banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
Publikováno: 30. 3. 2020 15:56

Opatření byla EK představena 13. března 2020 pod názvem Investiční iniciativa pro reakci na koronavirus (Corona Response Investment Initiative – CRII).

První navrhované opatření má mobilizovat hotovostní rezervy z evropských fondů. Mimo jiné plánuje umožnit státům, aby v roce 2020 nevracely nevyužité prostředky na předfinancování. V ČR se jedná o více než 300 mil. EUR, které by bylo možné využít na potřebné aktivity. S cílem zvýšit dostupnost prostředků navíc Evropská komise vyplatí roční předběžné platby pro rok 2020 již v příštích týdnech.

Dále Evropská komise navrhuje rozšířit podporované oblasti o oblasti, které mají přímý vliv na zvládnutí současné situace a jejích následků, a umožnit primárně směřovat prostředky na nové projekty reagující na krizi v oblasti veřejného zdraví a na investice do posílení zdravotnických kapacit. Návrh opatření CRII dále počítá například s uznatelností nákladů na zdravotní péči, rozšířením podpory malých a středních podniků o provozní náklady, či umožněním změn v operačních programech bez nutnosti schválení ze strany Evropské komise.

Evropské prostředky budou použity také v rámci úvěrového programu COVID, který byl dosud financován z národních zdrojů. Úvěry lze použít na financování provozních nákladů pro malé a střední podniky. Spuštěn bude 2. dubna 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Více informací na webových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky

Souhrnné aktuální informace o krocích Evropské komise jsou k dispozici na webových stránkách, které k tomu byly přímo Evropskou komisí spuštěny. 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021