Abeceda křesťanské víry - 9. díl G - Golgota

Dalším písmenem v abecedě je písmeno G. Golgota je kopec, který byl původně za hradbami tehdejšího Jeruzaléma a kterému se, jak jsme slyšeli v evangelijním úryvku, říkalo lebka. Zároveň je to také místo, kde byl ukřižován Ježíš Kristus a kde dnes stojí Chrám Božího hrobu. A co nám má toto místo připomínat? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
Publikováno: 4. 3. 2020 15:30

Foto: Hynek Glos

Autor článku:
TS ČBK

Související články