Rozhovor s nemocničním kaplanem: Služba nemocným je náročná, ale krásná

Přinášíme vám rozhovor s nemocničním kaplanem a knězem brněnské diecéze Leo Zerhauem, který stál u zrodu prvních mezicírkevních dohod o duchovní péči ve zdravotnictví i zakládání asociací nemocničních kaplanů.
Publikováno: 25. 5. 2020 13:15

Římskokatolický kněz brněnské diecéze, nemocniční kaplan a moderátor pastorace v brněnských nemocnicích otec Leo Zerhau mě velmi srdečně přijal ve svém bytě, kousíček od Hospice svaté Alžběty. Nemocným slouží duchovní péčí již řadu let. Stál u zrodu prvních mezicírkevních dohod o duchovní péči ve zdravotnictví i zakládání asociací nemocničních kaplanů. Je členem Rady pro zdravotnictví a bioetiku při České biskupské konferenci. Jako svému spolužákovi z naší společné „Alma mater“ (CMTF UP v Olomouci) jsem mu položil několik otázek, na které mi dal velmi upřímné a inspirující odpovědi.

Leo, jak dlouho sloužíš nemocným jako nemocniční kaplan?
Leo: Je to už víc než 18 let.

Co bylo v této tvé službě nejtěžší?
Leo: Samota bez farnosti, zejména zpočátku mé služby.

Co ti udělalo největší radost?
Leo: Že jsem pořád zde, že ta služba, i když ji nevykonávám kdovíjak suprově, stále trvá.

Pověz mi, prosím, kde čerpáš sílu k tak náročné službě?
Leo: Obecně jde o samotný zdroj duchovního života, jak ho mám nastavený již od mládí a z kněžské formace v olomouckém semináři.  Stručně řečeno to je určitý radostný pohled na křesťanství lehce podbarvený Druhým vatikánským koncilem – v praxi pak jde o věrnost, kterou musím mít stále na paměti. Myslím, že to pěkně vystihují slova apoštola Pavla - „i kdyby vám anděl z nebe hlásal, ale bylo to jiné evangelium než jsme vám hlásali my, budiž proklet!“  Velmi mi v tom také pomáhá vědomí, že jsem poslán, že jsem si místo nevybral sám. Sílu také čerpám z otisku pastoračních let v mé první farnosti, které mě jako kněze formovaly. Dále jsem také součástí Neokatechumenátní cesty, která mi se svou typickou španělskou ostrostí pomáhá uchovat tuto křesťanskou a kněžskou svěžest.

Co se týká zmíněné věrnosti, Leo, myslím, že jsem na tom jako ženatý muž podobně. Zdá se, že pomalu končí doba pandemie. Co bylo pro tebe osobně v souvislosti se službou nemocničního kaplana nejtěžší? Co jsi v této době zažil, prožil?
Leo: Byla to otázka, co dělat. Myslím, že se toho po nás málo chtělo. Někteří v naší církvi se z opatrnosti snažili nedělat navenek nic. Klíčová byla otázka, s kým se setkávat. Zdálo se mi, že je důležité v nemocnici prostě i „jen být“ a ve sporných otázkách se odvážit nabídnout své vlastní řešení, i když mi ho nikdo nenařídí ani neschválí…

Souhlasím s tebou. Osobně mám podobnou zkušenost. Mám pocit, že to byla taková krásná improvizace pod vedením Ducha svatého… V pozici národního koordinátora duchovní péče pro nemocné jsem krátce. Můžeš mi, prosím, poradit, kam by se, na základě tvých zkušeností, měla služba nemocničních kaplanů dále ubírat?
Leo: Františku, nejsem stratég. Často jsem se v minulosti v těchto otázkách i mýlil. Považuji se za lehce antisystémový hlas, kterého dráždí přílišná profesionalizace. Proto budu rád, když budou cestu určovat jiní a já budu k jejich profesionálnímu směru dodávat poznámku, že v duchovním životě a pastoraci budeme vždy spíše jako laici stát před nekonečnou originalitou Boha i jeho obrazu v člověku.

Milý bratře Leo, moc ti děkuji za tvá upřímná slova a Pán ať tě provází ve tvé krásné službě.

Rozhovor vedl František Zakopal, Národní koordinátor duchovní péče nemocným.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021