banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Výsledek činnosti pracovní skupiny ČBK pro odhady počtu věřících v ČR

Evidence žijících pokřtěných osob zanesených ve farních matrikách není centrálně ani souhrnně dostupná. Pracovní skupina složená z církevních sociologů a zkušených statistiků si dala za cíl připravit metodický postup pro tvorbu kvalifikovaných odhadů počtu katolíků v ČR a tyto odhady zpracovat. Mezi hlavní závěry pracovní skupiny patří stanovení kvalifikovaného výpočtu aktuálně žijících pokřtěných katolíků v ČR. Využitím dostupných matrikových a archivních záznamů o počtech pokřtěných společně s výsledky sčítání lidu z let 1950 a starších a jejich vztažením na aktuální věkovou strukturu populace dospěla ke kvalifikovanému odhadu, že v současnosti žije v České Republice 4.591 tisíc osob pokřtěných v katolické církvi. Jedná se tedy o 43 % obyvatel pokřtěných v populaci ČR.
Publikováno: 2. 12. 2019 1:00

Stanovení kvalifikovaného odhadu počtu žijících pokřtěných katolíků při absenci primárního zdroje dat bylo hlavním úkolem pracovní skupiny. Analýzou dostupných zdrojů dat dospěla pracovní skupina k závěru, že využití dostupných matrikových a archivních záznamů o počtech pokřtěných a výsledků sčítání lidu z roku 1950 a starších, je jediným možným postupem.

V České republice neexistuje centrální elektronická evidence počtu pokřtěných. Křest je nicméně (stejně jako svatba) úkon, který je evidován pomocí matrik na úrovni farností. Záznamy z matrik jsou zanášeny do každoročních přehledů počtu pokřtěných jednotlivých diecézí. Z těchto každoročních přehledů počtu osob, které přijaly křest, vycházíme.

Média doposud využívala při informování o počtech věřících v ČR především údaj ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, v dalších SLDB již otázka na náboženské vyznání nebude zařazena. I proto vznikla pracovní skupina složená z církevních sociologů a zkušených statistiků, která si dala za cíl připravit metodický postup pro tvorbu kvalifikovaných odhadů počtu katolíků v ČR a tyto odhady zpracovat. Skupina pracovala v letech 2017-2019, nyní ukončila svou činnost a představuje závěrečnou zprávu o činnosti.

Výpočet byl proveden demografickou metodou vycházející z dostupných matričních údajů o křtech podle roku narození, které byly vztaženy na aktuální statistiku obyvatelstva podle jednotek věku ve sledovaném období.

Za roky, kdy nejsou dostupné údaje o celkovém počtu pokřtěných, byl sestaven odhad podílu pokřtěných opřený o záchytné body, kterými jsou počty pokřtěných v ojediněle dostupných letech a statistické přehledy náboženského vyznání obyvatelstva ze sčítání lidu v letech 1950, 1930 a 1921. Z důvodu rozdílné dostupnosti dat byl odhad počtu katolíků rozdělen na dvě věkové skupiny do 52 let a nad 53 let (včetně).

Součtem výsledků odhadu pokřtěných v obou věkových kategoriích činí počet pokřtěných osob (žijících katolíků) v nízké variantě 4 297 tis. osob / ve střední variantě 4 591 tis. osob /ve vysoké variantě 4 766 tis. osob.

Při použití střední varianty se tedy celkem jedná o 43 % pokřtěných katolíků v populaci ČR. Ve věku do 52 let je zastoupení 31 %, ve věku nad 53 let pak 64 % matrikových katolíků.

Autor článku:
Daniel Chytil

Další aktuality

Připomínáme si 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dnes si připomínáme 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení.
25.02.2020

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
24.02.2020

Papež František v Bari: Nejvyšším cílem každé společnosti je mír

Svatý Otec František navštívil v neděli 23. února italské město Bari při příležitosti setkání katolických biskupů ze širokého okolí Středozemního moře, zaměřeného na budování pokoje ve složité oblasti kontaktu různých kultur a náboženství. Vytvářet pokoj je prioritou pro církev i společnosti, zdůraznil papež biskupům shromážděným v bazilice sv. Mikuláše.
24.02.2020

Prožijte postní dobu s myšlenkami arcibiskupa Graubnera

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznou během postní doby čtenáři olomouckého arcidiecézního webu na adrese www.ado.cz. Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu, a to od Popeleční středy (26. února) až do Velikonoc – poslední je plánována na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna).
24.02.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 24. února do 1. března 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
24.02.2020