V Holešově otevřou pamětní síň sv. Jana Sarkandra, svého bývalého faráře si připomenou také koncerty a bohoslužbami

Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra si intenzivně připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti. Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základní umělecká škola.
Publikováno: 10. 2. 2020 11:00

Až do dubna probíhá v místním kostele novéna: vždy 17. dne v měsíci se devětkrát po sobě věřící scházejí při modlitbě ke sv. Janovi. Nejbližší setkání se uskuteční 17. února a mši svatou bude celebrovat P. Jiří Obruča, SJ ze Svatého Hostýna.

Na 22. března (15.30) připravují farníci divadlo o životě sv. Jana Sarkandra.

V plánu jsou také dva koncerty. Při prvním z nich, 18. dubna, vystoupí s hudbou ze Sarkandrovy doby žáci místní základní umělecké školy, a 2. května se pak uskuteční koncert k poctě sv. Jana v podání Filharmonie B. Martinů a Kühnova smíšeného sboru. Ve světové premiéře zde mimo jiné zazní Hymnus k sv. Janu Sarkanderovi skaldatele Miloše Boka. ZUŠ se přitom do oslav Sarkandrova jubilea zapojuje také pořádáním výtvarné soutěže.

Velikou událostí bude 1. května slavnostní otevření stálé expozice sv. Jana Sarkandra v bývalé oratoři kostela sv. Anny. Na jejím vzniku vedení města spolupracuje s farností i městským muzeem a zařadí ji také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. „Budou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek z městského úřadu.

Hlavní poutní mše svatá se uskuteční v neděli 3. května od 9.30.

Na podzim by pak série akcí měla vyvrcholit odhalením památníku smíření. Ten podle Bartoška připomene historické soužití zdejšího katolického, protestantského a židovského obyvatelstva.

Web: www.faraholesov.tk a www.holesov.cz

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020