Závěrečné slovo kardinála Dominika Duky v pozici předsedy ČBK

Dnes se uzavírá desetileté období, během něhož stál v čele českých a moravských biskupů kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti vydal končící předseda ČBK závěrečné prohlášení. Děkujeme otci kardinálovi Dukovi za 10 let jeho služby v čele České biskupské konference a otci arcibiskupovi Graubnerovi přejeme hodně sil, moudrosti a Božího požehnání do jeho (staro)nové funkce.
Publikováno: 30. 4. 2020 14:45

Foto: František Ingr, ČaV

Dnes se uzavírá mé předsednictví v čele konference sdružující biskupy Čech, Moravy a Slezska. Bylo to 10 let vzájemné spolupráce i namáhavé společné cesty. V úterý jsme zvolili nové vedení České biskupské konference na další pětileté období. Je to důkaz toho, že hierarchické uspořádání církve doplňuje demokratická diskuze a volba. Ta je obdobná způsobu volby amerického prezidenta - vždy dvakrát na pětileté období a dost. Dodejme jen, že ústavu USA inspirovaly ve své době dominikánské konstituce, které obsahovaly toto demokratické uspořádání již ve 13. stol.!

Chtěl bych poděkovat všem kdo mě na mé cestě ve vedení ČBK doprovázeli pomocnou rukou. Chci ale také poděkovat svým nepřátelům a názorovým odpůrcům, protože jak praví starý Aristoteles, tito mi pomohli lépe odhalovat a formulovat pravdu, prohloubit znalosti a uvidět nové horizonty.

Svému nástupci metropolitovi sesterské Moravy, arcibiskupu Janovi blahopřeji ke zvolení a vyprošuji hojnost Božího požehnání. Děkuji mu také za jeho programové prohlášení, kde ukázal svou jasnou vizi, které se mohu i já bez obav svěřit.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Rok svaté Ludmily bude dnes zahájen v Senátu Parlamentu ČR

Dnes 1. října od 17.00 proběhne ve venkovních prostorách Senátu Parlamentu ČR slavnostní zahájení Roku svaté Ludmily. Ten byl vyhlášen na rok 2021, jelikož si budeme připomínat již 1100 let od úmrtí této světice. Slavnostního zahájení se zúčastní Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer nebo Ing. Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let a starosta Obce Tetín.
01.10.2020

Blíží se beatifikace italské laičky a španělských mučedníků

Papež František požádal Kongregaci pro svatořečení k vydání sedmi dekretů, které se týkají pěti nových blahoslavených a dvou ctihodných Božích služebníků. Uznal zázrak přikládaný přímluvě jihoitalské laičky a mučednictví čtyř diecézních kněží, zavražděných z nenávisti k víře ve třicátých letech minulého století ve Španělsku. Hrdinské ctnosti potvrdil u dvou zakladatelek řeholních kongregací.
01.10.2020

Pomoc pro Pákistán - 284 křesťanských rodin bez domova

V Pákistánu silné monzunové deště zničily 86 rodinných domů kompletně a 198 částečně, 284 rodin tak zůstalo bez domova. Oblátská farnost Panny Marie v pakistánském Derekabadu prosí o pomoc s výstavbou 10 domů.
01.10.2020

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020