Dopis biskupa Zdenka Wasserbauera nemocným

Přinášíme vám dopis pražského pomocného biskupa Zdenka Wasserbauera, předsedy Rady pro zdravotnictví při ČBK, nemocným.
Publikováno: 3. 4. 2020 10:15

Ilustrační foto: Miroslav Novotný, Člověk a víra

Vážení a milí nemocní, hospitalizovaní a podrobení terapii, osamocení, staří či jakýmkoli způsobem trpící,

obracím se k Vám na prahu tzv. Pašijového týdne, ve kterém dvakrát čteme a nasloucháme působivému vyprávění o utrpení a smrti ale také zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Žádný ze čtyř evangelistů, i když psal svým osobitým stylem, neopomněl zachytit tyto události, aby z nich všichni lidé ale zejména trpící až do konce světa mohli čerpat světlo a povzbuzení.

Prožíváme jako osoby i jako společnost situaci, kterou nikdo z nás nepamatuje. Mnozí z vás jste byli nemocní už třeba dlouho předtím, než se začal koronavirus šířit i v naší zemi. Ale nastalý stav mohl Vaši situaci v mnohém zhoršit či zkomplikovat. Každý den sledujeme stoupající počet těch z Vás, kteří jste se nakazili a s nákazou probíhající s lehčími nebo těžšími příznaky v těchto dnech bojujete. Sám jsem snad zdravý, ale jsem Vám blízko kromě modlitby třeba i tím, že tyto řádky píši sám uzavřený doma v karanténě.

Čteme o práci lékařů a ostatních zdravotníků, kterým patří veliký dík a pro které může být obrovská námaha a někdy nadlidské nasazení skutečným křížem. Sledujeme počínání politiků a všech, kdo mají ve společnosti zodpovědnost, a jejichž nelehká rozhodování, která dalekosáhle ovlivňují naše životy, také mohou být formou nesení kříže. Vidíme mnoho těch, kteří zůstali pracovat na svých místech nám všem ku prospěchu, vystaveni nebezpečí nákazy nebo spousty dobrovolníků, kteří se svou nezištnou službou potřebným připodobňují vědomě či nevědomě Kristu.

Velmi mne oslovilo, jak papež František nechal na prázdné svatopetrské náměstí, na kterém se 27. února modlil a ze kterého dal požehnání Urbi et Orbi, přenést ikonu Panny Marie a starobylý kříž. Byl to ten kříž, ke kterému se pěšky vydal pár dní předtím do jednoho římského kostela, aby před ním prosil za zastavení šířící se epidemie. Jakoby chtěl celému světu ukázat dva pevné body, ke kterým se máme v tyto dny utíkat a před kterými se máme zvlášť intenzivně modlit. Vybízím Vás tedy, milí přátelé, abyste vroucně vzývali tu, která doprovázela svého Syna na křížové cestě, stála pod křížem, a které jsme byli na Golgotě všichni svěřeni. Vyzývám Vás, abyste s vírou obejmuli kříž, a možná prožijete to, co jeden duchovní autor popsal takto: „Kříž, který pevně obejmeme, přestává být křížem, je jako sníh tající v sepjatých dlaních.“

Každý den přibývá, naštěstí v naší zemi velmi pomalu, počet zemřelých v důsledku nákazy. Úzkostlivé sledování tohoto čísla a diskuze kolem něho pramení jistě také z toho, že společnost do značné míry ztratila či odmítla naději ve svět nad námi. A v důsledku toho vytěsnila vnímání smrti a skutečnost, že jsme smrtelní. Náš život spěje k velikému setkání, jsme v Božích rukou a proto z toho, co přijde po smrti, nemusíme mít strach. Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Kristus je vítězem nad naším hříchem a smrtí – to je poselství, kterému chtějme otevřít svá srdce o letošních velikonocích! „Ve velikonoční naději má smrt předposlední slovo. Poslední, které si Bůh vyhradil pro sebe, totiž zní: život.“ (kard. Koch)

Nedávno, o 5. neděli v době postní jsme četli evangelium o vzkříšení Lazara. Představuje nám tři sourozence, z nichž jeden vážně onemocněl a dvě sestry to hned sdělují Ježíšovi: „Pane, ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Ježíš ale nemiloval jen nemocného Lazara ale miluje vás všechny nemocné, osamocené, staré a  trpící. A záleží mu na Vás! Je Vám blízko a trpěl a zemřel i pro vás. Buďte s ním spojeni v modlitbě, abyste zakoušeli jeho posilující a uzdravující blízkost.

Velikonoční události, jak nám je zachytili evangelisté a jak je církev už 2000 let stále znovu prožívá a slaví, jsou světlem naděje do všech našich osobních temnot i temnot dnešního světa. Kéž Vás Pán posílí na Vaší životní cestě a dá Vám ve světle velikonočních tajemství nově uchopit Váš kříž. K tomu Vám žehnám a modlím se za Vás všechny!

 

+Zdenek Wasserbauer, biskup pro zdravotnictví při ČBK

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež přijal křesťany, kteří uprchli z Afghánistánu

Vatikán. Před středeční generální audiencí se papež František setkal s asi patnácti lidmi, včetně sedmi dětí, kteří mu vyprávěli o svém útěku z Afgánistánu do Itálie: „Čtyři dny a noci jsme byli zavření ve sklepě ze strachu, že nás zatknou.“ Zprávu o setkání přináší dnešní vydání deníku Svatého stolce, L´Osservatore Romano.
23.09.2021

Pavel Svoboda: Svoboda vyznání se týká každého člověka, i nevěřícího

Pavel Svoboda je bývalým europoslancem za KDU-ČSL, expertem na evropské právo a „otcem“ Červené středy v České republice. Mezinárodní akce Červená středa se letos v České republice uskuteční již počtvrté, a to 24. listopadu, kdy se po celé zemi, ale také ve světě, rozsvítí načerveno stovky budov, modliteben a kostelů. Proč si pronásledované pro víru připomínáme a odkud se tato připomínka vzala?
23.09.2021

Celostátní akce Den Charity začala. Předvedeme vám, co umíme

Oslavme to spolu! V těchto dnech probíhá série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce. Dny otevřených dveří, kulturní akce, či bohoslužby se konají od začátku září a pokračují i během října. „Máme čím se pochlubit, ale bez zájemců, příznivců a dárců, kteří nás podporují, bychom svoji práci dělat nemohli,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a předem děkuje návštěvníkům akcí za dodržení všech platných bezpečnostních pravidel.
23.09.2021

Arcibiskup Gänswein: Emeritní papež se stále aktivně podílí na životě církve

Emeritní papež Benedikt XVI. se i nadále aktivně podílí na životě církve, uvedl pro německou redakci Vatikánského rozhlasu jeho osobní sekretář. Arcibiskup Georg Gänswein byl jedním z přednášejících na letošním setkání kruhu nových studentů Josepha Ratzingera, které se zabývalo vykoupením a Božím příslibem spásy.
23.09.2021

Konference církevních škol a školských zařízení 2021

Dovolujeme si vás všechny pozvat na další KONFERENCI CÍRKEVNÍCH ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, která letos proběhne ve dnech 10. - 12. listopadu 2021 v Parkhotelu Plzeň. On-line přihlašování se uzavírá dne 27. 9. 2021. Přihlásit se můžete zde: http://sk.cirkev.cz/ Pokud máte o účast na konferenci zájem, přihlaste se, pokud možno, obratem. Věnujte, prosím, přihlašování náležitou pozornost. Veškeré bližší informace a program naleznete v přílohách.
23.09.2021