Připomínáme si 800. výročí narození svaté Zdislavy

Letos si připomínáme 800. výročí narození sv. Zdislavy z Lemberka. Hlavní pouť k uctění památky této světice se bude konat 30. května v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Poutní mši v 11.00 hodin bude celebrovat kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský společně litoměřickým biskupem Janem Baxantem.
Publikováno: 29. 5. 2020 9:00

Foto: Zdislava.cz 

Výročí 800 let od narození svaté Zdislavy si poutníci připomenou 30. května na hlavní pouti ke svaté Zdislavě v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Bohoslužby bude celebrovat kardinál Dominik Duka s biskupem Janem Baxantem (v 11.00), P. Jakub Sadílek OFM (v 9.00) a P. Lukáš Fošum OP (ve 14.00). Další program poutí v Jablonném v Podještědí naleznete v příloze.

Dětství a mládí

Své dětství a dívčí léta prožila Zdislava na hradě Křižanově a patrně i v Brně, kde byl její otec Přibyslav purkrabím. Po vzoru rodičů měla Zdislava velikou úctu ke kněžskému a řeholnímu stavu. 
Zdislava si přála jako dívka vstoupit do klášteřa a stát se řeholnicí, protože toužila žít v nejtěsnějším spojení s Bohem. V patnácti letech byla provdána za rytíře Havla z rodu Markvarticů, pána na hradě Lemberk v severních Čechách. Po svatbě na Křižanově se tedy přestěhovala do severních Čech na hrad Lemberk. Narodily se jí čtyři děti: Havel, Markéta, Jaroslav a Zdislav.

Zdislavin apoštolát

Společně se svým manželem Havlem postavila Zdislava v blízkém městě Jablonném chrám svatého Vavřince s klášterem pro dominikány. Tento řád s apoštolským zaměřením si Zdislava tak oblíbila, že do něj vstoupila jako laická spolupracovnice, zůstavajíc ovšem v manželství. Do sboru apoštolských spolupracovníků se dostala zásluhou dominikána, Poláka, blahoslaveného Česlava, který v té době – kolem roku 1235 – působil jako představeným polsko-české dominikánské provincie a v Čechách zakládal nové kláštery. Rovněž v Turnově postavila paní Zdislava s manželem kostel a klášter pro duchovní syny svatého Dominika. Její příklad povzbuzoval i jiné k následování.
Ač byla vznešenou hradní paní, často navštěvovala chudé. Poutníci, nemocní a potřební nalézali u ní vždy laskavé přijetí. Podporovala je, kde mohla a sama žila skromně. Byla proto všemi milována a nazývali ji matkou chudých.

Duchovní život a dílo

Svatá Zdislava žila liturgií a denně se účastnila bohoslužeb u dominikánů v Jablonném. Když se tamní kostel ještě stavěl, pomáhala na stavbě i sama Zdislava se svými lidmi. Toužila mít podíl na tomto díle i prací vlastních rukou. Ráda také rozjímala v kapli Nejsvětější Trojice pod hradem Lemberkem. I na hradě měla svou kapli, kde s rodinou oslavovala Boha a vyprošovala jeho ochranu v zlých dobách. Dosud se na Lemberku ukazuje Zdislavina světnička, připomínající podobnou místnost Karla IV. na Karlštejně. Paní Zdislava se nedožila vysokého věku, zemřela na hradě Lemberku roku 1252 ve stáří asi 27 až 30 let. Byla pochována v kostele sv. Vavřince v Jablonném, kde její tělo dodnes odpočívá.

Svatořečení a zázraky
28. srpna 1907 byla Zdislava blahořečena papežem sv. Piem X. a 21. května 1995 byla svatořečena papežem sv. Janem Pavlem II. v Olomouci. Dne 24. října 2000 papež Jan Pavel II. prohlásil sv. Zdislavu za hlavní patronku Litoměřické diecéze. Od jara 2002 dle ustanovení krajského zastupitelstva je patronkou celého Libereckého kraje.

Její svatost se potvrzovala i podivuhodnými skutky, které skrze ni učinil Bůh. V kronice Dalimilově čteme: „Pět mrtvých boží mocí vzkřísila, mnoha slepým zrak vrátila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila“ (Dalimil 87, 5). Když byl na počátku 20. století veden v litoměřické diecézi proces pro její blahořečení, sestavil farní úřad v Jablonném seznam věřících, kteří stvrdili přísahou, že obdrželi od Boha na přímluvu paní Zdislavy různé milosti. Její příkladný život, naplněný láskou k Bohu a lidem, plný touhy po záchraně duší, a její zázračná moc pomáhající tělesně trpícím jsou názorně zachyceny na 24 obrazech, které jsou zavěšeny kolem její hrobky pod kostelem sv. Vavřince v Jablonném. Tato paní svatého života pomáhá mimořádně i dnes všem, kdo se na ni obracejí ve svých duchovních i tělesných záležitostech. Dokladem jsou četná poděkování a dary k jejímu hrobu.


Zdroj: Zdislava.cz a kniha Paní Zdislava od P. Ambrože M. Svatoše O.P.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Syndrom vyhoření a jeho prevence - lektorka Bc. Zuzana Zborayová

Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
15.07.2020

Celosvětová virtuální pouť do Lurd

16. července, v den výročí posledního zjevení Panny Marie sv. Bernardetě Soubirousové, organizuje poutní místo v Lurdech celosvětovou virtuální pouť. Televizní a internetové přenosy z Lurdské jeskyně potrvají 15 hodin.
15.07.2020

Papež daroval plicní ventilátor pro domorodce v brazilském státu Pará

Do nemocnice Hospital de Campanha v brazilském státě Pará dorazil jeden ze čtyř plicních ventilátorů, které papež František daroval především domorodému obyvatelstvu infikovanému koronavirem.
15.07.2020

Dovolená v Česku? Církev nabízí desítky lokalit, pro hosty opravila penziony i chrámy

Prázdniny u moře letos řada lidí oželí kvůli zvýšeným zdravotním rizikům. V atraktivních českých destinacích, jako je Šumava nebo Pálava, zase může být problém sehnat vhodné ubytování nebo se vyhnout tlačenicím. Katolická církev proto upozorňuje na svou nabídku zázemí pro klidnou letní dovolenou na více než 60 zajímavých lokalitách. Ubytování nabízí lidem v hotelích, ale také na farách nebo v klášterních areálech. „Chceme vyjít vstříc hlavně rodinám s dětmi, které budou hledat alternativy – finančně dostupnou, klidnou dovolenou bez davů a na hezkém místě,“ vysvětluje P. Stanislav Přibyl generální sekretář České biskupské konference.
15.07.2020

Zemřel eparchální mukačevský biskup Milan Šášik

V úterý 14.7.2020 zemřel biskup Milan Šášik CM, eparchiální mukačevský biskup. Biskup Milan Šášik zemřel v nemocnici v Užhorodě na Ukrajině.
15.07.2020