banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Obnova poutního areálu v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu bude celý areál restaurován.
Publikováno: 28. 4. 2020 17:37

Areál byl v havarijním stavu, areál byl veřejnosti přístupný jen z části. Generální opravou prošel zejména trojlodní kostel. Prace probíhaly i na zvonici, na ambity se vrátily věžičky a úprav dozná i nádvoří.

Kostel získal novou fasádu, okna, dveře i střechu.  Vnitřní prostory byly restaurovány, práce jsou téměř hotovy. Restaurátoři obnovily vnitřní malby, opraveny byly hlavní i vedlejší oltáře a kazatelna.

Do kostela již byly po opravě instalovány varhany. Jde o nástroj z roku 1712 rozšířený v polovině 19. století. Zvukově se vrátil do období baroka, ladění nástroje bude v takzvaném galském tónu, což je asi o půl tónu níže, než je dnes obvyklé.

Dokončují se práce na zvonici.. Uvnitř jsou už repliky tří zvonů vyrobené v Nizozemsku, které váží 260, 520 a 950 kilogramů.

Postupu dvouletého projektu farnost pravidelně informuje na svých webových stránkách, kde jsou i odkazy na zajímavá videa z průběhu rekonstrukce. Připravuje se i slavnostní otevření poutního areálu.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020