Zveřejněny podněty zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život

V listopadu 2019 se v Římě konalo první plenární zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Mezi 60 účastníky jmenovanými papežem Františkem byl i generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík. Jednání, které bylo ukončeno audiencí u papeže Františka, přineslo po reflexi v pracovních skupinách podněty v těchto oblastech, které níže zveřejňujeme:
Publikováno: 20. 5. 2020 11:30

Foto: Vojtěch Hlávka, Člověk a víra

  • Posílení identity a křestního povolání laiků ‒ pořádat Mezinárodní setkání laiků, podporovat online-katechezi na téma povolání a identita laiků, nebo zintenzivnit zapojení laiků do církevního života. Pro formaci laiků k veřejnému životu uspořádat formační kongres ve Vatikánu s laiky z oblasti podnikání, vědy a komunikace.
  • Život rodin ‒ vypracovat směrnice pro přípravu na svátost manželství, včetně provázení rodin a výchovy dětí. Manželské páry (rodiny) více zapojit do církevních struktur, podpořit komplementární dary mužů a žen. Uspořádat seminář o kritickém přístupu k novým technologiím a používání sociálních sítí v oblasti formace rodin. Do misálu začlenit texty a modlitby věnované svatým manželským párům.
  • Pastorace dětípodporovat pěstounskou péči, adopci (i na dálku) a mimocírkevní iniciativy pro děti pro šíření katolické kultury v různých oblastech (skaut, sport, ekologie, věda).
  • Aktivity pro seniorypodporovat dobrovolnickou službu starým lidem, rodinám v obtížích, shromažďovat dobrou praxi, docenit situaci vdovectví. Propagovat zavedení Světového dne seniorů a založit program na podporu mezigeneračních vztahů.
  • Aktivity ve prospěch ženvytvořit „think tank“ o ženské genialitě, aby byla lépe doceněna úloha ženy v církvi a ve společnosti. Mezinárodní setkání na téma „žena“ (práce a rodina, chudoba, vzdělání…). Motivovat přítomnost žen na zodpovědných místech v kurii a na soudech, ve Svatém stolci.
  • Aktivity pro mládežrozvíjet povědomí o povolání, podporovat pedagogiku hodnot na téma citová a sexuální výchova, závislosti, integrální ekologie... (vydání „Lovecat“ s tématem antropologie a láska). Doprovázení mládeže ve všech etapách a situacích života (využít biřmování, škol). Pořádat diecézní dny mládeže v misijním duchu (nejen slavení).
  • Aktivity církevních hnutí a společenství ‒ doprovázení hnutí a spolků a jejich vzájemnou spolupráci (sentire cum ecclesia, soupodstatnost charismat z ekleziologického pohledu, nová generace leadrů, misijní povolání atd.) Hlubší poznávání jednotlivých hnutí a společenství, podpora jejich vzájemného setkávání (vytvořit síť).
  • Aktivity v souvislosti s životemvytvořit komisi pro lidská práva ve všech životních etapách. Ochrana života podle encykliky Laudato si´, postoj „pro život“, do kterého by ústilo vše ostatní: otázka potratů, plodnosti a porodnosti, postižení, chudoby, migrace, seniorů… Vytvořit platformu, která by spojovala různá hnutí pro život. Věnovat se tématu plodnosti a porodnosti (otázky kulturní, poukázání na plodnost, přirozené metody, prenatální život a paliativní péče, přijetí života).

Ke každé zmíněné oblasti bylo navrženo vytvořit databanku na webových stránkách dikasteria s pastoračním materiálem, zkušenostmi a příklady dobré praxe. K tomu lze využít komunikačních nástrojů (twitter, krátká videa), návštěvy Ad Limina (pravidelné setkání biskupů s papežem), i velké události jako Světové dny mládeže nebo Setkání rodin.

Zdroj: AP

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020