Katolický týdeník: Sto let Jana Pavla II.

V těchto dnech (18. května) si připomínáme sto let od narození polského papeže, sv. Jana Pavla II. Při jeho první návštěvě Polska se v davu lidí objevil transparent se slovy: „Pamatuj, otče, na své české děti.“ Máme mocného přímluvce v nebi.
Publikováno: 13. 5. 2020 11:30

Mladší generace křesťanů si to těžko dokáže představit, ale pro ty z nás, kteří jsme tu dobu zažili, byla volba polského papeže v říjnu 1978 obrovskou vzpruhou. Od začátku bylo jasné, že ve Vatikánu bude člověk, který se při jednání se soudruhy nenechá opít rohlíkem – měli jsme pocit, že těch kompromisů bylo dost. Doufali jsme, že si církev konečně získá větší prostor svobody. Stejně to tehdy vnímali i lidé mimo církev, které režim pronásledoval. Ne vše ovšem probíhalo tak, jak jsme si představovali. Některá očekávání zřejmě byla dost naivní. Ale zpětně viděno, to, co se nepodařilo Janu Pavlu II., podařilo se později jeho nástupcům – částečně Benediktu XVI. a zejména dnešnímu papeži Františkovi (např. reforma římské kurie).

Byla by chyba hodnotit pontifikát Jana Pavla II. pouze z tohoto zorného úhlu – nakolik se mu dařilo ovlivňovat vnitřní záležitosti církve, zasahovat do politického dění ve světě (např. jeho první návštěva Polska v roce 1979 podnítila vznik Solidarity) nebo vést dialog s představiteli ostatních církví a světových náboženství. Polský papež byl totiž především člověkem ducha – mystik a myslitel, člověk velké víry a modlitby.

Už během svého studia v Římě – těsně po válce – se intenzivně věnoval dílu sv. Jana od Kříže. A jeho blízký spolupracovník, katolický kněz a novinář Adam Boniecki, o něm v jednom rozhovoru řekl: „Když měl problémy v diecézi, dokázal uprostřed zimy nasednout do automobilu a nechat se odvézt do Kalvárie Zebřidovské (známé poutní místo na jihu Polska – pozn. red.). A tam si po kolena ve sněhu prošel a pomodlil se celou křížovou cestu.“

„Fascinoval ho člověk,“ říká v rozhovoru jeho „nástupce“ na katedře etiky Katolické univerzity v Lublinu prof. P. Alfred M. Wierzbicki. Otázce smyslu lidského života s jeho přesahem do věčnosti se jako profesor, biskup a posléze papež věnoval ve svých přednáškách, publikacích a kázáních. Velkolepou syntézu nastínil hned v první encyklice svého pontifikátu Vykupitel člověka, která svým rozmachem připomíná díla velkých teologů raného křesťanství.

Na jeho lidskost pak vzpomíná ve svém článku bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Od jeho různých přátel a blízkých lidí jsem opakovaně slyšel, že nikdy o žádném člověku nepronesl křivé slovo. Nevím, jak pro koho, ale pro mě už jenom tento prostý fakt dostatečně svědčí o jeho svatosti. Připomínáme si sto let od jeho narození.

JAROSLAV ŠUBRT

Více v tématu KT, který je po dobu nouzového stavu zdarma ke stažení na www.katyd.cz

100. narozeniny Jana Pavla II.

O nadcházejícím víkendu si nejen Polsko připomene sto let od narození velkého krajana – svatého papeže Jana Pavla II.

Bohoslužby se vrací k normálu

Od tohoto týdne se mohou konat bohoslužby se sto lidmi. Jak farnosti tento limit řeší?

Lev z Münsteru

Většina německých biskupů se za Hitlerovy vlády neodvážila vymezit vůči nacismu. Mezi výjimky patřil dnes již blahořečený Clemens August von Galen. 

Mnichem uprostřed metropole

Kostelem Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka proudí přes den obvykle davy.  Mnozí netuší, že vedle chrámových vrat se malými dveřmi vstupuje do kláštera bosých karmelitánů. Hovořili jsme s jejich převorem P. PAVLEM POLOU.

Doma: Děti a svátost smíření

Co potřebujeme k dobré zpovědi? Především dvě věci: vhodné měřítko a dobrého učitele.

 

Připravujeme: SVATÁ ZDISLAVA

Žila naplno v manželství a v rodině, a přitom dokázala být obětavá ve službě potřebným. Slavíme osm staletí od jejího narození.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020