Novým předsedou Německé biskupské konference je biskup Georg Bätzing

Novým předsedou Německé biskupské konference byl zvolen biskup Limburgu, Mons. Georg Bätzing. Volba se uskutečnila dnes na plenárním zasedání německého episkopátu. Nově zvolený předseda nahrazuje mnichovského arcibiskupa, kardinála Reinharda Marxe, který se před nedávnem vzdal této funkce i možnosti být zvolen znovu.
Publikováno: 3. 3. 2020 17:30

Foto: Vatican News

Biskupem Limburgu od roku 2016
Georg Bätzing se narodil 13. dubna 1961 v Porýní-Falcku. Studoval filozofii a teologii v Trieru a Freiburgu a na kněze byl vysvěcen v roce 1987.
 
Byl kaplanem v Klausenu a Koblenzu a v roce 1990 převzal funkci vícerektora biskupského semináře v Trieru. Od 1996 do 2010 vedl kněžský seminář jako rektor a byl zodpovědný za formování kněží v diecézi Trier. V roce 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval monsignorem. V listopadu 2007 jej tehdejší biskup z Trevíru, Reinhard Marx, jmenoval vedoucím poutního místa Svaté skály. V roce 2012 se G. Bätzing stal generálním vikářem biskupského vikariátu v Trevíru. V roce 2016 jej papež František jmenoval 13. biskupem Limburgu. V rámci Německé biskupské konference je biskup Bätzing předsedou Subkomise pro mezináboženský dialog a členem Komise světových církví.
 
Vnitřní reformátor církve
Ve vnitro-církevních debatách je Bätzing známý jako reformátor. Dlouhodobě podporuje například zrušení povinného celibátu: „Věřím, že svobodné rozhodnutí kněží o tom, jestli se budou ženit, nebo budou žít v celibátu, církvi nijak neubližuje.“ Zároveň je podle něj také důležité „zachránit“ celibát jako způsob života. Jako biskup Limburgu se Bätzing angažuje také v kauze sexuálního zneužívání ze strany kněží. V dubnu 2019 oznámil, že je potřebné zahájit externí vyšetřování podezřelých z případů zneužívání a jednání duchovních za posledních 70 let. Je podle něj důležité identifikovat pachatele a spolupachatele, kteří o zneužívání věděli, ale zamlčovali je.
 
Obránce synodální cesty
Další Bätzingovou aktivitou je katolický reformní dialog synodální cesty. Během prvního synodálního shromáždění ve Frankfurtu byl hostitelským biskupem a nyní je jedním z předsedů Synodálního fóra „Život v úspěšných vztazích - Život lásky v sexualitě a partnerství“. Je přesvědčený, že by se teologie a humanitní vědy měly více věnovat a nalézat odpovědi k tématu sexuální morálky. Zejména je podle něj důležité přijít na způsob, jak se postavit ke vztahům stejného pohlaví, které hledají přijetí v církvi.

Zdroj: Vatican News
 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022