Církevní nemocnice by uvítaly nové zdravotníky

Situaci v nemocnicích zřízených katolickou církví a v Charitě ČR v době pandemie Covid-19 shrnuje národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví František Zakopal.
Publikováno: 14. 4. 2020 16:45

Náš svět čelí závažné humanitární a zdravotní situaci, díky které se ocitáme ve vysoce kritickém okamžiku našich moderních dějin. Svatý otec proto vytvořil pracovní skupinu a pověřil Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji společně s Caritas Internationalis posláním pomáhat všeobecné církvi, aby v tomto  těžkém období vydávala všude ve světě svědectví o Boží lásce skrze charitní dílo, plány a konkrétní činy.

V současné době pracovní skupina Svatého otce monitoruje relevantní informace  z celého světa tak, aby byl k dispozici globální a všeobecný přehled všech  církevních aktivit a činností. Na základě těchto informací budou připraveny návrhy projektů vhodných akcí. Svatý otec si přeje, aby díky těmto  iniciativám byla zprostředkována jeho blízkost místním církvím.

Česká biskupská konference se zapojila v průběhu letošních Velikonoc do tohoto mapování a za katolickou církev v České republice odeslala pracovní skupině následující informace: Katolická církev v ČR provozuje díky řeholním kongregacím 5 církevních nemocnic. Tři z nich jsou v Praze - Nemocnice sv. Alžběty Na Slupi, s kapacitou 106 lůžek, spravovaná Konventem sester alžbětinek v Praze. Druhá je nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského s kapacitou 190 lůžek a vlastní lékárnou. Třetí je pak Nemocnice sv. Kříže Žižkov s nemocniční lékárnou a s kapacitou 77 lůžek, spravovaná Milosrdnými sestrami svatého Kříže. Čtvrtá církevní nemocnice je v Kroměříži s kapacitou 106 lůžek. Jejím zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul se sídlem v Kroměříži. Pátá je nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích s kapacitou 65 lůžek. Všechny nemocnice mají kvalifikovaný personál, který vhodným způsobem, byť v omezené míře, reaguje na současnou pandemii COVID – 19. Mluvčí nemocnice svaté Alžběty Na Slupi Ing. Beatrix Sviezeny k tomu uvádí: „Kvalifikace našeho personálu ale není na práci s infekčními chorobami. V současné době máme kvůli epidemii (karantény, ošetřovné, strach) problém se zásadním nedostatkem ošetřujícího personálu, a pokud v tomto nesmírně těžkém okamžiku bychom jako součást  církve měli vydávat svědectví o Boží lásce skrze charitní dílo a konkrétní činy, pak potřebujeme pomoc církve k získání zdravotníků.“

Všechny církevní nemocnice v ČR  mají v současné době k dispozici nezbytné funkční osobní ochranné pomůcky a materiál bránící šíření Covid-19, jako jednorázové rukavice, masky, oděvy a mají také dostatečné zásoby základních léků.
 
Charita v ČR provozuje 84 středisek domácí zdravotní péče, ve kterých slouží 836 sester 36 tisíc pacientům, dále 49 středisek domácí hospicové péče, kde pracuje 167 sester a provozuje 4 lůžkové hospice, 1 ambulanci fyzioterapie a 1 ambulanci léčby bolesti.

Charita v ČR zabezpečuje dále zdravotní péči ve 38 domovech pro seniory a 9 domovech se zvláštním režimem, kde je zaměstnáno dohromady 239 sester s celkovou kapacitou 1 356 lůžek.

V oblasti  sociálních služeb provozuje Charita  ČR 46 domovů pro seniory s kapacitou 1 432 lůžek a 3 domovy pro osoby se zdravotním postižením, celkem pro 135 osob, 131 terénních a 23 ambulantních pečovatelských služeb, 5 týdenních stacionářů pro 35 osob. Dále má k dispozici 37 denních stacionářů, které ale musí být nyní uzavřeny.

Ve všech charitních zařízeních pracuje kvalifikovaný personál, schopný reagovat na šíření Covid-19. Někde dochází k omezování počtu pracovníků tím, že personál je v karanténě. Jinde zdravotní sestry do pobytových zařízení pouze dojíždějí, nejsou tedy součástí týmu. V poslední době vznikla nová povinnost průběžně klienty i zaměstnance pobytových zařízení testovat na SARS Covid-19. Tím by se mělo preventivně odhalovat nebezpečí šíření infekce v těchto zařízeních.

Mluvčí Charity ČR Jan Oulík uvedl, že zdravotnická a další zařízení spravovaná Charitou ČR nemají k dispozici nezbytné osobní ochranné pomůcky (OOP) a materiál bránící šíření Covid-19. Zatím není ve většině zařízení dostatek ochranných pomůcek – roušky se většinou šijí svépomocí nebo nakupují z vlastních prostředků – od státu slíbené OOP se na většině míst nenachází. Chybí zejména ochranné obleky v domovech a domácí zdravotní péči. Charitě se podařilo zatím zajistit z jiných zdrojů dostatek dezinfekce, začínají se objevovat nabídky na ochranné štíty od nových výrobců. Obtížně se zajišťují i ochranné rukavice, které několikanásobně zdražily. Celkově již jednotlivé Charity v ČR investovaly navíc ze svých prostředků 6,2 milionu Kč na nákup ochranných pomůcek. Zároveň hrozí propad tržeb z hrazených služeb díky nařízenému zavření stacionářů, někde museli z důvodů karantény sester omezit i domácí zdravotní péči na nejnutnější provoz. Nyní v Charitě ČR nakupují oxygenátory, aby mohli zajistit péči o pacienty se SARS Covid-19 v pobytových zařízeních a domácí zdravotní péči, což bude představovat investice za cca 1,2 mil. Kč. Charita ČR tak naléhavě hledá sponzory a štědré dárce. Díky terénní práci Charita ČR také upozorňuje na fakt, že vypluly na povrch dlouhodobě neřešené sociální problémy, jako např. neexistence zákona o sociálním bydlení, nutná reforma exekučního práva aj.

Dodejme na závěr, že všechny tyto informace byly poskytnuty papeži Františkovi s cílem vytvořit konkrétní projekty a iniciativy, které zprostředkují jeho blízkost lidem trpícími současnou pandemií.
 
František Zakopal
Národní koordinátor duchovní péče ve zdravotnictví

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021