Závěrečné slovo kardinála Dominika Duky v pozici předsedy ČBK

Dnes se uzavírá desetileté období, během něhož stál v čele českých a moravských biskupů kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti vydal končící předseda ČBK závěrečné prohlášení. Děkujeme otci kardinálovi Dukovi za 10 let jeho služby v čele České biskupské konference a otci arcibiskupovi Graubnerovi přejeme hodně sil, moudrosti a Božího požehnání do jeho (staro)nové funkce.
Publikováno: 30. 4. 2020 12:45

Foto: František Ingr, ČaV

Dnes se uzavírá mé předsednictví v čele konference sdružující biskupy Čech, Moravy a Slezska. Bylo to 10 let vzájemné spolupráce i namáhavé společné cesty. V úterý jsme zvolili nové vedení České biskupské konference na další pětileté období. Je to důkaz toho, že hierarchické uspořádání církve doplňuje demokratická diskuze a volba. Ta je obdobná způsobu volby amerického prezidenta - vždy dvakrát na pětileté období a dost. Dodejme jen, že ústavu USA inspirovaly ve své době dominikánské konstituce, které obsahovaly toto demokratické uspořádání již ve 13. stol.!

Chtěl bych poděkovat všem kdo mě na mé cestě ve vedení ČBK doprovázeli pomocnou rukou. Chci ale také poděkovat svým nepřátelům a názorovým odpůrcům, protože jak praví starý Aristoteles, tito mi pomohli lépe odhalovat a formulovat pravdu, prohloubit znalosti a uvidět nové horizonty.

Svému nástupci metropolitovi sesterské Moravy, arcibiskupu Janovi blahopřeji ke zvolení a vyprošuji hojnost Božího požehnání. Děkuji mu také za jeho programové prohlášení, kde ukázal svou jasnou vizi, které se mohu i já bez obav svěřit.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nový zpravodajský web pod hlavičkou Cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 zkušební verzi nového zpravodajského webu zpravy.cirkev.cz, který nabídne více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií a zdrojů doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se dnešním dnem z webu cirkev.cz nově přesouvá jen na tento web.
21.01.2022

Únorové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Únor je čas, kdy našim čtenářkám začínají jarní prázdniny. A co by to bylo za prázdniny bez zajímavých, poučných a vtipných článků v IN!?
21.01.2022

130. plenární zasedání se uskuteční v Praze

Ve dnech 25. - 26. ledna 2022 se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární zasedání ČBK. V pondělí odpoledne bude samotnému jednání předcházet pracovní setkání členů ČBK s vyššími řeholními představenými a ekumenická bohoslužba, které bude od 18.00 hodin v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích předsedat arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK.
20.01.2022

Další krok k prohlášení sv. Ireneje z Lyonu učitelem církve

Kardinál Marcello Semeraro, prefekt Kongregace pro svatořečení, přednesl papeži návrh na započtení sv. Ireneje z Lyonu mezi učitele církve. Během téže audience František rovněž schválil vydání tří dekretů o heroických ctnostech.
20.01.2022

Biskup Cikrle převezme titul čestného občana města Brna

V úterý 25. ledna 2022 převezme diecézní biskup Vojtěch Cikrle titul čestného občana města Brna.
20.01.2022