Rok 2021: Brněnská katedrála představí nový presbytář

V den památky posvěcení katedrály sv. Petra a Pavla na Petrově, která každoročně připadá na 21. května, si budeme za rok připomínat již 130. výročí posvěcení hlavního chrámu brněnské diecéze.
Publikováno: 21. 5. 2020 10:00

Foto: Ateliér Tišnovka

Protože počátky chrámu na petrovském kopci sahají až do 70. let 12. století a následně prošel několika přestavbami, není známo, kdy byl chrám vysvěcen. Výročním dnem památky posvěcení brněnské katedrály byl tedy stanoven 21. květen. Právě v tento den roku 1891 posvětil v pořadí osmý sídelní biskup brněnské diecéze a pozdější olomoucký kardinál František Saleský Bauer nový jedenáct metrů vysoký oltář katedrály zhotovený z limbového dřeva, který zdobí postavy dvanácti apoštolů.

V únoru 2019 byla vyhlášena výtvarná soutěž o návrh úpravy liturgického prostoru v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, aby došlo ke sjednocení dominantních prvků v současném presbytáři. Z předložených návrhů byl porotou nejvýše oceněn ideový návrh tvůrčího kolektivu Ing. arch. Michala Říčného, Ing. arch. Petra Todorova a Ing. arch. Magdaleny Říčné. Dle sdělení architekta Petra Todorova již v těchto dnech probíhají přípravy k realizaci projektu, aby mohlo slavnostní posvěcení nového obětního stolu a dalších prvků v liturgickém prostoru proběhnout v plánovaném termínu 21. května 2021.

„Jako první krok byla vypracována přesná výrobní dokumentace, dle které budou jednotlivé předměty zhotovovány,“ uvádí Petr Todorov. „Na tomto základě byl vytvořen digitální model, který byl na Ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Fakulty strojní VUT v Brně prověřen z hlediska pevnosti, stability a únosnosti. Dále byly zahájeny podrobné konzultace s příslušnými řemeslníky – kovolitci, modelářem, specialistou na patinaci a kameníkem a byly provedeny segmenty dílčích pracovních modelů pro prověření dimenzí, proporcí a měřítka bronzových struktur. Nyní probíhá specifikace technologických postupů, příprava modelů jednodušších částí a chystají se vzorky povrchů bronzu a jeho patinace,“ upřesňuje architekt.

Kromě interiéru katedrály, která je vyhledávána poutníky i turisty, je možné na Petrově navštívit i další místa. Po archeologickém průzkumu, který probíhal v katedrále na počátku 90. let minulého století, je pro veřejnost zpřístupněna románsko-gotická krypta, která je dnes využívána zejména jako zajímavý prostor pro expozice Diecézního muzea. Kromě kaple Zvěstování Páně byla v severním vchodu katedrály zpřístupněna nová adorační kaple Těla Kristova, jejíž oltář i interiér navrhl a realizoval velehradský umělec Otmar Oliva.

V roce 2005 byla v chrámě otevřena také trvalá expozice s názvem Klenotnice katedrály, v níž mohou návštěvníci zhlédnout bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty. O několik metrů výše se nabízí jedinečný výhled z jižní a severní katedrální věže.

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020