Výběrové řízení na pozici tajemníka Katolické teologické fakulty UK

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vypsala výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty. Termín podání přihlášek je 29. května 2020.
Publikováno: 22. 5. 2020 17:15

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Směr jejímu hospodaření udává především sestavováním a kontrolou rozpočtu. Správa fakulty pak spočívá v dohledu nad zajišťováním technického provozu organizace i v jednání s jejími zaměstnanci. Nedílnou součástí náplně práce tajemníka je také příprava smluv ve všech oblastech působení fakulty, tedy například s nakladatelstvími, dodavateli služeb i s majitelem budovy.

Na pozici je požadováno magisterské vzdělání a zkušenosti s finančním řízením a s dlouhodobým i krátkodobým plánováním. Dále pak dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a  tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.

Tajemník KTF UK spolupracuje jak s týmem administrativních pracovníků (cca 15 osob), tak také komunikuje s akademickými a vědeckými zaměstnanci fakulty (cca 90 osob). Na KTF se setkává akademické prostředí veřejné vysoké školy s institucí katolické církve. Tajemník komunikuje s oběma subjekty a propojuje je. Jeho práce vyžaduje zodpovědnost i kreativitu, analytické myšlení i sociální dovednosti. Významně přispívá k rozvoji fakulty a jejího obrazu.

Více informací a náležitosti přihlášky naleznete na webu fakulty www.ktf.cuni.cz

Zdroj: KTF UK

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020