V Holešově otevřou pamětní síň sv. Jana Sarkandra, svého bývalého faráře si připomenou také koncerty a bohoslužbami

Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra si intenzivně připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti. Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základní umělecká škola.
Publikováno: 10. 2. 2020 11:00

Až do dubna probíhá v místním kostele novéna: vždy 17. dne v měsíci se devětkrát po sobě věřící scházejí při modlitbě ke sv. Janovi. Nejbližší setkání se uskuteční 17. února a mši svatou bude celebrovat P. Jiří Obruča, SJ ze Svatého Hostýna.

Na 22. března (15.30) připravují farníci divadlo o životě sv. Jana Sarkandra.

V plánu jsou také dva koncerty. Při prvním z nich, 18. dubna, vystoupí s hudbou ze Sarkandrovy doby žáci místní základní umělecké školy, a 2. května se pak uskuteční koncert k poctě sv. Jana v podání Filharmonie B. Martinů a Kühnova smíšeného sboru. Ve světové premiéře zde mimo jiné zazní Hymnus k sv. Janu Sarkanderovi skaldatele Miloše Boka. ZUŠ se přitom do oslav Sarkandrova jubilea zapojuje také pořádáním výtvarné soutěže.

Velikou událostí bude 1. května slavnostní otevření stálé expozice sv. Jana Sarkandra v bývalé oratoři kostela sv. Anny. Na jejím vzniku vedení města spolupracuje s farností i městským muzeem a zařadí ji také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. „Budou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek z městského úřadu.

Hlavní poutní mše svatá se uskuteční v neděli 3. května od 9.30.

Na podzim by pak série akcí měla vyvrcholit odhalením památníku smíření. Ten podle Bartoška připomene historické soužití zdejšího katolického, protestantského a židovského obyvatelstva.

Web: www.faraholesov.tk a www.holesov.cz

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020