Před třiceti lety byli J. Graubner, J. Hrdlička, F. V. Lobkowicz a F. Radkovský vysvěceni na biskupy

Dnes je to právě 30 let, co čtyři nově jmenovaní biskupové přijali v Praze a v Olomouci své biskupské svěcení. Biskupy se před 30 lety stali Jan Graubner, dnešní arcibiskup olomoucký, Josef Hrdlička, dnes emeritní pomocný biskup olomoucký, František Václav Lobkowicz, současný biskup ostravsko-opavský a František Radkovský, dnes emeritní biskup plzeňský.
Publikováno: 7. 4. 2020 12:45

Přesně před 30 lety, 7. dubna 1990, přijali Mons. František Václav Lobkowicz OPraem a Mons. František Radkovský svou biskupskou konsekraci v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála Františka Tomáška a biskupů Jana Lebedy a Antonína Lišky. Ve stejný den před 30 lety byli vysvěceni na biskupy také Mons. Jan Graubner a Mons. Josef Hrdlička v Olomouci arcibiskupem Františkem Vaňákem a biskupy Vojtěchem Cikrlem a Karlem Otčenáškem.

Současný arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner, byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Arcibiskupem byl jmenován 28. 9. 1992. Arcidiecézi olomouckou převzal dne 7. 11. 1992. Za své biskupské heslo si zvolil slova „Co vám řekne, učiňte“, Jan 2,5. Mons. Graubner se narodil 29. 8. 1948 v Brně a v minulosti působil v duchovní správě ve Zlíně, Valašských Kloboukách, naposledy byl farářem (od r. 1982) ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. V současnosti je také místopředsedou ČBK, předsedou Komise pro Charitu a Rady pro misie. Je místopředsedou Stálé rady ČBK. 

Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, současný biskup ostravsko-opavské diecéze, byl jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Za biskupské heslo si zvolil slova „Za život světa“, Jan 6,51. Narodil se 5. 1. 1948 v Plzni. V minulosti jako kaplan působil ve Frýdku, Jablunkově a Českém Těšíně, od r. 1984 byl farářem farnosti Mariánské Hory v Ostravě v olomoucké arcidiecézi. Dne 30. května 1996 byl jmenován prvním biskupem nově založené ostravsko-opavské diecéze. V současné době je členem Stálé rady ČBK. 

Mons. Josef Hrdlička, současný emeritní biskup olomoucký byl dnes v roce 1990 jmenován titulárním biskupem thunudrumským a světícím biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal 7. 4. 1990. Papež František přijal jeho rezignaci 1. února 2017. Jeho biskupské heslo je „Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15. Narodil se ve Velkých Opatovicích 19. 1. 1942. V minulosti působil v duchovní správě v Ostravě, Hoštejně, Hynčicích, Maletíně, Mírově aj., byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. 

Mons. František Radkovský, v současnosti emeritní biskup plzeňský, byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a světícím biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal také v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku". Narodil se 3. 10. 1939 v Třešti na Jihlavsku.  Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. 7. 1993. Roku 1993 byl jmenován prvním biskupem plzeňským. 3. října 2014 podal do rukou papeže rezignaci na svůj úřad z důvodu dosažení kanonického věku 75 let.  

V roce 2016 předal biskup František diecézi svému nástupci biskupu Tomášovi Holubovi, který mu dnes v dopisu poděkoval za jeho službu:

„Milý biskupe Františku,

děkuji s Tebou za 30 let Tvé biskupské služby. Děkuji za svědectví autentické víry a láskyplného srdce. Děkuji za bratrskou a podporující spolupráci od chvíle, kdy jsem z Tvých rukou převzal zodpovědnost za diecézi, u jejíhož zrodu jsi stál.

Prosím dobrého Boha, aby Tě i nadále zahrnoval svým požehnáním a odplatil Ti hojně veškerou Tvoji lásku a starostlivost, s kterou  věrně vykonáváš svou  pastýřskou službu.“

+ Tomáš

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020