Výběrové řízení na pozici tajemníka Katolické teologické fakulty UK

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze vypsala výběrové řízení na pozici tajemníka fakulty. Termín podání přihlášek je 29. května 2020.
Publikováno: 22. 5. 2020 17:15

Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty. Směr jejímu hospodaření udává především sestavováním a kontrolou rozpočtu. Správa fakulty pak spočívá v dohledu nad zajišťováním technického provozu organizace i v jednání s jejími zaměstnanci. Nedílnou součástí náplně práce tajemníka je také příprava smluv ve všech oblastech působení fakulty, tedy například s nakladatelstvími, dodavateli služeb i s majitelem budovy.

Na pozici je požadováno magisterské vzdělání a zkušenosti s finančním řízením a s dlouhodobým i krátkodobým plánováním. Dále pak dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost a  tvůrčí a systémový přístup k řešení úkolů.

Tajemník KTF UK spolupracuje jak s týmem administrativních pracovníků (cca 15 osob), tak také komunikuje s akademickými a vědeckými zaměstnanci fakulty (cca 90 osob). Na KTF se setkává akademické prostředí veřejné vysoké školy s institucí katolické církve. Tajemník komunikuje s oběma subjekty a propojuje je. Jeho práce vyžaduje zodpovědnost i kreativitu, analytické myšlení i sociální dovednosti. Významně přispívá k rozvoji fakulty a jejího obrazu.

Více informací a náležitosti přihlášky naleznete na webu fakulty www.ktf.cuni.cz

Zdroj: KTF UK

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020

V Santiagu de Compostela se v srpnu 2021 uskuteční Evropská pouť mladých

V srpnu příštího roku se v Santiagu de Compostela uskuteční Evropská pouť mladých (PEJ21) s mottem „Mladíku vstaň a buď svědkem. Apoštol sv. Jakub Tě čeká." Logo, plakát a hymnu pětidenní poutě, která začne 4. srpna 2021 představili organizátoři přímo na světoznámém poutním místě, kde leží ostatky sv. Jakuba, v sobotu 25. července.
30.07.2020