Kázání biskupa Wasserbauera před Palladiem země české

Ochranu české země před epidemií koronaviru vyprošoval na slavnost sv. Josefa před Palladiem země české ve Staré Boleslavi biskup Zdenek Wasserbauer. Přinášíme kázání, které zde pronesl.
Publikováno: 20. 3. 2020 13:30
(Foto: Jakub Šerých, Člověk a víra)
Bratři a sestry, milí přátelé,
přišli jsme prosit za naši zem k Palladiu, přišli jsme prosit o přímluvu Matku Boží. Vybral jsem ale tento den záměrně, protože kdo byl Panně Marii a jejímu Synu blíž než sv. Josef, snoubenec – pěstoun – ochránce Sv. Rodiny?
Starou Boleslav známe po revoluci možná nejvíce podle svatováclavské národní pouti, kterou zavedl kard. Vlk (mimochodem včera jsme si připomínali 3 roky od jeho úmrtí!). Sv. Václav je ochráncem naší vlasti spolu s ostatními našimi národními světci a světicemi, mezi které od roku 1654 patří z rozhodnutí Zemského sněmu také sv. Josef. Celé české nebe zde dnes chci prosit za naši zemi a za náš národ!
 
Zůstaňme ale u sv. Josefa. Včera večer, když jsem se modlil večerní chvály, velmi mne oslovil úvodní hymnus, ve kterém se modlíme:
 
A v pokušení o útěk
pod tíhou ochranného doprovodu
té, která čekala
tak bezmocně a přece odevzdaně
opřená jenom o nebe
jsi zvítězil a šel a vytrval.
Tak jako tenkrát i dnes
jdeš krajem našich srdcí
stejně se chvějících…
 
Jsou tam zmíněna „naše chvějící se srdce“. To chvění může mít nejrůznější důvody (a v konkrétní situaci některých z nás třeba ani nesouvisí s koronavirem…) Naše chvění může mít nejrůznější podobu:
 
 • Opravdový strach o své zdraví, o svůj život… a o své blízké
 • Obavy o budoucnost, co přinese…
 • Obavy a chvění těch všech, na které poslední dny doléhají existenčně, ekonomicky; kteří řeší to, z čeho budou platit hypotéku nebo leasing…
 • Obavy těch, kteří řeší, jestli nepřijdou o práci nebo nebudou muset své zaměstnance propustit (sv. Josef těmto všem dobře rozumí; on nebyl na nejnižším stupni společenského žebříčku z ekonomického hlediska; měl svoji dílnu – firmu; a mohl mít i své zaměstnance)
 • Obavy všech lékařů a zdravotníků
 • Obavy politiků a těch, kteří mají zodpovědnost…

Sv. Josef nám všem rozumí, protože on si těch různých obav a chvění užil až až…

 • stačí si jen představit, co se v jeho srdci dělo poté, co zjistil těhotenství Panny Marie ale zejména poté, co mu anděl sděluje úkol postarat se o ni a o jejího syna, který bude tak mimořádný – Mesiáš!
 • Nebo třeba chvění, co si počne po příchodu do Betléma, kdy nemají nocleh a Panna Maria se chystá k porodu
 • Aby pak po chvíli oddechu u jeslí musel v noci vzít Marii i její dítě a prchat v ohrožení života do Egypta (musel to vážné rozhodnutí udělat hned; někdy nejde rozhodnutí odkládat… myslím teď na politiky, kteří třeba v těchto dnech dělají/musí dělat vážná rozhodnutí, protože jde také o životy; modleme se za ně!)
 • A nebo nakonec když s úzkostí hledá 12 letého Ježíše ztraceného v Jeruzalémě…
   
My křesťané věříme v Boha, který je nám blízký a rozumí nám (včera jsme to slyšeli v 1.čt: Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli ho vzýváme.) Naše nebeská Matka je nám ve všem, co prožíváme blízko; stejně tak naši svatí, ke kterým se můžeme obracet…
Pojďme se ale ještě chvíli zastavit u slov evangelia, které se čte při dnešní slavnosti. Začínalo slovy: Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky – k životu Sv. Rodiny patřilo pravidelné putování na pro židy nejposvátnější místo, do Jeruzaléma. I křesťané od prvních staletí putovali: také do Sv. Země, na hroby svatých mučedníků či vyznavačů, do Říma, do Compostelly, atd. A kolik v naší krásné zemi vzniklo poutních míst, kam naši předkové v dobách radostných i zlých přicházeli a přinášeli své úzkosti, kříže… ale i děkovali a chválili…
Dnes ledaskam jedeme jako turisté a třeba se tam i krátce pomodlíme ale možná bychom mohli znovu a více objevovat ta krásná poutní místa v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a jejich sílu, jejich historii s tolika vyslyšenými modlitbami v dobách zlých! A opravdu tam putovat; mít tam čas na sebe i na Boha. V evangeliu jsme slyšeli: když ukončili sváteční dni a vraceli se domů… → oni tam prožili jako rodina celé svátky se všemi obřady, modlitbami…
Evangelium pokračovalo: vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. – 1 den ujdou, pak se tedy 1 den vracejí a pak ho 3 dny hledají; celkem tedy 5 dní! Kolik obav a úzkostí musela Panna Maria s Josefem prožít? Však to také Maria vyjeví: Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali → ta zmíněná bolest byla „úzkostí“, jak to také správně mají některé české překlady.
Ježíše najdou, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky – dá se předpokládat, že hovořili zejména o Toře, o Zákonu… ale já si dokáži klidně představit, že z té tak trochu teoretické roviny přešli i do praktického života a událostí tehdejších dní. Ano, s Ježíšem, Božskou Věčnou Moudrostí, se máme ptát a hledat odpovědi na naše současné otázky, které si klademe: proč to či ono se stalo, co nám to či ono chce jako jednotlivcům i jako společenství říci.
A zejména nezapomeňme, že Jeruzalém, to je místo Ježíšova procesu, odsouzení, ukřižování a zmrtvýchvstání - a to jsou ty nejdůležitější klíče na naše nejdůležitější otázky! 
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci – i my někdy nechápeme (nebo někdy ani nechceme pochopit!) to, co se děje s námi nebo kolem nás, ve společnosti, ve světě… a tak upadáme do stejných chyb a problémů.
Celá ta událost pro mne vrcholí konstatováním, které jsme už neslyšeli: Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci: všechny ty[to] věci → ani Panna Maria nerozuměla všemu hned ale měla pozorné, otevřené srdce a nechávala se Bohem vést ke stále hlubšímu, pravdivějšímu vnímání – toho, co se děje kolem nás i v nás!
Začal jsem zmínkou hymnu o sv. Josefovi; na závěr si ho dovolím ještě kousek dočíst, protože nádherně promlouvá do toho, co prožíváme:
 
Tak jako tenkráte i dnes
ty s námi věrně pojď
ať šťastně projdeme
též Nazaretem našich dnů
a v dílně tvé se přiučíme
do tvarů krásnějších
podobu naši přitesat
a nepoznáni v jeho stínu
věrně jít dál
a s tebou milovat
Josefe spravedlivý.
 

(Zdroj: www.apha.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021