Nové obsazení komisí a rad ČBK

Čeští a moravští biskupové 28. dubna na 122. plenárním zasedání v Olomouci řešili novou strukturu komisí a rad a volili jejich nové obsazení. Níže přinášíme aktualizovaný přehled.
Publikováno: 4. 5. 2020 8:00

Komise a rady

Součástmi České biskupské konference jsou komise. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference.

Přehled Komisí ČBK

1. Pro nauku víry (Teologická agenda, bioetická agenda, prevence sexuálního zneužívání nezletilých, tématika sociální nauky církve)

- biskup Zdenek Wasserbauer (předseda)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Ladislav Hučko

2. Pro liturgii (kromě běžné agendy LK také oblast liturgické hudby a liturgického překladu Písma)

- biskup Martin David (předseda)

- biskup Vojtěch Cikrle

- biskup Jan Vokál

- biskup Zdenek Wasserbauer

3. Pro kněžstvo (Agenda pastorace povolání, semináře a formace trvalých jáhnů, trvalá formace jáhnů a kněží)

- biskup Vojtěch Cikrle (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup Václav Malý

- biskup Pavel Konzbul

 4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, agenda církevního školství, katecheze, vysokoškolská pastorace, agenda celoživotního vzdělávání)

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup Ladislav Hučko 

- biskup Pavel Konzbul 

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem 

 5. Ekonomicko-právní (u právní části komise agenda civilně-právní a agenda kanonicko-právní)

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup Jan Baxant

- biskup Vlastimil Kročil

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem 

- biskup Josef Nuzík

 6. Smíšená komise ČBK a KVŘP

- kardinál Dominik Duka OP

- P. Prokop Petr Siostrzonek OSB

- S. M. Chládková OP

Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové - delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

Přehled biskupů - delegátů 

1. Pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník - biskup Jan Baxant

2. Pro laiky a hnutí - biskup Vlastimil Kročil

3. Pro rodinu - biskup Josef Nuzík

4. Pro pastoraci mládeže - biskup Pavel Posád

5. Pro pastoraci ve zdravotnictví - biskup Josef Nuzík

6. Pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS (hasiči) - biskup Zdenek Wasserbauer

7. Pro pastoraci krajanů v zahraničí - biskup Václav Malý

8. Pro ekumenismus a mezináboženský dialog - biskup Tomáš Holub

9. Iustitia et Pax, menšiny a migranti - biskup Václav Malý

10. Pro misie a novou evangelizaci - arcibiskup Jan Graubner

11. Pro kulturu a památky (oblast kultury; památková péče, zvony, varhany a péče o archivy; využití památek v turistickém ruchu) - biskup Antonín Basler

12. Pro informační technologie - biskup Vlastimil Kročil

13. Pro COMECE - biskup Jan Vokál

14. Pro Nepomucenum - biskup Jan Vokál

15. Pro eucharistické kongresy - biskup Jan Vokál

16. Pro péči o stvoření - biskup Antonín Basler

17. Zástupce ČBK ve výboru Českého katolického biblického díla - kardinál Dominik Duka OP

18. Pro charitu a sociální služby - arcibiskup Jan Graubner

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022