Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

AKTUALIZOVÁNO. Přinášíme vám seznam velikonočních bohoslužeb celebrovaných biskupy z jednotlivých diecézí, které budou přenášeny online nebo v televizi.
Publikováno: 3. 4. 2020 14:00

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka bude sloužit velikonoční bohoslužby v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava bez přítomnosti veřejnosti, které budou přenášeny živě přes YouTube:

9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer, přenos bude možné sledovat zde
10. dubna Velký pátek v 15.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Václav Malý, přenos bude možné sledovat zde
11. dubna Viglie Zmrtvýchvstání ve 20.30 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
 
V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude zároveň s laskavým souhlasem MK a KPR na Velký pátek vystaven zcela mimořádně Korunovační kříž.

Jde o relikviář ve tvaru latinského kříže ze dřeva pobitého zlatým plechem, o výšce 62,5 centimetrů, šířce 41,5 centimetrů a tloušťce 5 centimetrů. Je posázený drahokamy (safíry, akvamaríny, rubíny), římskými a byzantskými gemami a perlami. Jeho objednavatel, císař Karel IV. jej koncipoval jako schránku na nejvzácnější relikvie českého království, především spojené se životem a utrpením Ježíše Krista, tzv. Arma Christi. Ústřední relikvií jsou dvě třísky ze Dřeva sv. Kříže (identifikované Antonínem Podlahou jako libanonský cedr), vložené pod křišťálové destičky v křížení, které z něj činí staurotéku. V dalších přihrádkách, krytých miniaturními dvířky s gemami, byly uloženy částečky z čtyřhranného hřebu Kristova kříže, z houby, jíž byl Kristus napájen, z trnové koruny Páně, z provazu užitého při Kristově bičování, z umyvadla, ve kterém Kristus myl nohy apoštolům, a další. Obsahuje také ostatky světců, a to částečku z prstu sv. Jana Křtitele, sv. Pankráce a sv. Anny. Kříž objednal český král a římský císař Karel IV.. Za husitských válek byla z kříže uloupena původní zlatá noha s patkou. Nová noha byla doplněna roku 1523 v raně renesančním stylu.

Brněnská diecéze 

V brněnské diecézi budou otcové biskupové všechny bohoslužby a obřady slavit bez přítomnosti veřejnosti, s maximálními omezeními vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií koronaviru COVID 19:

9. dubna Zelený čtvrtek - Missa Chrismatis - nebude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - přímý přenos na ČT2, z kostela sv. Jakuba, celebruje místní farář P. Jan Pacner. Bohoslužbu naladíte také na Radiu Proglas
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 21.00 -
bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.00 - bude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla

Řada farností brněnské diecéze bude mít během Velikonoc vlastní online přenosy.

Olomoucká arcidiecéze

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 

9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde

Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu:
5. dubna Květná neděle v 10.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00  
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00

Litoměřická diecéze

V litoměřické diecézi se všechny bohoslužby budou konat bez přítomnosti veřejnosti, s maximálním omezením vzhledem ke koronavirové nákaze. Biskup Jan Baxant nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Českobudějovická diecéze

Biskup Vlastimil Kročil bude všechny bohoslužby celebrovat bez přítomnosti veřejnosti a nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Plzeňská diecéze

Termíny velikonočních bohoslužeb s biskupem Tomášem Holubem přenášených online:

5. dubna Květná neděle v 10.30
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.30


Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete sledovat na YouTube a na Facebooku Plzeňské diecéze.

Ostravsko-opavská diecéze

4. dubna Květná neděle v 18.00 – přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Další bohoslužby bude možné sledovat v přímém přenosu na webu farnosti katedrály Božského Spasitele http://farnostmostrava.cz/ :
5. dubna Květná neděle v 7.00
9. dubna Missa chrismatis v 9.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 20.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

12. dubna Boží Hod Velikonoční v 18.00 - přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Královehradecká diecéze

Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha tyto bohoslužby, které budou přenášeny online:

5. dubna Květná neděle v 9.30 - přímý přenos zde
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00 
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 20.30 
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

Všechny bohoslužby můžete sledovat přes Youtube, odkazy najdete v dané dny na diecézní stránce http://www.bihk.cz/

K on-line bohoslužbám se připojují také další farnosti. Přesné časy i způsob, jak se k přenosům připojit, sledujte průběžně na diecézních webových stránkách.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020