, ale i dárci dobře užili,“ říká.

Množství vykoledovaných peněz podle regionů je možné sledovat na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz/vysledky. Údaje do tabulek vyplňují přímo místní koordinátoři sbírky. Všechny peníze se nyní sejdou na centrálním sbírkovém účtu a také proběhne kontrola všech dokladů.

Už na jaře začnou letošní tříkrálové peníze pomáhat. Z centrálního účtu bude výnos rozdělen podle vnitřního klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % na rozvojové projekty v zahraničí, 5 % na projekty Charity Česká republika a 5 % tvoří zákonná režie sbírky.

V regionech finance podpoří místní záměry, tedy předem schválené „miniprojekty“, jako je například péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách Charity Opava, podpora terénní pečovatelské služby Charity Beroun, pořízení schodolezu pro klienty Charitní pečovatelské služby Svitavy, podpora Domova pro seniory sv. Pavla, krizového zařízení pro ženy a stacionáře Pohodička v Rokycanech, nákup kompenzačních pomůcek pro domácí zdravotní a hospicovou péči v Přerově nebo nákup automobilu pro terénní pečovatelskou službu Oblastní charity Třebíč. I ty je možné najít na webu: www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.

Do zahraničí poputují peníze například na projekt udržitelné recyklace plastů v Mongolsku, zvýšení kvality a dostupnosti služeb domácí péče v Moldavsku a do Zambie na projekt zvýšení zemědělské produktivity.


Historie sbírky

První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celé České republice se koleduje od roku 2001, výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně stoupá. Letos (2020) se Tříkrálová sbírka konala již podvacáté. Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Tříkrálová sbírka je nejúspěšnější sbírkou v České republice. Počátkem ledna (od 1. do 14. 1.) děti převlečené za biblické tři krále lidem v ulicích oznamují, že se jim v Betlémě narodil Spasitel. Zpívají, přejí šťastný nový rok, předávají drobné dárky – kalendáře či balený cukr – a píší na dveře požehnání. Při tom sbírají peníze do úředně zapečetěných pokladniček. Z těchto peněz jsou každoročně podpořeny stovky záměrů, drobných projektů pro lidi v nouzi. Od roku 2001 výnos sbírky každoročně stoupá; loni v lednu překročil 120 milionů Kč.

Více o sbírce na www.trikralovasbirka.cz

Plány na využití letošní sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

www.facebook.com/trikralovasbirka

 

Kontakt pro média:

Jan Oulík, tiskový mluvčí, e-mail: jan.oulik@charita.cz, tel. +420 603 895 984

Gabriela Víšová, hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky, e-mail: gabriela.visova@charita.cz, tel. +420 731 598 790

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020