Papež: Modlitba přitahuje Boží moc

Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze Žalmu (Žl 17, 1-3.5): »Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku«. V katechezi se pak papež František zaměřil na modlitbu spravedlivých.
Publikováno: 27. 5. 2020 15:45

Papež František začal ve středu audienci slovy: „Záměr, který má s lidstvem Bůh, je dobrý“, přestože „v našem každodenním životě zakoušíme výskyt zla“. Papež se na úvod zaměřil na dva příběhy z knihy Genesis, které popisují vznik a expanzi zla a hříchu v následujících generacích.
První, v první kapitole knihy Genesis, je příběh Adama a Evy. V pochybnostech o Božích úmyslech „jejich srdce podléhá pokušení Zlého“, řekl papež. Chtějí být jako Bůh, ale „zkušenost jde opačným směrem: otevřou se jim oči a poznají, že jsou nazí (v.7), bez ničeho.“

Druhý, ze 4. kapitoly knihy Genesis, je příběh Kaina a Ábela. „Zlo se v druhé lidské generaci stává ještě pronikavější,“ řekl papež František a připomněl, že Kain „ač prvorozený, závidí bratrovi a vidí v něm soupeře, který ohrožuje jeho prvenství. V jeho srdci se usídlí zlo, a Kain jej nedovede ovládnout. Zlo začíná v srdci, kam vnáší myšlenky, které na druhého hledí zle a podezřívavě. A tak se příběh prvního bratrství končí vraždou.“

Papež František dále vysvětlil, že i přes to, že se Kainovi potomci věnují umění a řemeslu, rozšiřuje se také násilí. Toto nacházíme v „Lamechově zlověstném popěvku, který zní jako píseň pomsty: »Zabiji muže, abych pomstil svou ránu, a jinocha, abych pomstil svou podlitinu […] Měl-li být Kain pomstěn sedmkrát, Lamech bude pomstěn sedmasedmdesátkrát« (Gn 4,23-24).“ Touha po pomstě a samotný akt pomsty vyvolává další špatnosti a tak se zlo „šíří jako olejová skvrna, až se zmocní všeho.“ Bůh si ovšem všechnu tuto lidskou špatnost uvědomuje a to nám dokazují obrazy Potopy světa a Babylónské věže. Ukazují, že je potřeba nový začátek, jakési nové stvoření, které bude dovršeno v Ježíši Kristu.

Svatý otec ale kromě příběhů upozorňujících na šíření zla připomíná méně viditelný, mnohem skromnější a bohabojný příběh, který ukazuje naději na vykoupení. Jedná se o příběh, který připomínající třetího syna Adama a Evy, Seta, jeho syna Enoše a jeho potomků, kteří jednali pokorně a upřímně se modlili k Bohu. 

Modlitba je sílou míru

Papež František popsal tyto muže, „kteří se modlí na prvních stránkách Bible“, jako „tvůrce pokoje“. Vysvětlil, že když je modlitba autentická je „zbavena násilnických pudů“. Pravá modlitba „obrací pohled k Bohu, aby přišel a ujal se péče o lidské srdce...Modlitba kultivuje záhon v místech, kde je lidská nenávist schopna šířit jenom poušť. A modlitba je mocná, protože přitahuje Boží moc, která vždycky dává život. Bůh je Bohem života, obrozuje,“ dodal.

Modlitba je semenem života a dialogu s Bohem

Svatý otec pak vyprávěl příběh jednoho nejmenovaného předsedy vlády z minulosti, který o sobě prohlašoval, že je ateistou. „Neměl náboženské cítění, ale jako dítě slýchal babičku, jak se modlí, což mu utkvělo v srdci. A jednou, když na něho dolehla těžká chvíle, vyvstala mu v srdci vzpomínka na modlící se babičku. Začal se tedy modlit stejně jako ona a objevil Ježíše. Modlitba je vždycky řetězcem života.“ 

Papež připomněl, že modlitba je semenem života, a proto je velmi důležité naučit děti modlit se. Jak řekl Svatý otec: „Je třeba je naučit, jak se dělá znamení kříže, protože to je první modlitba. Je důležité naučit děti modlitbě. Potom možná pozapomenou, vydají se jinou cestou, ale první modlitby osvojené v dětství zůstávají v srdci, protože jsou zárodkem života, setbou dialogu s Bohem.“

Modlitba přeměňuje srdce z kamene na srdce z masa

Papež František vysvětlil, že z tohoto důvodu spravedliví muži a ženy modlitby - často nepochopení nebo odsunutí na okraj - nepřetržitě nabízeli přímluvu za svět a odvolávali se na Boží sílu k uzdravení a růstu. „Svět žije a roste díky Boží síle, kterou tito jeho služebníci přitahují svojí modlitbou."

Svou katechezi uzavřel slovy, že právě prostřednictvím těchto Božích služebníků je Jeho putování v Božích dějinách vedlo skrze lidi oddané modlitbě, procházelo oním „zbytkem“ lidstva, který prosil Boha, aby konal divy, a zejména proměňoval naše srdce z kamene v srdce z masa.“ (srov. Ez 36,26)

„Modlitba otevírá dveře Bohu, který naše nezřídka kamenné srdce proměňuje v srdce lidské. Je zapotřebí hodně lidskosti. S lidskostí jde modlitba dobře.“

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.  

(Zdroj: Vatican News, překlad Milan Glaser)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Syndrom vyhoření a jeho prevence - lektorka Bc. Zuzana Zborayová

Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
15.07.2020

Celosvětová virtuální pouť do Lurd

16. července, v den výročí posledního zjevení Panny Marie sv. Bernardetě Soubirousové, organizuje poutní místo v Lurdech celosvětovou virtuální pouť. Televizní a internetové přenosy z Lurdské jeskyně potrvají 15 hodin.
15.07.2020

Papež daroval plicní ventilátor pro domorodce v brazilském státu Pará

Do nemocnice Hospital de Campanha v brazilském státě Pará dorazil jeden ze čtyř plicních ventilátorů, které papež František daroval především domorodému obyvatelstvu infikovanému koronavirem.
15.07.2020

Dovolená v Česku? Církev nabízí desítky lokalit, pro hosty opravila penziony i chrámy

Prázdniny u moře letos řada lidí oželí kvůli zvýšeným zdravotním rizikům. V atraktivních českých destinacích, jako je Šumava nebo Pálava, zase může být problém sehnat vhodné ubytování nebo se vyhnout tlačenicím. Katolická církev proto upozorňuje na svou nabídku zázemí pro klidnou letní dovolenou na více než 60 zajímavých lokalitách. Ubytování nabízí lidem v hotelích, ale také na farách nebo v klášterních areálech. „Chceme vyjít vstříc hlavně rodinám s dětmi, které budou hledat alternativy – finančně dostupnou, klidnou dovolenou bez davů a na hezkém místě,“ vysvětluje P. Stanislav Přibyl generální sekretář České biskupské konference.
15.07.2020

Zemřel eparchální mukačevský biskup Milan Šášik

V úterý 14.7.2020 zemřel biskup Milan Šášik CM, eparchiální mukačevský biskup. Biskup Milan Šášik zemřel v nemocnici v Užhorodě na Ukrajině.
15.07.2020