780 let poutního místa Vranov u Brna

V den Slavnosti Zvěstováni Páně ve středu 25. března 2020 v 18.00 hodin bude Televize Noe a Radio Proglas přenášet v přímém přenosu mši z jednoho z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze – z mariánského chrámu ve Vranově u Brna. Bohoslužbě bude předsedat brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul.
Publikováno: 25. 3. 2020 11:00

Právě 25. března před 780 lety se v místních lesích zjevila Panna Maria slepotou nemocnému zbloudilému šlechtici maršálkovi Vilému z Rožmberka a požádala ho, aby postavil kostel.

Jak uvádějí na svých webových stránkách bratři pauláni: „Vilém neotálel a začal horlivě stavět. Poté, co byly položeny základy z dubového dřeva, došlo v neděli, v den Vtělení Páně roku 1240, k zázračnému uzdravení – Vilémovi se navrátil zrak. Tuto pradávnou legendu zaznamenal paulánský řeholník František Talbert. Soška nalezená na místě zjevení je zde od té doby stále uctívaná a zobrazuje Pannu Marii jako dívku, v okamžiku Vtělení, s hlavou mírně nakloněnou, s rozpuštěnými vlasy, s téměř sepjatýma rukama – aby do jejich dlaní mohl každý poutník vložit své prosby a své „Ano s Marií Tobě, Bože“.

Modlitba k Panně Marii Vranovské v domě pandemie

Bože Otče, stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

který jsi z lásky k nám poslal svého Syna jako lékaře duše i těla,

shlédni na své děti, které  se v tomto těžkém okamžiku znepokojení a tápání

na mnoha místech Evropy a světa obracejí k Tobě, aby našly sílu, spásu a útěchu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěšuj jejich rodiny.

Dej moudrost těm, kdo vládnou,  energii a odměnu lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům,

dej  věčný život  zemřelým.

Neopouštěj nás v okamžiku zkoušky, ale osvoboď nás od zla.

Prosíme  o to skrze tvého  Syna Ježíše Krista,

který s tebou v jednotě  Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.

Amen.

 Maria, Matko zdraví a naděje, Královno Vranovská, oroduj za nás.

( S církevním schválením Biskupství brněnského  č.j.:  Ep/330/20 ze dne 19. 3. 2020)

Více na www.dc-vranov.cz

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020