Výběrové řízení na pozici tajemníka Katolické teologické fakulty UK

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vypsala výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty. Termín podání přihlášek je 29. května 2020.
Publikováno: 22. 5. 2020 17:15

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Směr jejímu hospodaření udává především sestavováním a kontrolou rozpočtu. Správa fakulty pak spočívá v dohledu nad zajišťováním technického provozu organizace i v jednání s jejími zaměstnanci. Nedílnou součástí náplně práce tajemníka je také příprava smluv ve všech oblastech působení fakulty, tedy například s nakladatelstvími, dodavateli služeb i s majitelem budovy.

Na pozici je požadováno magisterské vzdělání a zkušenosti s finančním řízením a s dlouhodobým i krátkodobým plánováním. Dále pak dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a  tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.

Tajemník KTF UK spolupracuje jak s týmem administrativních pracovníků (cca 15 osob), tak také komunikuje s akademickými a vědeckými zaměstnanci fakulty (cca 90 osob). Na KTF se setkává akademické prostředí veřejné vysoké školy s institucí katolické církve. Tajemník komunikuje s oběma subjekty a propojuje je. Jeho práce vyžaduje zodpovědnost i kreativitu, analytické myšlení i sociální dovednosti. Významně přispívá k rozvoji fakulty a jejího obrazu.

Více informací a náležitosti přihlášky naleznete na webu fakulty www.ktf.cuni.cz

Zdroj: KTF UK

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články