Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

AKTUALIZOVÁNO. Přinášíme vám seznam velikonočních bohoslužeb celebrovaných biskupy z jednotlivých diecézí, které budou přenášeny online nebo v televizi.
Publikováno: 3. 4. 2020 12:00

Pražská arcidiecéze

Kardinál Dominik Duka bude sloužit velikonoční bohoslužby v katedrále svatého Víta, Vojtěcha a Václava bez přítomnosti veřejnosti, které budou přenášeny živě přes YouTube:

9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer, přenos bude možné sledovat zde
10. dubna Velký pátek v 15.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, kazatelem bude pomocný biskup pražský Václav Malý, přenos bude možné sledovat zde
11. dubna Viglie Zmrtvýchvstání ve 20.30 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00 - celebruje kardinál Dominik Duka, přenos bude možné sledovat zde
 
V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha bude zároveň s laskavým souhlasem MK a KPR na Velký pátek vystaven zcela mimořádně Korunovační kříž.

Jde o relikviář ve tvaru latinského kříže ze dřeva pobitého zlatým plechem, o výšce 62,5 centimetrů, šířce 41,5 centimetrů a tloušťce 5 centimetrů. Je posázený drahokamy (safíry, akvamaríny, rubíny), římskými a byzantskými gemami a perlami. Jeho objednavatel, císař Karel IV. jej koncipoval jako schránku na nejvzácnější relikvie českého království, především spojené se životem a utrpením Ježíše Krista, tzv. Arma Christi. Ústřední relikvií jsou dvě třísky ze Dřeva sv. Kříže (identifikované Antonínem Podlahou jako libanonský cedr), vložené pod křišťálové destičky v křížení, které z něj činí staurotéku. V dalších přihrádkách, krytých miniaturními dvířky s gemami, byly uloženy částečky z čtyřhranného hřebu Kristova kříže, z houby, jíž byl Kristus napájen, z trnové koruny Páně, z provazu užitého při Kristově bičování, z umyvadla, ve kterém Kristus myl nohy apoštolům, a další. Obsahuje také ostatky světců, a to částečku z prstu sv. Jana Křtitele, sv. Pankráce a sv. Anny. Kříž objednal český král a římský císař Karel IV.. Za husitských válek byla z kříže uloupena původní zlatá noha s patkou. Nová noha byla doplněna roku 1523 v raně renesančním stylu.

Brněnská diecéze 

V brněnské diecézi budou otcové biskupové všechny bohoslužby a obřady slavit bez přítomnosti veřejnosti, s maximálními omezeními vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií koronaviru COVID 19:

9. dubna Zelený čtvrtek - Missa Chrismatis - nebude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - přímý přenos na ČT2, z kostela sv. Jakuba, celebruje místní farář P. Jan Pacner. Bohoslužbu naladíte také na Radiu Proglas
9. dubna Zelený čtvrtek v 17.30 - bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 21.00 -
bude online, celebruje pomocný biskup Pavel Konzbul, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.00 - bude online, celebruje diecézní biskup Vojtěch Cikrle, přenosy jsou určeny pro farníky katedrály sv. Petra a Pavla

Řada farností brněnské diecéze bude mít během Velikonoc vlastní online přenosy.

Olomoucká arcidiecéze

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 

9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde

Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu:
5. dubna Květná neděle v 10.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00  
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.00

Litoměřická diecéze

V litoměřické diecézi se všechny bohoslužby budou konat bez přítomnosti veřejnosti, s maximálním omezením vzhledem ke koronavirové nákaze. Biskup Jan Baxant nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Českobudějovická diecéze

Biskup Vlastimil Kročil bude všechny bohoslužby celebrovat bez přítomnosti veřejnosti a nepočítá s žádnými přímými přenosy ani záznamy, kvůli maximálnímu omezení počtu osob při bohoslužbách.

Plzeňská diecéze

Termíny velikonočních bohoslužeb s biskupem Tomášem Holubem přenášených online:

5. dubna Květná neděle v 10.30
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 10.30


Přímé přenosy bohoslužeb z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni můžete sledovat na YouTube a na Facebooku Plzeňské diecéze.

Ostravsko-opavská diecéze

4. dubna Květná neděle v 18.00 – přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Další bohoslužby bude možné sledovat v přímém přenosu na webu farnosti katedrály Božského Spasitele http://farnostmostrava.cz/ :
5. dubna Květná neděle v 7.00
9. dubna Missa chrismatis v 9.00
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 20.00
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

12. dubna Boží Hod Velikonoční v 18.00 - přímý přenos Tv Noe z kostela sv. Václava v Ostravě

Královehradecká diecéze

Biskup Jan Vokál bude sloužit v katedrále Svatého Ducha tyto bohoslužby, které budou přenášeny online:

5. dubna Květná neděle v 9.30 - přímý přenos zde
9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00
10. dubna Velký pátek v 15.00 
11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání ve 20.30 
12. dubna Boží Hod Velikonoční v 9.30

Všechny bohoslužby můžete sledovat přes Youtube, odkazy najdete v dané dny na diecézní stránce http://www.bihk.cz/

K on-line bohoslužbám se připojují také další farnosti. Přesné časy i způsob, jak se k přenosům připojit, sledujte průběžně na diecézních webových stránkách.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021