Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
Publikováno: 13. 2. 2020 12:30

V klášteře na Hradčanském náměstí žily od roku 1792 do počátku letošního roku bosé karmelitky, s nuceným přerušením během komunismu. Sestry dlouho hledaly pro svou komunitu vhodnější lokalitu. V roce 2016 našly pozemek v Drastech u Prahy, kde se rozhodly vybudovat nový klášter. S žádostí o pomoc při jednání o prodeji a dalším využití hradčanského kláštera se obrátily na představitele mužské větve Řádu bosých karmelitánů.

Také bosí karmelitáni stáli o to, aby objekt kláštera s výjimečným umístěním v centru Prahy mohl nadále plnit funkci duchovního místa. Cena kláštera však mnohonásobně překračovala finanční možnosti Řádu. Proto převod financuje soukromý investor, nicméně beneficientem transakce a konečným vlastníkem kláštera je Řád bosých karmelitánů. Karmelitáni začnou v hradčanském klášteře působit v březnu 2020.

Petr Glogar, karmelitánský kněz, vysvětluje: „Ptáme se, jak smysluplně nabídnout dnešnímu člověku duchovní rozměr. Posláním našeho řádu je spojovat kontemplativní život s konkrétní akcí a prací s lidmi a to vyžaduje ptát se stále nově, co je třeba udělat.“  Bosí karmelitáni v ČR působí na dvou místech. Klášter ve Slaném nabízí krátkodobé i dlouhodobé duchovní pobyty, u Pražského Jezulátka běží cyklus Člověk v dialogu, který spojuje sakrální prostor s podstatnými tématy života člověka v dnešní společnosti. Nyní otevírají karmelitáni pro veřejnost nový Klášter Hradčany. „Místo jsme nazvali Fortna – chceme aby byl otevřenou branou a veřejným prostorem, kam může kdokoli přijít. Navážeme tu na dlouhodobou práci s manželskými páry a rodinami a s mužskou spiritualitou a doplníme ji o další aktivity pro širokou veřejnost. V centru pozornosti bude stát člověk se vším, co utváří jeho život.“ pokračuje Petr Glogar. Fortna nabídne program v podobě přednášek, diskuzních večerů, meditačních setkání a vzdělávacích kurzů, ale také prostor ticha a příležitost pro individuální zastavení se během běžného dne.

Klíče od kláštera si karmelitky a karmelitáni symbolicky předají při mši v neděli 16. února 2020. Pro širokou veřejnost se Fortna otevře 24. března.

Zdroj: Tisková zpráva

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020