Nové obsazení komisí a rad ČBK

Čeští a moravští biskupové 28. dubna na 122. plenárním zasedání v Olomouci řešili novou strukturu komisí a rad a volili jejich nové obsazení. Níže přinášíme aktualizovaný přehled.
Publikováno: 4. 5. 2020 10:00

Komise a rady

Součástmi České biskupské konference jsou komise. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference.

Přehled Komisí ČBK

1. Pro nauku víry (Teologická agenda, bioetická agenda, prevence sexuálního zneužívání nezletilých, tématika sociální nauky církve)

- biskup Zdenek Wasserbauer (předseda)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Ladislav Hučko

2. Pro liturgii (kromě běžné agendy LK také oblast liturgické hudby a liturgického překladu Písma)

- biskup Martin David (předseda)

- biskup Vojtěch Cikrle

- biskup Jan Vokál

- biskup Zdenek Wasserbauer

3. Pro kněžstvo (Agenda pastorace povolání, semináře a formace trvalých jáhnů, trvalá formace jáhnů a kněží)

- biskup Vojtěch Cikrle (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup Václav Malý

- biskup Pavel Konzbul

 4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, agenda církevního školství, katecheze, vysokoškolská pastorace, agenda celoživotního vzdělávání)

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup Ladislav Hučko 

- biskup Pavel Konzbul 

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem 

 5. Ekonomicko-právní (u právní části komise agenda civilně-právní a agenda kanonicko-právní)

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup Jan Baxant

- biskup Vlastimil Kročil

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem 

- biskup Josef Nuzík

 6. Smíšená komise ČBK a KVŘP

- kardinál Dominik Duka OP

- P. Prokop Petr Siostrzonek OSB

- S. M. Chládková OP

Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové - delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

Přehled biskupů - delegátů 

1. Pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník - biskup Jan Baxant

2. Pro laiky a hnutí - biskup Vlastimil Kročil

3. Pro rodinu - biskup Josef Nuzík

4. Pro pastoraci mládeže - biskup Pavel Posád

5. Pro pastoraci ve zdravotnictví - biskup Josef Nuzík

6. Pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS (hasiči) - biskup Zdenek Wasserbauer

7. Pro pastoraci krajanů v zahraničí - biskup Václav Malý

8. Pro ekumenismus a mezináboženský dialog - biskup Tomáš Holub

9. Iustitia et Pax, menšiny a migranti - biskup Václav Malý

10. Pro misie a novou evangelizaci - arcibiskup Jan Graubner

11. Pro kulturu a památky (oblast kultury; památková péče, zvony, varhany a péče o archivy; využití památek v turistickém ruchu) - biskup Antonín Basler

12. Pro informační technologie - biskup Vlastimil Kročil

13. Pro COMECE - biskup Jan Vokál

14. Pro Nepomucenum - biskup Jan Vokál

15. Pro eucharistické kongresy - biskup Jan Vokál

16. Pro péči o stvoření - biskup Antonín Basler

17. Zástupce ČBK ve výboru Českého katolického biblického díla - kardinál Dominik Duka OP

18. Pro charitu a sociální služby - arcibiskup Jan Graubner

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020