V Krakově se budou znovu zabývat blahořečením rodičů sv. Jana Pavla II.

Krakovský arcibiskup, metropolita Marek Jędraszewski oznámil ve středu 11. března na webové stránce Arcibiskupství krakovského rozhodnutí o otevření procesu blahořečení Karla Wojtyły a jeho manželky Emílie, rozené Kaczorowské, rodičů sv. Jana Pavla II.
Publikováno: 24. 3. 2020 11:30

Foto: Mladý kněz Karol Wojtyła a jeho rodiče. Zdroj: Aleteia.org

Polský biskupský sbor odsouhlasil zahájení blahořečení na plenárním shromáždění v říjnu minulého roku. Jako první krok požádal Svatý stolec o povolení otevření procesu. Z Kongregace pro svatořečení už přišla kladná odpověď.

Prostřednictvím farností krakovská arcidiecéze informovala o této věci všechny věřící s výzvou, aby do 7. května 2020 Krakovské metropolitní kurii zaslali všechny dokumenty, dopisy nebo zprávy týkající se Božích služebníků Karla a Emílie, ať už pozitivní nebo negativní. Vzpomínky na rodiče svatého papeže jsou zvláště ve Wadowicích a Krakově stále živé a přestože uběhl dlouhý čas od jejich smrti, jsou zde stále lidé, kteří je znali osobně.

„Snažíme se s nimi zkontaktovat a poprosit je, aby svědčili,“ uvedl delegát pro záležitost blahořečení P. Andrzej Scąber. Jak vysvětlil, mají zájem i o výpovědi tzv. „svědků z doslechu“, čili dětí a vnoučat přímých svědků života těchto dvou Božích služebníků. I samotný papež sv. Jan Pavel II. bude přímým svědkem svatosti svých rodičů, neboť existuje několik jeho textů potvrzujících, že to byli výjimeční lidé.

Otec Andrzej vysvětlil, že formálně proběhnou dva samostatné kanonické procesy, jejichž prostřednictvím bude nutné prokázat, že Emília a Karol praktikovali ctnosti hrdinským způsobem, že požívají pověst svatosti, a že prostřednictvím jejich přímluvy dosáhli lidé milosti od Boha.

„Tento proces nebude jednoduchý, protože se přeředil počet očitých svědků, avšak nyní již můžeme říci, že sesbíraná dokumentace, zejména co se týče Karla Wojtyły, je velmi rozsáhlá,“ potvrdil polský delegát pro kanonizaci. Podle jeho slov tato dokumentace ukazuje vývoj vztahu s Bohem, který tento muž měl v průběhu svého života a také to, jak ho dokázal přenést na svého syna, budoucího papeže.

K významu přípravy nového beatifikačního procesu otec Andrzej dodává, že ve společnosti, která je v krizi, jako je ta dnešní, s „mnohými rozvody, vztahy neuspořádaného soužití, opuštěnými dětmi“, rodina Wojtyłů, „dvou obyčejných lidí“, ukazuje všem, že i přes ekonomicky těžkou situaci, nemoc nebo smrt dětí je možné věřit a zůstat v blízkosti Boha.

V souvislosti s blížícím se 100. výročím narození sv. Jana Pavla II. (nar. 18. května 1920 ve Wadowicích) připomeňme, že polští biskupové navrhli, aby ho církev prohlásila za učitele církve a spolupatrona Evropy. Polská biskupská konference v čele s jejím předsedou, poznańským arcibiskupem Stanisławem Gądeckým, který je i místopředsedou Rady evropských biskupských konferencí, požádala biskupy celého světa o podporu této iniciativy.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 15. výročí smrti papeže Jana Pavla II.

Před 15 lety dne 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.
02.04.2020

Papež František: Nemějme strach, otevřme brány svého srdce Duchu svatému, aby nás očistil a vedl cestou vstříc plné radosti.

Při pravidelné středeční katechezi se papež František v knihovně Apoštolského paláce věnoval šestému blahoslavenství "Blahoslavení čistého srdce" jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.
01.04.2020

Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70 letům od Akce K a Akce Ř.
01.04.2020

Katolický týdeník: Velikonoční triduum v kruhu rodiny?

Velikonoce jsou svátky, které se už od svých židovských kořenů slaví částečně ve společenství Božího lidu a částečně v domácnosti, v kruhu rodiny.
01.04.2020

Kardinál Angelo De Donatis je pozitivní na koronavirus

V pondělí 30. března 2020 byl kardinál Angelo De Donatis, generální vikář římské diecéze, po projevu některých symptomů pozitivně testován na koronavirus (COVID-19). Kardinál byl převezen do nemocnice Gemelli v Římě.
31.03.2020