Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

AKTUALIZOVÁNO. Přinášíme vám seznam velikonočních bohoslužeb celebrovaných biskupy z jednotlivých diecézí, které budou přenášeny online nebo v televizi.
Publikováno: 3. 4. 2020 14:00

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka bude sloužit velikonoční bohoslužby v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava bez přítomnosti veřejnosti, které budou přenášeny živě přes YouTube:

9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer, přenos bude možné sledovat zde
10. dubna Velký pátek v 15.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Václav Malý, přenos bude možné sledovat zde
11. dubna Viglie Zmrtvýchvstání ve 20.30 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
 
V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude zároveň s laskavým souhlasem MK a KPR na Velký pátek vystaven zcela mimořádně Korunovační kříž.

Jde o relikviář ve tvaru latinského kříže ze dřeva pobitého zlatým plechem, o výšce 62,5 centimetrů, šířce 41,5 centimetrů a tloušťce 5 centimetrů. Je posázený drahokamy (safíry, akvamaríny, rubíny), římskými a byzantskými gemami a perlami. Jeho objednavatel, císař Karel IV. jej koncipoval jako schránku na nejvzácnější relikvie českého království, především spojené se životem a utrpením Ježíše Krista, tzv. Arma Christi. Ústřední relikvií jsou dvě třísky ze Dřeva sv. Kříže (identifikované Antonínem Podlahou jako libanonský cedr), vložené pod křišťálové destičky v křížení, které z něj činí staurotéku. V dalších přihrádkách, krytých miniaturními dvířky s gemami, byly uloženy částečky z čtyřhranného hřebu Kristova kříže, z houby, jíž byl Kristus napájen, z trnové koruny Páně, z provazu užitého při Kristově bičování, z umyvadla, ve kterém Kristus myl nohy apoštolům, a další. Obsahuje také ostatky světců, a to částečku z prstu sv. Jana Křtitele, sv. Pankráce a sv. Anny. Kříž objednal český král a římský císař Karel IV.. Za husitských válek byla z kříže uloupena původní zlatá noha s patkou. Nová noha byla doplněna roku 1523 v raně renesančním stylu.

Brněnská diecéze 

V brněnské diecézi budou otcové biskupové všechny bohoslužby a obřady slavit bez přítomnosti veřejnosti, s maximálními omezeními vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií koronaviru COVID 19:

9. dubna Zelený čtvrtek - Missa Chrismatis - nebude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - přímý přenos na ČT2, z kostela sv. Jakuba, celebruje místní farář P. Jan Pacner. Bohoslužbu naladíte také na Radiu Proglas
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 21.00 -
bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.00 - bude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla

Řada farností brněnské diecéze bude mít během Velikonoc vlastní online přenosy.

Olomoucká arcidiecéze

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 

9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde

Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu:
5. dubna Květná neděle v 10.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00  
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00

Litoměřická diecéze

V litoměřické diecézi se všechny bohoslužby budou konat bez přítomnosti veřejnosti, s maximálním omezením vzhledem ke koronavirové nákaze. Biskup Jan Baxant nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Českobudějovická diecéze

Biskup Vlastimil Kročil bude všechny bohoslužby celebrovat bez přítomnosti veřejnosti a nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Plzeňská diecéze

Termíny velikonočních bohoslužeb s biskupem Tomášem Holubem přenášených online:

5. dubna Květná neděle v 10.30
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.30


Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete sledovat na YouTube a na Facebooku Plzeňské diecéze.

Ostravsko-opavská diecéze

4. dubna Květná neděle v 18.00 – přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Další bohoslužby bude možné sledovat v přímém přenosu na webu farnosti katedrály Božského Spasitele http://farnostmostrava.cz/ :
5. dubna Květná neděle v 7.00
9. dubna Missa chrismatis v 9.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 20.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

12. dubna Boží Hod Velikonoční v 18.00 - přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Královehradecká diecéze

Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha tyto bohoslužby, které budou přenášeny online:

5. dubna Květná neděle v 9.30 - přímý přenos zde
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00 
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 20.30 
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

Všechny bohoslužby můžete sledovat přes Youtube, odkazy najdete v dané dny na diecézní stránce http://www.bihk.cz/

K on-line bohoslužbám se připojují také další farnosti. Přesné časy i způsob, jak se k přenosům připojit, sledujte průběžně na diecézních webových stránkách.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020