Děkuji všem, kdo za epidemie prokazovali skutky lásky, píše arcibiskup Graubner

S vděčností za všechno, čím pomáhali ulehčit druhým čas koronaviru, i s výzvou k obnově života se arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, obrací k lidem svým pastýřským listem.
Publikováno: 5. 6. 2020 14:00

Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

S odkazem na tento den i na slavnost seslání Ducha Svatého minulou neděli arcibiskup Graubner v listu zdůrazňuje, že život ve společenství charakterizuje jak tři božské osoby Nejsvětější Trojice, tak církev, vzniklou právě po přijetí Ducha. „Lidé kolem nás mají možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás,“ upozorňuje a děkuje všem, kdo v době epidemie zprostředkovávali modlitby a mše svaté skrze moderní technologie, i těm, kdo konali pobožnosti v rodinách.

Nyní je ovšem třeba vrátit se do kostelů. „Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla pravdivá, a využijme každé příležitosti ‚být u toho‘, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách.“ Úkolem pro následující dny je také přivádět ty, které ještě ovládá strach nebo pohodlí, dodává arcibiskup a děkuje všem, kdo se toho zhostí.

A svou vděčnost vyjadřuje také těm, kdo se za epidemie zapojili do služby nemocným a ohroženým – zdravotní a ošetřovatelskou péčí, zajišťováním nákupů a dalších služeb, zapojením se do mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, anebo nabídli pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. „Nezapomeňme, co jsme se v době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky,“ dodává arcibiskup Graubner.

Po mši svaté pak podle jeho přání mají věřící před vystavenou Nejsvětější svátost projevit vděčnost za obnovu života po epidemii zpěvem „Bože, chválíme tebe“ a také děkovnou modlitbou. Celý text pastýřského listu je zde.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021