Evropští biskupové vybízejí k bdělosti nad omezováním lidských práv

K bdělosti nad „nezbytností a přiměřeností jakékoli politické a technologické intervence, která v kontextu pandemie Covid-19 vylučuje, byť jen dočasně, základní lidská práva“ vybízí v nedávné deklaraci adresované Evropské unii Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE). Její apel přivítala rovněž Komise evropských biskupských konferencí (Comece).
Publikováno: 23. 4. 2020 12:15

Foto: Prezídium COMECE u papeže Františka (6. června 2019). Vatican News

Instituce sdružující zástupce episkopátů Evropské unie ve zvláštní nótě uvádí: „Od konce února 2020 reaguje Evropská unie a její členské státy na pandemii Covid-19 sérií preventivních a legislativních opatření, která se na jedné straně sice zaměřují na omezení a zpomalení nákazy, avšak na druhé straně mají tendenci dočasně omezovat základní práva, na nichž se zakládá Evropská unie. Tato opatření zahrnují uzavření hranic, sociální izolaci, karanténu a přijímání nových technologických nástrojů.“
Generální sekretář Comece, otec Manuel Barrios Prieto, v souvislosti s tím vybízí EU a její členské země, aby považovali za svou prioritu „garantovat návrat těchto základních práv, jakmile to zdravotní situace dovolí“.

V tomto kontextu Komise evropských episkopátů oceňuje zmíněný dokument Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích ze dvou důvodů: předně proto, že vybízí „bdělosti nad nezbytností a přiměřeností“ restriktivních opatření proti nákaze, aby nebyla zaváděna na úkor základních lidských práv. A za druhé proto, že apeluje na „podporu solidarity na evropské a globální úrovni“

Evropští biskupové povzbuzují rovněž k podpoře zemí, které byly zdravotní krizí nejvíce zasaženy, a odvolávají se k papežovu velikonočnímu poselství Urbi et Orbi (z 12. dubna), kde se upozorňuje na zásadní výzvu, kterou současná situace klade před Evropskou unii a v níž se hraje o její budoucnost.

Nóta Comece se v závěru obrací k představitelům EU i národních států s pobídkou, aby „sloužili společnému dobru skrze sdílení informací, zkušeností, inovací a zdrojů a zakládali všechna politická rozhodnutí, zejména jsou-li restriktivního rázu, na principech důvěry, transparence, odpovědnosti a právního státu“.

Dodejme, že Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích je poradním orgánem vlád v politicko-etických otázkách, v nichž se prolíná problematika základních sociálních a etických práv s vědecko-technologickým rozvojem. Patří do ní nejen evropští odborníci z oblasti přírodních, sociálních a humanitních věd, filozofie, etiky a práva.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež: Víra nás nabádá odporovat lhostejnosti

Dnes dopoledne pronesl Petrův nástupce pravidelnou katechezi, stále jen z knihovny Apoštolského paláce v přímém televizním přenosu. Druhou katechezi nového cyklu Uzdravit svět nazval papež František Víra a lidská důstojnost. V pozdravu adresovanému do Polska papež František připomněl 100. výročí "zázraku na Visle", tedy vítězství polské armády nad přesilou sovětských bolševiků u Varšavy.
12.08.2020

Poutní místo Mariahilf nad Zlatými Horami a kostel sv. Michaela Archanděla v Hrozové

Videopozvánka na poutní místo MariaHilf ve Zlatých Horách, které si 15. srpna 2020 připomene 25 let od posvěcení obnoveného chrámu.
12.08.2020

Slavnost Mariina Nanebevzetí bude v některých farnostech provázet i žehnání bylin a květin

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslaví církev v sobotu 15. srpna. Na několika místech ostravsko-opavské diecéze proběhnou poutě, v Hrabyni či na Maria Hilf dokonce půjde o poutě hlavní. V některých farnostech bude součástí oslav tohoto velkého mariánského svátku i prastarý zvyk žehnání bylin a květin.
12.08.2020

Den Brna 2020

Pontifikální bohoslužbu v rámci letošních jubilejních oslav Dne Brna bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit v sobotu 15. srpna v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů). Po mši slavnostně požehaná sochu jezuitského kněze P. Martina Středy, který svými modlitbami provázel Brňany v bojích při ubránění města před švédskými vojsky v roce 1645. Vše bude živě přenášet Česká televize ČT 2.
12.08.2020

Charita pro Libanon: Peníze českých dárců pomohou v Bejrútu

Nedávná exploze v bejrútském přístavu způsobila obrovské škody, ovšem vzápětí vyvolala velkou vlnu solidarity na celém světě. Do pomoci se okamžitě zapojila místní Caritas Lebanon, která se na místě stará o raněné a poskytuje přístřeší. Tuto sesterskou organizaci podporuje také česká Charita – a prvních 10 tisíc eur (přibližně 262 tisíc Kč) z krizového fondu Charity Česká republika odešlo do Libanonu právě dnes. Charita Česká republika současně vyhlásila finanční sbírku, kam už přispěly desítky lidí z celé České republiky.
12.08.2020