Prohlášení arcibiskupa Fishera k případu kardinála Pella

Přinášíme vám překlad textu prohlášení arcibiskupa ze Sydney, Anthonyho Fishera OP, ohledně osvobozujícího rozsudku Australského nejvyššího soudu v případu kardinála George Pella.
Publikováno: 9. 4. 2020 16:00

Vítám dnešní osvobození kardinála George Pella jednomyslným rozhodnutím Nejvyššího australského soudu.

Kardinál vždy trval na své nevině a dnešní rozhodnutí potvrzuje, že jeho odsouzení bylo chybné.

Děkuji soudcům za pečlivé přezkoumání skutečností a za podrobný rozsudek s uvedením důvodů pro osvobození. Po přezkoumání všech důkazů před odvolacím soudem identifikoval nejvyšší soud „soubor důkazů, který vyvolal silné pochybnosti o spáchání trestných činů“ a dospěl k závěru, že existuje významná možnost „že byla odsouzena nevinná osoba“.

Jsem rád, že kardinál bude nyní propuštěn, a žádám, aby jeho pronásledování, které nás dovedlo až k tomuto okamžiku, nyní skončilo.

Nebyl to jen soud s kardinálem Pellem, týkalo se to také našeho právního systému a kultury. Kardinálovo ospravedlnění dnes vyzývá k širší reflexi nad naším soudním systémem, nad tím, jak dodržujeme presumpci neviny, a jak zacházíme s vysoce postavenými osobami obviněnými ze zločinů.

Chápu, že minulá selhání církve v ochraně dětí přispěla k hněvu veřejnosti vůči církvi a jejím představitelům. Vím, že k uzdravení dojde a důvěra bude obnovena pouze díky našemu vytrvalému úsilí, které se bude zasazovat o spravedlnost pro všechny, kteří zažili pohlavní zneužívání dětí, a bude hledat osvědčené postupy při ochraně všech zranitelných osob.

Někteří budou s dnešním rozhodnutím bojovat. Případy, jako jsou tyto, mohou znovu otevřít rány těch, kteří zažili zneužívání, protože se cítí jakoby součástí tohoto soudu. Spravedlnosti pro oběti se však nikdy nedosáhne neoprávněným odsouzením a uvězněním kohokoliv. Doufám a modlím se, aby toto skončení právních procesů přineslo určité uzavření a uzdravení všem, kterých se to dotýká.

Pro katolíky – laiky, řeholníky a řeholnice a kněze – vím, že to byl čas zkoušky. Modlím se, aby vaše víra nepřestala a abyste obdrželi milost a odvahu pokračovat ve službě Bohu a Jeho lidu.

V tomto Svatém týdnu se těšíme na Velikonoce jako na čas naděje a nového života pro všechny, kteří byli ovlivněni pohlavním zneužíváním dětí, soudem týkajícím se kardinála Pella a pandemií koronaviru. Spolu s Jeho Eminenci se budu modlit za všechny postižené.

arcibiskup Anthony Fisher OP

Originál zde.

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020