banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
Publikováno: 19. 3. 2020 16:07

Na situaci již reaguje Ministerstvo pro místní rozvoj, které navrhuje konkrétní kroky, které by dopad současné situace měly zmírnit.

Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro čerpání evropských dotací, aby umožnilo podnikatelům, obcím i ostatním žadatelům se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Už nyní je jasné, že některé aktivity nestihnou příjemci dotací dle plánovaných harmonogramů realizovat. Velký problém je např. u neinvestičních dotací, kde jsou plánována  různá školení, semináře. Samozřejmě dopad se očekává i u investičních projektů. Řídící orgány programů budou muset na situaci reagovat a upravit pravidla tak, aby bylo možné aktivity realizovat se zpožděním. 

Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. 

Celé vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové naleznete zde. 

Situaci dále sledujeme a o aktuálním vývoji budeme informovat.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Související články

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020