banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Obnova poutního areálu v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu bude celý areál restaurován.
Publikováno: 28. 4. 2020 15:37

Areál byl v havarijním stavu, areál byl veřejnosti přístupný jen z části. Generální opravou prošel zejména trojlodní kostel. Prace probíhaly i na zvonici, na ambity se vrátily věžičky a úprav dozná i nádvoří.

Kostel získal novou fasádu, okna, dveře i střechu.  Vnitřní prostory byly restaurovány, práce jsou téměř hotovy. Restaurátoři obnovily vnitřní malby, opraveny byly hlavní i vedlejší oltáře a kazatelna.

Do kostela již byly po opravě instalovány varhany. Jde o nástroj z roku 1712 rozšířený v polovině 19. století. Zvukově se vrátil do období baroka, ladění nástroje bude v takzvaném galském tónu, což je asi o půl tónu níže, než je dnes obvyklé.

Dokončují se práce na zvonici.. Uvnitř jsou už repliky tří zvonů vyrobené v Nizozemsku, které váží 260, 520 a 950 kilogramů.

Postupu dvouletého projektu farnost pravidelně informuje na svých webových stránkách, kde jsou i odkazy na zajímavá videa z průběhu rekonstrukce. Připravuje se i slavnostní otevření poutního areálu.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020

Dotace na řešení kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
23.07.2020

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
23.07.2020