COMECE: Nastal čas, aby se EU postavila za práva seniorů

Téměř polovina lidí, kteří zemřeli na onemocnění Covid-19 v Evropě, jsou starší lidé a mnozí z nich byli obyvateli zařízení pro dlouhodobou péči. „Nastal čas zastavit „kulturu plýtvání“ a zaměřit se více na podporu rodin,“ uvedl generální tajemník Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) P. Barrios Prieto ve středu 13. května 2020.
Publikováno: 14. 5. 2020 16:45

Foto: Getty Images
Během současné pandemie představují starší lidé nejzranitelnější část naší společnosti. Nedávné statistiky zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vykreslují dramatickou realitu: více než 95% úmrtí na onemocnění Covid-19 v Evropě bylo u lidí starších 60 let a až polovina z nich byla obyvateli zařízení dlouhodobé péče. Staří lidé mají stejná práva na život a na zdraví jako všichni ostatní. V článku 35 Charty EU se uvádí, že „Každý má právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi“. Vzhledem k nedostatku počtu jednotek intenzivní péče v mnoha členských státech EU, však byly nemocnice během nejakutnějších fází pandemie nuceny upřednostňovat mladší pacienty před staršími. „Těžkým rozhodnutím o lékařské záchraně životů se v budoucnu vyhneme, pouze pokud podstatně investujeme do našich zdravotnických systémů a přijmeme strategii, která skutečně podporuje rodiny,“ uvedl P. Manuel Barrios Prieto, generální tajemník COMECE. Jako přirozené a základní jednotce lidské společnosti by rodině měla být věnována zvláštní pozornost politických autorit na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. „A to zejména rodinám se zranitelnějšími členy: mladí lidé, starší lidé a osoby se zdravotním postižením," dodává P. Prieto. „Nastal čas zastavit „kulturu plýtvání“, říká generální tajemník COMECE, který citoval papeže Františka a vyzval politické orgány, aby odvážně řešily tuto otázku také v souvislosti s významnými demografickými změnami, ke kterým v Evropě dochází. 

COMECE vyzývá Evropskou komisi, aby předložila svou zprávu o demografii a zelenou knihu o stárnutí zvláště se zaměřením na situaci starších osob během současné pandemie Covid-19. Rovnováha mezi prací v rodině a neděle jako den odpočinku jsou navíc klíčovými tématy při posilování společenství ve společnosti a zlepšování způsobu, jakým se společnost stará o ty nejzranitelnější, především o starší lidi. 

Směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem obsahuje inovativní ustanovení o dovolené pro pečující. Přestože je na členských státech, aby prováděly tato ustanovení v souladu s příslušnými orgány, COMECE doporučuje Komisi, aby zajistila, že vnitrostátní orgány tyto ambiciózní předpisy přijmou.

S ohledem na tuto výzvu vytvořila COMECE ve spolupráci s Federací katolických rodinných asociací v Evropě (FAFCE) pracovní skupinu, která má vytvořit dokument reflektující současnou péči o starší lidi. Také by měl zformovat diskusi týkající se zájmů a práv starších lidí. 

Zdroj: TZ COMECE

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020