banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Počty každoročně pokřtěných se v ČR mění jen málo, tradiční křty dospělých o Velikonocích budou muset letos počkat.

Počet nových pokřtěných katolíků se každoročně v ČR příliš nemění. V roce 2019 to bylo 15.151 dětí do 1 roku, 3.643 starších dětí a 1.138 dospělých, tedy necelých 20 tisíc nově pokřtěných v katolické církvi, což je o ca 900 osob méně než za rok 2018. Od roku 2010 jsou každoroční počty nově pokřtěných katolíků v ČR obdobné, s pravidelnými přírůstky do katolické církve výrazněji nezahýbaly v posledních letech žádné vnější politicko-sociální události jako například migrační krize nebo povodně.
Publikováno: 8. 4. 2020 9:51

Ilustrační foto: Martin Myslivec/ Člověk a víra

V 90. letech se počty každoročně nově pokřtěných katolíků vyhouply na čísla kolem 28 tisíc ročně. Porevoluční „hlad“ se nasytil zhruba za 10 let a kolem roku 2000 došlo k poklesu na počty kolem 23 tisíc pokřtěných za rok. Od roku 2001 jsou počty více méně stabilní, pohybují se mezi 20-23 tisíc lidí ročně. Počty křtů dospělých se pohybují každý rok kolem 1.200 osob, počty pokřtěných dětí mírně kopírují křivku porodnosti a v letech 2000-2003 mírně klesaly. V roce 2019 se procentuálně jedná o 13,5 % pokřtěných dětí ve věku do jednoho roku z živě narozených dětí v daném roce.

„Jsme rádi, že se i v naší malé zemi každý rok najdou tisíce mladých a dospělých, kteří objeví víru a nechají se pokřtít. U nově pokřtěných malých dětí se jedná o děti narozené v katolických rodinách, což je také radostná událost,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.

O letošních Velikonocích se noví čekatelé křtu nedočkají

Zatímco děti se křtí průběžně celý rok, nejčastěji kolem 6ti týdnů věku, dospělí konvertité se na křest připravují 1-2 roky v tzv. katechumenátu a poté jsou křtěni nejčastěji na Bílou sobotu, v rámci vigilie, kterou vrcholí obřady Velikonočního tridua. Tradiční Velikonoční křty katechumenů budou ale letos muset z důvodu omezení v důsledku pandemie koronaviru počkat.

„Letos máme 11 katechumenů, kteří měli naplánovaný křest na Velikonoce,“ popisuje situaci otec Jakub Berka z kostela svaté Ludmily na pražských Vinohradech. “Všichni budou muset počkat. Příprava na křest samozřejmě pokračuje - komunikuji s nimi přes skype a po telefonu. Udělení křtu jsme zatím odsunuli na předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého, která bude na konci května.“

Tradičně je víc křtů na Moravě

Z celkového počtu křtů se jich 3/5 odehrají na Moravě. Zejména křtů malých dětí bývá více na Moravě, kde nově pokřtěných dětí ve věku do jednoho roku věku bylo v roce 2019 více než 9,5 tisíce, což je 63 % pokřtěných nemluvňat ze všech pokřtěných dětí v ČR. V některých oblastech jižní a jihovýchodní Moravy se křtí i víc než polovina novorozeňat ze všech narozených. Poměry dospělých pokřtěných jsou v Čechách a na Moravě opačné, než je tomu u novorozenců. Z celkového počtu 1,14 tis. pokřtěných dospělých v roce 2019 jich je 64 % v České provincii.

Ovlivní COVID19 počty pokřtěných?

Zda a jakým způsobem se do počtu nových katolíků v ČR nějak promítne stávající pandemie, si zástupci katolické církve netroufají odhadnout. „Na jednu stranu jsou zde aktuální ztížené podmínky s přípravami na křest nových zájemců, které se mohou krátkodobě odrazit na letošních přírůstcích“, říká Stanislav Přibyl. „Na druhou stranu je pro nás současná krize příležitostí k přehodnocení vlastních životů. V situaci, kdy si lidé uvědomují křehkost svých životů a pomíjivost stvořeného světa, se může objevit i nárůst zájmu o přijetí svátosti křtu a účast na životě církve - napříč populací.“

V souvislosti a pandemií nabízí katolická církev díky zvýšené poptávce řadu duchovní pomoci netradičním způsobem. Velké množství mší je přenášeno online (www.mseonline.cz) nebo prostřednictvím televize NOE a ČT2 (více informací na www.cirkev.cz). Mnozí kněží sdílejí různá zamyšlení a kázání na sociálních sítích (www.fortna.eu/uambonu). Díky poptávce vznikla i nabídka duchovní pomoci po telefonu pro lidi, kteří cítí potřebu útěchy nebo pomáhajícího rozhovoru.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Poznámka: V ČR je asi 43 procent pokřtěných obyvatel. K církvi se hlásí ca 29 procent obyvatel (STEM) a pravidelně jednou týdně do kostela chodí ca 5 procent obyvatel.

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Tramvajový tunel ke kampusu zdobí socha sv. Barbory

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle dnes v poledne požehnal v katedrále sv. Petra a Pavla sochu svaté Barbory, kterou Dopravní podnik města Brna následně umístil u portálu vznikajícího tramvajového tunelu v ulici Netroufalky.
13.04.2021

Papež o svaté Terezii z Avily: Výjimečná žena v dějinách církve i společnosti

Avilský biskup, mons. José Gil Tamayo, obdržel poselství papeže Františka v souvislosti s mezinárodním kongresem o sv. Terezii z Avily, který připomíná půl století od jejího vyhlášení učitelkou církve. Třídenní kongres (12.-15.4.) s názvem "Výjimečná žena" zorganizovaly katolické univerzity z Avily a Eichstättu-Ingolstadtu spolu s bosými karmelitány.
13.04.2021

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021