Katechumeni budou pokřtěni tuto sobotu, biřmování proběhne podle plánu

Katechumeni, kteří nemohli být pokřtěni letos o Velikonocích, se konečně dočkají a budou pokřtěni tuto sobotu. Stejně tak se mohou těšit i čekatelé na biřmování, kteří budou moci díky rozvolnění opatření přijmout tuto svátost v plánovaném termínu.
Publikováno: 29. 5. 2020 11:45

Foto: Milena Machálková, ČaV

Přibližně 1200 dospělých čekatelů na křest se letos o Velikonocích křtu z důvodu pandemie covid-19 nedočkalo. Budou pokřtěni až nyní, v předvečer slavnosti seslání Ducha Svatého. Náhradní termín domluvili biskupové v dubnu. 

V posledních letech přijme každoročně svátost biřmování přibližně 4300 osob. Biřmování je svátost, kterou si pokřtění potvrzují svou příslušnost ke společenství věřících a uděluje se po dosažení duchovní dospělosti (nejčastěji kolem 18 let věku). Délka přípravy na přijetí svátosti biřmování je různá (většinou 1-2 roky). Do přípravy v ČR každý rok vstupuje přes 4000 mladých křesťanů (cca 1600 mladých z české provincie a 2400 z moravské). „Biřmováním se rozšiřuje poznání náboženských pravd a prohlubuje se i praktické chápání základních vztahů člověka s Bohem, i člověka s člověkem," říká ve svém zamyšlení o svátosti biřmování litoměřický biskup Jan Baxant. Tradičně bývá svátost biřmování udělována o slavnosti seslání Ducha Svatého – svátek Letnic.

V ČR je každoročně pokřtěno ca 20 tisíc osob, z toho ca 15 tis. dětí do jednoho roku, 3 až 4 tisíce dětí staršího věku a 1200 dospělých. Dospělí žadatelé o křest bývají křtěni většinou na Bílou sobotu o Velikonoční vigilii. Katechumeni přijímají svátost biřmování společně se křtem, nejčastěji na Bílou sobotu. Letos se připojí k ostatním biřmovancům, protože udělení svátosti křtu bylo z důvodu pandemie covid-19 přesunuto z Velikonoc právě na Svatodušní svátky, které nás čekají tento víkend. Jedná se o téměř 1200 dospělých (a dospívajících) katechumenů, kteří jsou jinak křtění i biřmovaní obvykle při velikonoční vigilii (2/3 z těchto katechumenů je připravováno na křest a biřmování v České provincii, kde je tradičně víc obrácených dospělých osob).

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020

Papež zvolil téma pro Světový den sdělovacích prostředků 2021

Svatý stolec dnes zveřejnil téma poselství pro příští Světový den sdělovacích prostředků, který budeme slavit v květnu 2021. Jsou to slova z Janova evangelia: «Pojď a podívej se!» (Jan 1,46) s podtitulem "Komunikovat s lidmi skrze setkání na místech, kde jsou, a v situaci, v níž jsou".
29.09.2020

Studentský Velehrad přinesl studentům „něco navíc“ i na dálku

Heslo „Něco navíc“ doprovázelo celý letošní ročník Studentského Velehradu, který se konal ve dnech 26. – 28. září. I přes ztížené epidemiologické podmínky se setkání uskutečnilo, letos však netradičně online, s doprovodným programem, kterého se studenti mohli zúčastnit v městech jednotlivých Vysokoškolských katolických hnutí.
29.09.2020

Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny PČR zamítl při pojednávání novely exekučního řádu ve středu 23. září 2020 všechny varianty teritoriality exekutorů i princip „jeden dlužník – jeden exekutor“.
29.09.2020