Novým předsedou Německé biskupské konference je biskup Georg Bätzing

Novým předsedou Německé biskupské konference byl zvolen biskup Limburgu, Mons. Georg Bätzing. Volba se uskutečnila dnes na plenárním zasedání německého episkopátu. Nově zvolený předseda nahrazuje mnichovského arcibiskupa, kardinála Reinharda Marxe, který se před nedávnem vzdal této funkce i možnosti být zvolen znovu.
Publikováno: 3. 3. 2020 17:30

Foto: Vatican News

Biskupem Limburgu od roku 2016
Georg Bätzing se narodil 13. dubna 1961 v Porýní-Falcku. Studoval filozofii a teologii v Trieru a Freiburgu a na kněze byl vysvěcen v roce 1987.
 
Byl kaplanem v Klausenu a Koblenzu a v roce 1990 převzal funkci vícerektora biskupského semináře v Trieru. Od 1996 do 2010 vedl kněžský seminář jako rektor a byl zodpovědný za formování kněží v diecézi Trier. V roce 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval monsignorem. V listopadu 2007 jej tehdejší biskup z Trevíru, Reinhard Marx, jmenoval vedoucím poutního místa Svaté skály. V roce 2012 se G. Bätzing stal generálním vikářem biskupského vikariátu v Trevíru. V roce 2016 jej papež František jmenoval 13. biskupem Limburgu. V rámci Německé biskupské konference je biskup Bätzing předsedou Subkomise pro mezináboženský dialog a členem Komise světových církví.
 
Vnitřní reformátor církve
Ve vnitro-církevních debatách je Bätzing známý jako reformátor. Dlouhodobě podporuje například zrušení povinného celibátu: „Věřím, že svobodné rozhodnutí kněží o tom, jestli se budou ženit, nebo budou žít v celibátu, církvi nijak neubližuje.“ Zároveň je podle něj také důležité „zachránit“ celibát jako způsob života. Jako biskup Limburgu se Bätzing angažuje také v kauze sexuálního zneužívání ze strany kněží. V dubnu 2019 oznámil, že je potřebné zahájit externí vyšetřování podezřelých z případů zneužívání a jednání duchovních za posledních 70 let. Je podle něj důležité identifikovat pachatele a spolupachatele, kteří o zneužívání věděli, ale zamlčovali je.
 
Obránce synodální cesty
Další Bätzingovou aktivitou je katolický reformní dialog synodální cesty. Během prvního synodálního shromáždění ve Frankfurtu byl hostitelským biskupem a nyní je jedním z předsedů Synodálního fóra „Život v úspěšných vztazích - Život lásky v sexualitě a partnerství“. Je přesvědčený, že by se teologie a humanitní vědy měly více věnovat a nalézat odpovědi k tématu sexuální morálky. Zejména je podle něj důležité přijít na způsob, jak se postavit ke vztahům stejného pohlaví, které hledají přijetí v církvi.

Zdroj: Vatican News
 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021