banner sekce
Sekce

Mládež

10 nových absolventů Studijně-formačního kurzu

Účastníci Studijně-formačního kurzu zakončili dvouleté studium závěrečnou zkouškou.
Publikováno: 14. 5. 2020 19:15

Deset účastníků (šest laiků a čtyři kněží), po dvou letech systematického vzdělávání v oblasti diecézní pastorace mládeže v podobě přednášek, workshopů a diskuzních skupin, úspěšně ukončilo své studium. Celkem se zúčastnili šesti studijních týdnů, které byly také provázeny modlitbou a společným slavením mše svaté.

„Za uplynulé dva roky mi Studijně-formační kurz dal kromě většího duchovního obzoru taky lepší pochopení struktury církve a seznámení se s činnými osobami v církvi. Prohloubil jsem znalosti v odvětvích psychologických, sociálních, pedagogických a taky všeobecné znalosti. Kromě nabytí odborných znalostí musím říct i to, že SFK bylo krásným setkáváním s lidmi z celé ČR a Bohem." Josef Glogar (pracovník na Středisku pro mládež – Stará Ves nad Ondřejnicí)

Účastníci oceňují kvalitní přednášející z řad odborníků a také setkávání se svými kolegy.
„Nejvíc si cením sdílení vzájemných zkušeností ze stejného typu pastorace s druhými, příp. ze stejného "pracovního" postavení/zařazení, i když ve specifických podmínkách daných především místem pastorace v rámci republiky. A nejen sdílení, ale především vzájemné důvěry a velmi přátelské kolegiality." P. Jiří Šůstek (kaplan na ADCŽM v Rajnochovicích)

Tento dvouletý kurz zakončili závěrečnou zkouškou, která je jeho součástí. Osvědčení o absolvování dostali z rukou P. Kamila Straka – ředitele Sekce pro mládež.

„Studijně-formační kurz je skvělou příležitostí k prohloubení znalostí v oblasti pastorace mládeže na všech úrovních působnosti církve. Zároveň poskytuje tolik potřebné společenství a sdílení těch, kdo se o mládež starají, což jen dokazuje, že je nám spolu dobře.“ P. Jaroslav Mrňa (kaplan, Praha – Stodůlky)

Studijně-formační kurz pořádá Sekce pro mládež ČBK ve spolupráci s Asociací křesťanských spolků mládeže z.s. za podpory MŠMT.

Autor článku:
Vojtěch Orlík