banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Počty každoročně pokřtěných se v ČR mění jen málo, tradiční křty dospělých o Velikonocích budou muset letos počkat.

Počet nových pokřtěných katolíků se každoročně v ČR příliš nemění. V roce 2019 to bylo 15.151 dětí do 1 roku, 3.643 starších dětí a 1.138 dospělých, tedy necelých 20 tisíc nově pokřtěných v katolické církvi, což je o ca 900 osob méně než za rok 2018. Od roku 2010 jsou každoroční počty nově pokřtěných katolíků v ČR obdobné, s pravidelnými přírůstky do katolické církve výrazněji nezahýbaly v posledních letech žádné vnější politicko-sociální události jako například migrační krize nebo povodně.
Publikováno: 8. 4. 2020 9:51

Ilustrační foto: Martin Myslivec/ Člověk a víra

V 90. letech se počty každoročně nově pokřtěných katolíků vyhouply na čísla kolem 28 tisíc ročně. Porevoluční „hlad“ se nasytil zhruba za 10 let a kolem roku 2000 došlo k poklesu na počty kolem 23 tisíc pokřtěných za rok. Od roku 2001 jsou počty více méně stabilní, pohybují se mezi 20-23 tisíc lidí ročně. Počty křtů dospělých se pohybují každý rok kolem 1.200 osob, počty pokřtěných dětí mírně kopírují křivku porodnosti a v letech 2000-2003 mírně klesaly. V roce 2019 se procentuálně jedná o 13,5 % pokřtěných dětí ve věku do jednoho roku z živě narozených dětí v daném roce.

„Jsme rádi, že se i v naší malé zemi každý rok najdou tisíce mladých a dospělých, kteří objeví víru a nechají se pokřtít. U nově pokřtěných malých dětí se jedná o děti narozené v katolických rodinách, což je také radostná událost,“ říká Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.

O letošních Velikonocích se noví čekatelé křtu nedočkají

Zatímco děti se křtí průběžně celý rok, nejčastěji kolem 6ti týdnů věku, dospělí konvertité se na křest připravují 1-2 roky v tzv. katechumenátu a poté jsou křtěni nejčastěji na Bílou sobotu, v rámci vigilie, kterou vrcholí obřady Velikonočního tridua. Tradiční Velikonoční křty katechumenů budou ale letos muset z důvodu omezení v důsledku pandemie koronaviru počkat.

„Letos máme 11 katechumenů, kteří měli naplánovaný křest na Velikonoce,“ popisuje situaci otec Jakub Berka z kostela svaté Ludmily na pražských Vinohradech. “Všichni budou muset počkat. Příprava na křest samozřejmě pokračuje - komunikuji s nimi přes skype a po telefonu. Udělení křtu jsme zatím odsunuli na předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého, která bude na konci května.“

Tradičně je víc křtů na Moravě

Z celkového počtu křtů se jich 3/5 odehrají na Moravě. Zejména křtů malých dětí bývá více na Moravě, kde nově pokřtěných dětí ve věku do jednoho roku věku bylo v roce 2019 více než 9,5 tisíce, což je 63 % pokřtěných nemluvňat ze všech pokřtěných dětí v ČR. V některých oblastech jižní a jihovýchodní Moravy se křtí i víc než polovina novorozeňat ze všech narozených. Poměry dospělých pokřtěných jsou v Čechách a na Moravě opačné, než je tomu u novorozenců. Z celkového počtu 1,14 tis. pokřtěných dospělých v roce 2019 jich je 64 % v České provincii.

Ovlivní COVID19 počty pokřtěných?

Zda a jakým způsobem se do počtu nových katolíků v ČR nějak promítne stávající pandemie, si zástupci katolické církve netroufají odhadnout. „Na jednu stranu jsou zde aktuální ztížené podmínky s přípravami na křest nových zájemců, které se mohou krátkodobě odrazit na letošních přírůstcích“, říká Stanislav Přibyl. „Na druhou stranu je pro nás současná krize příležitostí k přehodnocení vlastních životů. V situaci, kdy si lidé uvědomují křehkost svých životů a pomíjivost stvořeného světa, se může objevit i nárůst zájmu o přijetí svátosti křtu a účast na životě církve - napříč populací.“

V souvislosti a pandemií nabízí katolická církev díky zvýšené poptávce řadu duchovní pomoci netradičním způsobem. Velké množství mší je přenášeno online (www.mseonline.cz) nebo prostřednictvím televize NOE a ČT2 (více informací na www.cirkev.cz). Mnozí kněží sdílejí různá zamyšlení a kázání na sociálních sítích (www.fortna.eu/uambonu). Díky poptávce vznikla i nabídka duchovní pomoci po telefonu pro lidi, kteří cítí potřebu útěchy nebo pomáhajícího rozhovoru.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Poznámka: V ČR je asi 43 procent pokřtěných obyvatel. K církvi se hlásí ca 29 procent obyvatel (STEM) a pravidelně jednou týdně do kostela chodí ca 5 procent obyvatel.

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021