Pracovníci Charity se osvědčili při pomoci člověku bez domova nakaženému koronavirem

Pan Miroslav (34) se obrátil na testovací místo v Nemocnici Na Bulovce poté, co u sebe pozoroval příznaky koronaviru. Výsledek testu byl pozitivní. Průběh nemoci nevyžadoval hospitalizaci, ale jen domácí karanténu. Pan Miroslav lékaře překvapil sdělením, že žádný domov nemá. Žije už tři roky na ulici.
Publikováno: 4. 5. 2020 20:30

„Praha je na tuto situaci připravena,“ informuje sestra Radima Ivančicová z Arcidiecézní charity Praha. „Lidem bez domova v hlavním městě, kteří jsou nakaženi koronavirem nebo mají nařízenou karanténu, slouží stanové městečko covid+ v Troji.“

Pacient byl do Troje převezen a mohl se léčit, aniž by hrozilo rozšíření nákazy.

Tím ale komplikace nekončily. Pan Miroslav byl úplně bez prostředků, neměl u sebe ani hygienické prostředky ani oblečení. Lékařská zpráva z nemocnice navíc indikovala nutné převazy nohy, kde se otevřel starý zhojený bércový vřed.

Magistrát hl. m. Prahy, který stanové městečko covid+ provozuje, se obrátil na Charitu. „Panu Miroslavovi jsme přivezli oblečení a další materiální pomoc,“ říká sestra Radima. Ošetření zajistily  zdravotní sestry z Charity Neratovice.

„První návštěvu u pacienta jsem zajistila osobně společně s paní Jitkou Bugelovou. V dalších dnech dojížděly do Troji kolegyně Bugelová a Kateřina Doležalová,“ popisuje Miroslava Machovcová, ředitelka Charity Neratovice. „Každý den ošetříme bezmála 200 pacientů, kteří jsou v domácím léčení. Máme tým profesionálních zdravotních sester s praxí u lůžka, jsme vybaveni ochrannými pomůckami. Na ošetření pacienta s nákazou koronaviru jsme byli připraveni. Je to věc naší profesionality.“

Pan Miroslav má nyní za sebou již dva negativní testy na koronavirus. Poté, co opustil stanové městečko covid+, nabídla mu Arcidiecézní charita Praha nocleh v novém projektu, v Hostelu Na Florenci, který se pro lidi bez domova právě otevíral.

„Díky připravenosti Magistrátu hl. m. Prahy i Charity, se podařilo situaci zvládnout, aniž by vzniklo riziko šíření viru,“ dodává sestra Radima. „Lidé nemusejí mít obavu, že by se mezi lidmi bez domova vir nekontrolovaně šířil. Ve stanovém městečku covid+ je v současné době jen jeden další pacient.“

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021