Papež František: Pán chápe svůj pokoj jinak než tento svět

Dnes dopoledne se v obvyklou hodinu konala již pošesté internetová generální audience přenášená z knihovny Apoštolského paláce. Uprostřed velikonočního oktávu věnoval papež tuto katechezi další části cyklu O blahoslavenstvích a vybral k ní čtení z listu svatého Pavla (Ef 2, 14-18).
Publikováno: 15. 4. 2020 17:00

V úvodu pravidelné středeční audience byl čten vybraný úryvek z listu svatého Pavla (Ef 2, 14-18). Apoštol národů v něm píše Efesanům, že „jen Kristus je náš pokoj“, protože na svém těle zrušil příčinu každého nepřátelství. Papež František pak pokračoval ve svém cyklu katechezí o blahoslavenstvích sedmým blahoslavenstvím z Matoušova evangelia (5,9) »Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny« a mimo jiné řekl:

„Musíme se zorientovat mezi dvěma pojmy pokoje: První je biblický a je vyjádřen překrásným slovem šalom, které označuje hojnost, rozkvět a blahobyt. Když se hebrejsky přeje šalom vyjadřuje se přání krásného, plného a vzkvétajícího života, ale také pravdivého a spravedlivého života, který dojde naplnění v Mesiáši, knížeti pokoje (srov. Iz 9,6; Mich 5,4-5). Potom je další, rozšířenější smysl, který slovem „pokoj“ označuje určitý druh vnitřního klidu a pokoje. Toto je moderní, psychologický a subjektivnější pojem. Obecně se má za to, že pokoj je klid, harmonie a vnitřní rovnováha. Tento akcent slova „pokoj“ je neúplný a nesmí se absolutizovat, protože neklid může v životě představovat důležitý moment růstu. Pán do nás častokrát zasévá nepokoj, abychom se vydali vstříc Jemu a nalezli Jej. V tomto smyslu jde o významný moment růstu, zatímco vnitřní klid může odpovídat ochočenému svědomí a nikoli duchovnímu vykoupení. Pán musí nezřídka být »znamením odporu« (srov. Lk 2,34-35) a otřásat  našimi falešnými jistotami, aby nás přivedl ke spáse. V takové chvíli se nám zdá, že postrádáme pokoj, avšak Pán nás tak uvádí na cestu, abychom dosáhli pokoje, kterým nás obdaří On sám.“

Jak vysvětlil v katechezi, Pán chápe svůj pokoj jako odlišný od toho lidského. Nejde pouze o jakýsi klid, bezstarostnost, ale aktivní postoj lásky. 

„Láska je svojí povahou tvůrčí – láska je vždycky kreativní – a usiluje o smíření za každou cenu. Syny Božími jsou nazváni ti, kdo si osvojili umění pokoje a uplatňují jej, vědí, že neexistuje smíření bez darování vlastního života a že pokoj je třeba hledat vždycky a jakkoli. Vždycky a jakkoli! Nezapomínejme na to."

Skutečný pokoj má pramen v Kristu, který na kříži všechno směřuje na sebe, vysvětlil papež: 

„Pravý šalom a pravá vnitřní rovnováha pramení z Kristova pokoje, který proudí z Jeho kříže a rodí nové lidstvo, ztělesněné nepřetržitou řadou vynalézavých a tvořivých světců a světic, kteří objevují stále nové způsoby lásky."

Svatý Otec také připomenul blížící se svátek Božího milosrdenství, který je spojený s druhou nedělí velikonoční a který ustanovil sv. Jan Pavel II. V této souvislosti papež František pozdravil polské věřící slovy: 

„Příští neděli budeme slavit svátek Božího milosrdenství. Svatý Jan Pavel II. jej ustanovil na Ježíšovu žádost předanou sv. Faustyně: „Toužím, aby svátek Milosrdenství, byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky. Duše, která přijme v tento den svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů” (Dn699).  S důvěrou prosme milosrdného Ježíše za církev a za celé lidstvo, zvláště za ty, kteří trpí v této těžké době. Ať v nás zmrtvýchvstalý Kristus oživí naději a ducha víry.”

Na závěr Petrův nástupce po společné modlitbě Otče náš všem požehnal.

 

Celý text katecheze naleznete zde

 

(Zdroj: Vatican News)

 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papež František: Ježíš je s námi po celou dobu, i když o tom možná nevíme

Při pravidelné středeční audienci, po dlouhé pauze opět na nádvoří sv. Damaška ve Vatikánu, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě. Tentokrát se Svatý otec zaměřil na téma „duchovního boje“ a na to, jak velcí mistři křesťanské historie uznávají, že modlitba není pro naši lidskou přirozenost vždy snadná.
12.05.2021

Při slavnostním otevření plzeňské katedrály sv. Bartoloměje se spojí biskupství, město, filharmonie i divadlo

Katedrála sv. Bartoloměje po třech letech otevře své brány veřejnosti. Program k jejímu otevření od 2. do 6. června nabídne koncert varhaníků tří katedrál, Plzeňské filharmonie nebo opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Celý červen bude na plzeňském náměstí Republiky nainstalována výstava s názvem Srdce města, srdce diecéze mapující historii i současnost katedrály. Projekčně stojí za největší revitalizací v posledních sto letech architektonický Atelier Soukup, Opl, Švehla.
12.05.2021

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021