banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
Publikováno: 30. 3. 2020 17:56

Opatření byla EK představena 13. března 2020 pod názvem Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII).

První navrhované opatření má mobilizovat hotovostní rezervy z evropských fondů. Mimo jiné plánuje umožnit státům, aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování. V ČR se jedná o více než 300 mil. EUR, které by bylo možné využít na potřebné aktivity. S cílem zvýšit dostupnost prostředků navíc Evropská komise vyplatí roční předběžné platby pro rok 2020 již v příštích týdnech.

Dále Evropská komise navrhuje rozšířit podporované oblasti o oblasti, které mají přímý vliv na zvládnutí současné situace a jejích následků, a umožnit primárně směřovat prostředky na nové projekty reagující na krizi v oblasti veřejného zdraví a na investice do posílení zdravotnických kapacit. Návrh opatření CRII dále počítá například s uznatelností nákladů na zdravotní péči, rozšířením podpory malých a středních podniků o provozní náklady, či umožněním změn v operačních programech bez nutnosti schválení ze strany Evropské komise.

Evropské prostředky budou použity také v rámci úvěrového programu COVID, který byl dosud financován z národních zdrojů. Úvěry lze použít na financování provozních nákladů pro malé a střední podniky. Spuštěn bude 2. dubna 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Více informací na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Souhrnné aktuální informace o krocích Evropské komise jsou k dispozici na webových stránkách, které k tomu byly přímo Evropskou komisí spuštěny. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020