Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi na Ostravsku

Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení dobrovolných koledníků částkou 2 502 547 Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Publikováno: 6. 2. 2020 16:00

Jubilejní dvacátý ročník Tříkrálové sbírky byl díky štědrosti dárců a aktivitě dobrovolných koledníků, kteří vyrazili s přáním pokoje štěstí a zdraví v novém roce k obyvatelům Ostravy, okolních měst a obcí mimořádně úspěšný a výnos sbírky překročil částku shromážděnou v roce 2019 o více než čtvrt miliónu.

Tři králové lidem přinášeli symbolické dary a žádali o příspěvek do zapečetěných pokladniček. „Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné mezilidské obdarování, pro uvědomění, že každý člověk i v nepříznivé životní situaci zůstává člověkem a zaslouží si uchování lidské důstojnosti,“ komentuje význam sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.
Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků v rámci více než 420 tříkrálových skupinek je v roce 2020 shromážděná částka o 271 794,- Kč vyšší než v roce 2019. „Velké poděkování za štědrost patří všem dárcům a za ochotu a pomoc všem dobrovolným koledníkům, kteří se k Tříkrálové sbírce 2020 připojili. Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou Tříkrálová sbírka v Ostravě, okolí a celé ČR má a díky ní se rozvíjí. Zásluhou takto shromážděných prostředků můžeme provozovat a rozvíjet sociální a zdravotní služby Charity Ostrava“ děkuje za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků ředitel Pražák.

Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi a možností pro jejich rozvoj. „Částku 500 tis. Kč využijeme na podporu rekonstrukce zázemí pro nízkoprahové denní centrum a terénní programy pro ženy a muže bez domova, 105 tis. Kč půjde na podporu Šatníku Charity Ostrava, 205 tis. Kč nám pomůže dobudovat chybějící zázemí Hospice sv. Lukáše, 250 tis. Kč podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa. Z letošní Tříkrálové sbírky budeme spolufinancovat také auto s úpravou pro lidi se zdravotním postižením a vybudování nového komunikačního systému v domově se zvláštním režimem pro lidi s duševním onemocněním,“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2020 Martin Pražák. Návštěvu všech služeb Charity Ostrava umožní Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 19. – 20. 2. 2020. Využití sbírky na webu www.ostrava.charita.cz.

„Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové sbírky ve výši 325 331 Kč na vybavení chráněných dílen pro zlepšení pracovních podmínek osob se zdravotním postižením. V chráněných dílnách zaměstnáváme více než padesát lidí s různými druhy zdravotního postižení – smyslová (sluch, zrak, řeč), tělesná (např. pohybového ústrojí), ale také lidi s duševním onemocněním nebo s kombinovaným postižením,“ sděluje Josef Stoklasa, ředitel Charity sv. Alexandra, jejíž aktivity se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a uplatňují se v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v regionu jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 502 547 Kč je 65 % (celkem 1 626 656 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.

„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem příznivcům sbírky velice děkuji za podporu a spolupráci. Jako poděkování koledníkům připravujeme filmová představení ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem kina Vesmír a proběhne rovněž bruslení na Zimním stadionu Sareza,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2020, děkujeme!

(Zdroj: TZ Charita Ostrava)

Soubory ke stažení

velikost 402 KB
Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021