Zámek v Kroměříži, který nově spravuje arcibiskupství, pokračuje v opravách a chystá řadu akcí

Do nadcházející turistické sezóny vstupují Arcibiskupský zámek a Podzámecká zahrada v Kroměříži pod novou správou i s plány do budoucna: připravuje se několik nových výstav a zopakují se i osvědčené akce. Vedle toho pokračuje nákladná investice, při které letos dojde například na opravu zámecké střechy a Mlýnské brány nebo obnovu vodního systému v zahradě.
Publikováno: 26. 2. 2020 9:45

K 25. únoru 2020 vypršela platnost smlouvy o služebnosti, na jejímž základě Národní památkový ústav zajišťoval správu Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži. Nově bude provoz objektů, zapsaných před 22 lety na listinu světového dědictví UNESCO, zajišťovat nezisková organizace Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, zapsaný ústav. Arcibiskupství olomoucké ji založilo, aby ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc (MUO) chránila, udržovala a zpřístupňovala veřejnosti oba objekty i cenné sbírkové předměty v nich.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera tak církev navazuje na to, co je součástí jejího poslání už stovky let. „Velké kulturní dědictví chceme odpovědně spravovat, jak nás k tomu zavazuje odkaz biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna i jeho následovníků, kteří kroměřížský zámek i jeho sbírky budovali,“ říká a dodává: „Chceme, aby zámek i zahrada především sloužily veřejnosti.

Národní památkový ústav byl pověřen správou Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady na základě smlouvy o služebnosti, jejíž doba trvání nyní uplynula. Jsem přesvědčena, že změnou správy nebude nijak dotčena ani památková péče o tyto památky, ani jejich prezentace veřejnosti. Nadále budeme pokračovat v úzké spolupráci, která probíhá a doposud probíhala bez jakýchkoliv problémů,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Zájem arcibiskupství na udržení, rozvoji a dalším zpřístupnění historického odkazu dosvědčují také investiční projekty. Ten, který je aktuálně v běhu a pokračuje až do roku 2022, zahrnuje například opravu zámecké střechy, obnovu vodního systému v Podzámecké zahradě nebo zpřístupnění Mlýnské brány. Začne také dlouho očekávaná obnova Pompejské kolonády. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 246,3 milionu korun.

Stavební úpravy zámku se přitom týkají také prostor, které spravuje Muzeum umění prostřednictvím svého pracoviště – Arcidiecézního muzea Kroměříž. „Náročná rehabilitace vybraných částí zámku výrazným způsobem zatraktivní a rozšíří jednotlivé prohlídkové trasy a celkově pozvedne péči o svěřené movité a nemovité části památky UNESCO,“ nastiňuje ředitel MUO Ondřej Zatloukal a dodává: „Těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Naše organizace spolu úzce pracují již od roku 1998, kdy vzniklo Arcidiecézní muzeum Olomouc, a v roce 2007 se k němu přidalo Arcidiecézní muzeum Kroměříž. Taktéž již řadu let spolupracujeme v rámci společné prohlídkové trasy Duchovní osa Moravy, která propojuje jednotlivé objekty v rámci Olomouce a Kroměříže.

Z pohledu návštěvníka ovšem nová sezóna nepřinese žádná zásadní omezení, naopak se zjednoduší systém slev a zlevní například vstup na zámeckou věž. „Novinkou je celozámecká vstupenka, se kterou bude možné navštívit všechny přístupné expozice,“ říká Martin Krčma, výkonný ředitel nově vzniklé Správy Arcibiskupského zámku a zahrad, a dodává: „Zahajovaná obnova zámeckých interiérů a další stavební činnosti sice budou od návštěvníků vyžadovat jistou shovívavost, ti se ovšem zato mohou těšit na bohatý výstavní program, který se neomezí pouze na prostory galerie, ale prolne se všemi patry a historickými sály. V červnu například zahájíme třetí ročník prohlídkového cyklu ‚Středy s odborníky‘, kdy ukážeme interiéry zámku i naši zahradu z jiných úhlů, než na jaké jsou návštěvníci zvyklí při běžných prohlídkách, a neopomeneme dát příležitost nahlédnout pod ruce restaurátorům a stavebníkům.“ (více zde)

Zvláštní pozornost chce letos správa zámku a zahrad věnovat péči o Podzámeckou zahradu. „Rozhodli jsme se pro přechod na hospodaření vstřícné životnímu prostředí: nově pořizovaná technika bude sledovat trendy péče bez chemických prostředků, s maximálním využitím elektrického nářadí,“ říká Krčma a pokračuje: „Vedle toho se zapojíme do výzkumných projektů v ochraně proti škůdcům a chorobám na krušpánkových stříhaných keřích a budeme se intenzivně věnovat možnostem boje proti kalamitnímu výskytu jmelí, který spolu s dlouhotrvajícím suchem kriticky ohrožuje stovky dřevin v zahradě. Plánujeme se zapojit také do péče o další historické zahrady v Kroměříži, které jsou v péči kolegiálních církevních organizací.

Veškeré informace týkající se Arcibiskupského zámku a Podzámecké zahrady jsou dostupné na webových stránkách s adresou www.zamek-kromeriz.cz.

Autor článku:
Jiří Gračka

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021