Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
Publikováno: 3. 6. 2020 13:15

Papež František pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě pátou částí, věnovanou Abrahámovi. Byla uvedena čtením z knihy Geneze (Gn 15,1,3-6), pojednávající o tom, jak Abrahám uvěřil v Hospodinův příslib, že se mu dostane potomstva. Papež na jeho osobě vysvětlil, že s tímto „otcem ve víře“ můžeme vidět nový způsob vztahu k Bohu.

Svatý otec připomněl, že Abrahám slyšel hlas, který rezonoval v jeho životě. Byl to „hlas, který ho povzbudil, aby odešel ze své vlasti, oddělil se od svých kořenů, aby se vydal k nové, jiné budoucnosti.“

Abrahámova důvěra v Boha

Papež zdůraznil, že Abrahám svůj odchod vykonal na základě důvěry a slibu, že „jeho potomstvo bude početnější než hvězdy na nebi.“
S důvěrou v Boží slovo dává jeho odchod „zrod novému způsobu chápání vztahu k Bohu. Z tohoto důvodu je praotec Abrahám v různých duchovních tradicích – židovské, křesťanské a muslimské – považován za dokonalého Božího muže, který je s to podřídit se Bohu, ačkoli Jeho vůle působí dojmem strohosti, ne-li přímo nesrozumitelnosti.

Od této chvíle „život věřícího začíná být chápán jako povolání, jako místo, kde se uskutečňuje příslib.“


Bůh jako společník a průvodce

Papež během své katecheze také popsal, jak v knize Genesis vidíme, že Abrahamova poslušnost slovu znamená radikální nový krok v náboženském vývoji člověka. Bůh již není nazírán pouze v kosmických úkazech, jako vzdálený Bůh, který může nahánět hrůzu. Bůh Abrahámův se stává „mým Bohem“, stává se Bohem, který vede naše kroky, který nás neopouští a je naším společníkem při našich dobrodružstvích. 

Citací z katechismu také papež zdůraznil, že je nejprve „Abrahámova modlitba vyjádřena především činy: je to člověk mlčení, na každé zastávce staví oltář Pánu“ (KKC, 2570).


Poslušnost a víra

„Takto se Abrahám důvěrně seznamuje s Bohem; je schopen s ním také diskutovat, ale vždycky poctivě. Rozmlouvá s Bohem a diskutuje...“ řekl papež František. A dodal, že Abrahám jde všude tam, kam ho vede Bůh, a to i u závěrečné zkoušky, kdy byl požádán, aby obětoval vlastního syna Izáka, syna svého stáří a jediného dědice. Papež zdůraznil, že „Sám Bůh zadržel Abrahámovu ruku, chystající se zasadit ránu, protože spatřil, že Abrahámova ochota je opravdu úplná.“

Na závěr své katecheze se papež modlil, abychom se mohli učit od Abrahámova příkladu - „modlit s vírou, vést dialog a diskutovat, ale vždycky s pohotovostí přijmout a splnit Boží slovo. Učme se mluvit s Bohem jako dítě se svým tatínkem, naslouchat, odpovědět, diskutovat. Avšak transparentně, jako dítě s otcem. Takové modlitbě nás učí Abrahám.

Celé znění papežovy promluvy naleznete zde

(Zdroj: Vatican News, překlad Milan Glaser)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

XIX. ročník mezinárodní konference o rodinné politice: „Rodina a profese v Evropské unii v souvislosti s implementací nové směrnice Evropského parlamentu o rovnováze pracovního a rodinného života“

Jak sladit profesní a rodinný život? Jaké flexibilní formy práce se v Česku nabízejí? Jaké jsou podmínky péče o nejbližší členy rodiny? To byla témata mezinárodní konference o rodinné politice, jejíž výstupy shrnuje Marie Oujezdská z Národního centra pro rodinu.
24.09.2020

Papež František: Nedostatek respektu k principu subsidiarity se rozšířil jako nějaký virus

Malebné vatikánské nádvoří sv. Damase dnes dopoledne opět hostilo několik stovek účastníků generální audience Svatého otce. Papež František dnes hovořil o subsidiaritě a ctnosti naděje.
23.09.2020

Vyšla aktualizovaná publikace o Katolické církvi v ČR

Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru Katolická církev v České republice, ve které najdete nejnovější informace o místní a také světové církvi. Stáhnout si ji můžete i ve formátu pdf.
23.09.2020

Studentský Velehrad bude letos studentům ještě blíž než obvykle

Ve dnech 25.-28. září 2020 se uskuteční 15. ročník celostátního setkání vysokoškolských studentů, které se koná každé dva roky na Velehradě. Vzhledem k současné situaci však letošní program bude přenášen živě a setkání budou probíhat pouze v menším počtu účastníků v jednotlivých městech, kde působí Vysokoškolské katolické hnutí.
23.09.2020

Kongregace pro nauku víry zamítá interkomunio v Německu

Kongregace pro nauku víry vyloučila eucharistické společenství mezi katolickou a protestantskou církví v Německu a teologicky jej zdůvodnila příliš velikými rozdíly v chápání eucharistie a církevního úřadu. Zároveň v této otázce neexistují podklady pro osobní rozhodování ve svědomí, stojí v listě, který kard. Ladaria zaslal předsedovi německé biskupské konference, biskupu Georgu Bätzingovi.
23.09.2020