banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
Publikováno: 26. 3. 2020 12:42

Integrovaný regionální operační program - IROP

Aktuální situace způsobuje příjemcům zejména problémy s plněním harmonogramu. V případě problémů musí příjemci neprodleně kontaktovat příslušné projektové manažery - pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR (Centrum). Změnu musí příjemce elektronicky ohlásit prostřednictvím monitorovacího systému.

Centrum bude žádosti posuzovat individuálně. Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně ujišťuje žadatele, že změny projektů budou posuzovány tak, aby nebylo bráněno realizaci projektu a jeho úspěšnému dokončení.

Provoz Center je omezen, kontakt je možný jen elektronicky. Schvalování monitorovacích zpráv, změn a dalších činností běží bez omezení. Zároveň jsou do odvolání zastaveny fyzické kontroly projektů na místě.

Stanovisko IROP je pod článkem.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV

Epidemiologická opatření zásadně ovlivňuje možnost realizace projektů. Není možné realizovat plánované aktivity jako např. vzdělávání, semináře, školení atd. Situace ovlivňuje i žadatele o dotaci a proces schvalování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR učinilo následující opatření.

Po dobu trvání nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do dne, ve kterém dojde k ukončení nouzového stavu (včetně), se aplikují principy vyšší moci, včetně stavění lhůt. Jedná se např. o předložení monitorovacích zprav, nutnosti zahájit projekt 6 měsíců, předložení žádostí o platbu. Jedná se o možnost, kterou příjemce může využít v případě dopadu nouzového stavu na administraci žádosti o podporu či realizaci projektu. Přesto však MŠMT vyzývá příjemce k realizaci projektu dle původních lhůt, pokud je to možné.

Změny harmonogramu realizace aktivit projektu budou řešeny individuálně na úrovni každého projektu. Příjemce může požádat o prodloužení realizace projektu, v žádosti o tuto změnu však musí respektovat maximální délku trvání projektu a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu, které je stanoveno ve výzvě. O změnu harmonogramu je nutné požádat co nejdříve prostřednictví monitorovacího systému.

Pracovníky řídícího orgánu je možné kontaktovat telefonicky, či e-mailem. Zrušen je osobní kontakt a posunuty jsou kontroly projektů na místě.

Program rozvoje venkova (PRV)

Ministerstvo zemědělství připravuje řadu opatření, které mají zejména stabilizovat zemědělství a potravinářství v době epidemie. Pomoc je ale směřována i do lesnictví, a to zejména na pomoc s bojem proti kůrovci.

Konkrétní opatření v PRV:
Příjem Jednotné žádosti je posunut až do 15. června 2020. Příjem začne dle plánu v půlce dubna.
Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020.
Byly navýšeny prostředky poskytované Podpůrným garanční a lesnickým fondem, zároveň je možné požádat o odklad splátek.
V rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců. U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) bude prodloužena lhůta pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020.
S Evropskou komisí jsou projednávány další změny v PRV např. navýšení prostředků na některá opatření programu.

Ministr zemědělství bude požadovat na jednání Vlády ČR uvolnění zbývajících prostředků na pomoc s bojem proti kůrovci pro nestátní vlastníky lesů ve výši 1,3 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Národní orgán pro koordinaci vyjednává s Evropskou komisí další opatření, které umožní reagovat na aktuální situaci a zmírní dopady pandemické krize. Diskutuje se např. o prodloužení stávajícího programového období u jeden rok tak, aby bylo možné dokončit úspěšně rozjeté projekty a vyčerpat plánované prostředky. Možné jsou i přesuny finančních prostředků tam, kde je to nejvíce třeba. Postupně jsou projednávány návrhy nařízení Evropské komise týkající se kohezních fondů. Vyjádření ministryně pro místní rozvoj naleznete zde. Souhrn všech opatření naleznete zde.

Aktuální vývoj sledujeme a budeme o něm informovat. 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021