Katolický týdeník: Sto let Jana Pavla II.

V těchto dnech (18. května) si připomínáme sto let od narození polského papeže, sv. Jana Pavla II. Při jeho první návštěvě Polska se v davu lidí objevil transparent se slovy: „Pamatuj, otče, na své české děti.“ Máme mocného přímluvce v nebi.
Publikováno: 13. 5. 2020 11:30

Mladší generace křesťanů si to těžko dokáže představit, ale pro ty z nás, kteří jsme tu dobu zažili, byla volba polského papeže v říjnu 1978 obrovskou vzpruhou. Od začátku bylo jasné, že ve Vatikánu bude člověk, který se při jednání se soudruhy nenechá opít rohlíkem – měli jsme pocit, že těch kompromisů bylo dost. Doufali jsme, že si církev konečně získá větší prostor svobody. Stejně to tehdy vnímali i lidé mimo církev, které režim pronásledoval. Ne vše ovšem probíhalo tak, jak jsme si představovali. Některá očekávání zřejmě byla dost naivní. Ale zpětně viděno, to, co se nepodařilo Janu Pavlu II., podařilo se později jeho nástupcům – částečně Benediktu XVI. a zejména dnešnímu papeži Františkovi (např. reforma římské kurie).

Byla by chyba hodnotit pontifikát Jana Pavla II. pouze z tohoto zorného úhlu – nakolik se mu dařilo ovlivňovat vnitřní záležitosti církve, zasahovat do politického dění ve světě (např. jeho první návštěva Polska v roce 1979 podnítila vznik Solidarity) nebo vést dialog s představiteli ostatních církví a světových náboženství. Polský papež byl totiž především člověkem ducha – mystik a myslitel, člověk velké víry a modlitby.

Už během svého studia v Římě – těsně po válce – se intenzivně věnoval dílu sv. Jana od Kříže. A jeho blízký spolupracovník, katolický kněz a novinář Adam Boniecki, o něm v jednom rozhovoru řekl: „Když měl problémy v diecézi, dokázal uprostřed zimy nasednout do automobilu a nechat se odvézt do Kalvárie Zebřidovské (známé poutní místo na jihu Polska – pozn. red.). A tam si po kolena ve sněhu prošel a pomodlil se celou křížovou cestu.“

„Fascinoval ho člověk,“ říká v rozhovoru jeho „nástupce“ na katedře etiky Katolické univerzity v Lublinu prof. P. Alfred M. Wierzbicki. Otázce smyslu lidského života s jeho přesahem do věčnosti se jako profesor, biskup a posléze papež věnoval ve svých přednáškách, publikacích a kázáních. Velkolepou syntézu nastínil hned v první encyklice svého pontifikátu Vykupitel člověka, která svým rozmachem připomíná díla velkých teologů raného křesťanství.

Na jeho lidskost pak vzpomíná ve svém článku bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Od jeho různých přátel a blízkých lidí jsem opakovaně slyšel, že nikdy o žádném člověku nepronesl křivé slovo. Nevím, jak pro koho, ale pro mě už jenom tento prostý fakt dostatečně svědčí o jeho svatosti. Připomínáme si sto let od jeho narození.

JAROSLAV ŠUBRT

Více v tématu KT, který je po dobu nouzového stavu zdarma ke stažení na www.katyd.cz

100. narozeniny Jana Pavla II.

O nadcházejícím víkendu si nejen Polsko připomene sto let od narození velkého krajana – svatého papeže Jana Pavla II.

Bohoslužby se vrací k normálu

Od tohoto týdne se mohou konat bohoslužby se sto lidmi. Jak farnosti tento limit řeší?

Lev z Münsteru

Většina německých biskupů se za Hitlerovy vlády neodvážila vymezit vůči nacismu. Mezi výjimky patřil dnes již blahořečený Clemens August von Galen. 

Mnichem uprostřed metropole

Kostelem Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka proudí přes den obvykle davy.  Mnozí netuší, že vedle chrámových vrat se malými dveřmi vstupuje do kláštera bosých karmelitánů. Hovořili jsme s jejich převorem P. PAVLEM POLOU.

Doma: Děti a svátost smíření

Co potřebujeme k dobré zpovědi? Především dvě věci: vhodné měřítko a dobrého učitele.

 

Připravujeme: SVATÁ ZDISLAVA

Žila naplno v manželství a v rodině, a přitom dokázala být obětavá ve službě potřebným. Slavíme osm staletí od jejího narození.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020