V Holešově otevřou pamětní síň sv. Jana Sarkandra, svého bývalého faráře si připomenou také koncerty a bohoslužbami

Letošní jubilejní rok 400 let od smrti sv. Jana Sarkandra si intenzivně připomínají v Holešově: světcově posledním kněžském působišti. Do oslav se zde vedle farnosti zapojuje také vedení města a místní základní umělecká škola.
Publikováno: 10. 2. 2020 11:00

Až do dubna probíhá v místním kostele novéna: vždy 17. dne v měsíci se devětkrát po sobě věřící scházejí při modlitbě ke sv. Janovi. Nejbližší setkání se uskuteční 17. února a mši svatou bude celebrovat P. Jiří Obruča, SJ ze Svatého Hostýna.

Na 22. března (15.30) připravují farníci divadlo o životě sv. Jana Sarkandra.

V plánu jsou také dva koncerty. Při prvním z nich, 18. dubna, vystoupí s hudbou ze Sarkandrovy doby žáci místní základní umělecké školy, a 2. května se pak uskuteční koncert k poctě sv. Jana v podání Filharmonie B. Martinů a Kühnova smíšeného sboru. Ve světové premiéře zde mimo jiné zazní Hymnus k sv. Janu Sarkanderovi skaldatele Miloše Boka. ZUŠ se přitom do oslav Sarkandrova jubilea zapojuje také pořádáním výtvarné soutěže.

Velikou událostí bude 1. května slavnostní otevření stálé expozice sv. Jana Sarkandra v bývalé oratoři kostela sv. Anny. Na jejím vzniku vedení města spolupracuje s farností i městským muzeem a zařadí ji také do prohlídkového okruhu po místních pamětihodnostech. „Budou zde k vidění artefakty připomínající Sarkandrovu dobu – písemnosti, obrazy a další inventář,“ uvedl památkář Karel Bartošek z městského úřadu.

Hlavní poutní mše svatá se uskuteční v neděli 3. května od 9.30.

Na podzim by pak série akcí měla vyvrcholit odhalením památníku smíření. Ten podle Bartoška připomene historické soužití zdejšího katolického, protestantského a židovského obyvatelstva.

Web: www.faraholesov.tk a www.holesov.cz

 

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 70. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Dnes si připomínáme 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení.
25.02.2020

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020

„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)
24.02.2020

Papež František v Bari: Nejvyšším cílem každé společnosti je mír

Svatý Otec František navštívil v neděli 23. února italské město Bari při příležitosti setkání katolických biskupů ze širokého okolí Středozemního moře, zaměřeného na budování pokoje ve složité oblasti kontaktu různých kultur a náboženství. Vytvářet pokoj je prioritou pro církev i společnosti, zdůraznil papež biskupům shromážděným v bazilice sv. Mikuláše.
24.02.2020

Prožijte postní dobu s myšlenkami arcibiskupa Graubnera

Každý den jednu krátkou myšlenku arcibiskupa Jana Graubnera naleznou během postní doby čtenáři olomouckého arcidiecézního webu na adrese www.ado.cz. Objevovat se bude v sekci „Myšlenka na týden“ v rámci titulní strany webu, a to od Popeleční středy (26. února) až do Velikonoc – poslední je plánována na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna).
24.02.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 24. února do 1. března 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
24.02.2020