Zámek v Kroměříži, který nově spravuje arcibiskupství, pokračuje v opravách a chystá řadu akcí

Do nadcházející turistické sezóny vstupují Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži pod novou správou i s plány do budoucna: připravuje se několik nových výstav a zopakují se i osvědčené akce. Vedle toho pokračuje nákladná investice, při které letos dojde například na opravu zámecké střechy a Mlýnské brány nebo obnovu vodního systému v zahradě.
Publikováno: 26. 2. 2020 9:45

K 25. únoru 2020 vypršela platnost smlouvy o služebnosti, na jejímž základě Národní památkový ústav zajišťoval správu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Nově bude provoz objektů, zapsaných před 22 lety na listinu světového dědictví UNESCO, zajišťovat nezisková organizace Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, zapsaný ústav. Arcibiskupství olomoucké ji založilo, aby ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc (MUO) chránila, udržovala a zpřístupňovala veřejnosti oba objekty i cenné sbírkové předměty v nich.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera tak církev navazuje na to, co je součástí jejího poslání už stovky let. „Velké kulturní dědictví chceme odpovědně spravovat, jak nás k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna i jeho následovníků, kteří kroměřížský zámek i jeho sbírky budovali,“ říká a dodává: „Chceme, aby zámek i zahrada především sloužily veřejnosti.

Národní památkový ústav byl pověřen správou Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady na základě smlouvy o služebnosti, jejíž doba trvání nyní uplynula. Jsem přesvědčena, že změnou správy nebude nijak dotčena ani památková péče o tyto památky, ani jejich prezentace veřejnosti. Nadále budeme pokračovat v úzké spolupráci, která probíhá a doposud probíhala bez jakýchkoliv problémů,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Zájem arcibiskupství na udržení, rozvoji a dalším zpřístupnění historického odkazu dosvědčují také investiční projekty. Ten, který je aktuálně v běhu a pokračuje až do roku 2022, zahrnuje například opravu zámecké střechy, obnovu vodního systému v Podzámecké zahradě nebo zpřístupnění Mlýnské brány. Začne také dlouho očekávaná obnova Pompejské kolonády. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 246,3 milionu korun.

Stavební úpravy zámku se přitom týkají také prostor, které spravuje Muzeum umění prostřednictvím svého pracoviště – Arcidiecézního muzea Kroměříž. „Náročná rehabilitace vybraných částí zámku výrazným způsobem zatraktivní a rozšíří jednotlivé prohlídkové trasy a celkově pozvedne péči o svěřené movité a nemovité části památky UNESCO,“ nastiňuje ředitel MUO Ondřej Zatloukal a dodává: „Těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Naše organizace spolu úzce pracují již od roku 1998, kdy vzniklo Arcidiecézní muzeum Olomouc, a v roce 2007 se k němu přidalo Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Taktéž již řadu let spolupracujeme v rámci společné prohlídkové trasy Duchovní osa Moravy, která propojuje jednotlivé objekty v rámci Olomouce a Kroměříže.

Z pohledu návštěvníka ovšem nová sezóna nepřinese žádná zásadní omezení, naopak se zjednoduší systém slev a zlevní například vstup na zámeckou věž. „Novinkou je celozámecká vstupenka, se kterou bude možné navštívit všechny přístupné expozice,“ říká Martin Krčma, výkonný ředitel nově vzniklé Správy Arcibiskupského zámku a zahrad, a dodává: „Zahajovaná obnova zámeckých interiérů a další stavební činnosti sice budou od návštěvníků vyžadovat jistou shovívavost, ti se ovšem zato mohou těšit na bohatý výstavní program, který se neomezí pouze na prostory galerie, ale prolne se všemi patry a historickými sály. V červnu například zahájíme třetí ročník prohlídkového cyklu ‚Středy s odborníky‘, kdy ukážeme interiéry zámku i naši zahradu z jiných úhlů, než na jaké jsou návštěvníci zvyklí při běžných prohlídkách, a neopomeneme dát příležitost nahlédnout pod ruce restaurátorům a stavebníkům.“ (více zde)

Zvláštní pozornost chce letos správa zámku a zahrad věnovat péči o Podzámeckou zahradu. „Rozhodli jsme se pro přechod na hospodaření vstřícné životnímu prostředí: nově pořizovaná technika bude sledovat trendy péče bez chemických prostředků, s maximálním využitím elektrického nářadí,“ říká Krčma a pokračuje: „Vedle toho se zapojíme do výzkumných projektů v ochraně proti škůdcům a chorobám na krušpánkových stříhaných keřích a budeme se intenzivně věnovat možnostem boje proti kalamitnímu výskytu jmelí, který spolu s dlouhotrvajícím suchem kriticky ohrožuje stovky dřevin v zahradě. Plánujeme se zapojit také do péče o další historické zahrady v Kroměříži, které jsou v péči kolegiálních církevních organizací.

Veškeré informace týkající se Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady jsou dostupné na webových stránkách s adresou www.zamek-kromeriz.cz.

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Nový vyslanec EU pro náboženskou svobodu

Nového zvláštního vyslance EU pro náboženskou svobodu ve světě jmenovala Evropská komise. Je jím někdejší kyperský eurokomisař Christos Stylianidis (63).
13.05.2021

V pražské katedrále sv. Víta byl instalován relikviář sv. Jana Pavla II.

Nový relikviář obsahující krev sv. Jana Pavla II. byl ve středu 12. května, v předvečer 40. výročí atentátu na tohoto polského papeže, instalován v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
13.05.2021

Oltář z brněnské katedrály byl instalován v kapli Papežské koleje Nepomucenum

Oltář z brněnské katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově má již za sebou poslední etapu svého putování. V těchto dnech ho sochař Petr Váňa nainstaloval do kolejní kaple Nepomucena v Římě. Ještě před měsícem sloužil svému účelu v kněžišti katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově. Přinášíme vám také fotogalerii z jeho instalace.
13.05.2021

Generální sekretáři sdružení v COMECE se setkali online

Včera, 12. května 2021, se uskutečnilo online setkání generálních sekretářů biskupských konferencí zemí sdružených v COMECE (Komise evropských biskupských konferencí). Českou biskupskou konferenci na jednání reprezentoval její generální sekretář P. Stanislav Přibyl.
13.05.2021

Křesťané ve Svaté zemi apelují na zastavení konfliktu

Napětí mezi Židy a Palestinci v Jeruzalémě se v posledních dnech obrátilo v otevřený konflikt mezi organizací Hamas a Izraelem. Jak uvádí izraelská armáda, Hamas odpálil z Pásmy Gazy více než tisíc raket. Ne všechny se podařilo zneškodnit, nejméně pět Izraelců zemřelo. Mnoho raket dopadlo také na palestinské území. Izrael odpověděl na útok nálety na Pásmo Gazy, kde podle palestinských autorit zemřelo 35 lidí.
13.05.2021