Emeritní biskup Karel Herbst slaví 18. výročí svého biskupského svěcení

Dnes je to 18 let, co se Mons. Karel Herbst stal biskupem. Toto významné datum slaví emeritní pomocný biskup pražské arcidiecéze v nemocnici Na Homolce v Praze, kde byl koncem března hospitalizován kvůli nemoci Covid-19. Blahopřání a příslib o modlitbu za uzdravení z nového koronaviru mu zaslal i apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo jménem papeže Františka.
Publikováno: 6. 4. 2020 13:45

Foto: Roman Albrecht, Člověk a víra

Přejeme otci biskupovi Karlu Herbstovi k jeho 18. výročí biskupského svěcení hodně Božího požehnání a zdraví. Blahopřání a příslib k modlitbě zaslal emeritnímu biskupovi také apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo jménem papeže Františka. Dopis najdete v příloze této zprávy.

Karel Herbst se narodil 6. listopadu 1943 v Praze. Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv. Pracoval v lokomotivním depu Praha-střed a při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium v Praze (Přípotoční). Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968-1973.

Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973. Po vysvěcení působil jako farní vikář v Mariánských Lázních (1973-74) a na Svaté Hoře u Příbrami (1974-75). V letech 1975-86 byl bez tzv. státního souhlasu a pracoval u podniku Úklid jako čistič výkladních skříní.

Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány Dona Bosca a tajně složil doživotní sliby. Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou chaloupkového apoštolátu. V září 1986 mu byl vrácen tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a do roku 1989 působil jako administrátor ve Starém Sedlišti na okrese Tachov, poté ve Všetatech.

V roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů v Praze-Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor. Později spolupracoval při formaci diecézní katolické mládeže.

V letech 1997-2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze-Dejvicích. V roce 2002 byl ustanoven světícím biskupem pražské arcidiecéze. 1. prosince 2016 se na vlastní žádost stal emeritním biskupem. 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020