Děkuji všem, kdo za epidemie prokazovali skutky lásky, píše arcibiskup Graubner

S vděčností za všechno, čím pomáhali ulehčit druhým čas koronaviru, i s výzvou k obnově života se arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK, obrací k lidem svým pastýřským listem.
Publikováno: 5. 6. 2020 16:00

Foto: Dominik Novák, Člověk a Víra

S odkazem na tento den i na slavnost seslání Ducha Svatého minulou neděli arcibiskup Graubner v listu zdůrazňuje, že život ve společenství charakterizuje jak tři božské osoby Nejsvětější Trojice, tak církev, vzniklou právě po přijetí Ducha. „Lidé kolem nás mají možnost vidět ve shromáždění věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se s Kristem uprostřed nás,“ upozorňuje a děkuje všem, kdo v době epidemie zprostředkovávali modlitby a mše svaté skrze moderní technologie, i těm, kdo konali pobožnosti v rodinách.

Nyní je ovšem třeba vrátit se do kostelů. „Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla pravdivá, a využijme každé příležitosti ‚být u toho‘, když se církev schází ke slavení svaté liturgie i ve všední dny,“ vybízí olomoucký arcibiskup a dodává: „Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách.“ Úkolem pro následující dny je také přivádět ty, které ještě ovládá strach nebo pohodlí, dodává arcibiskup a děkuje všem, kdo se toho zhostí.

A svou vděčnost vyjadřuje také těm, kdo se za epidemie zapojili do služby nemocným a ohroženým – zdravotní a ošetřovatelskou péčí, zajišťováním nákupů a dalších služeb, zapojením se do mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, anebo nabídli pomoc rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. „Nezapomeňme, co jsme se v době zkoušky naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky,“ dodává arcibiskup Graubner.

Po mši svaté pak podle jeho přání mají věřící před vystavenou Nejsvětější svátost projevit vděčnost za obnovu života po epidemii zpěvem „Bože, chválíme tebe“ a také děkovnou modlitbou. Celý text pastýřského listu je zde.

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Rok svaté Ludmily bude dnes zahájen v Senátu Parlamentu ČR

Dnes 1. října od 17.00 proběhne ve venkovních prostorách Senátu Parlamentu ČR slavnostní zahájení Roku svaté Ludmily. Ten byl vyhlášen na rok 2021, jelikož si budeme připomínat již 1100 let od úmrtí této světice. Slavnostního zahájení se zúčastní Mons. Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup pražský, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer nebo Ing. Martin Hrdlička, předseda spolku Svatá Ludmila 1100 let a starosta Obce Tetín.
01.10.2020

Blíží se beatifikace italské laičky a španělských mučedníků

Papež František požádal Kongregaci pro svatořečení k vydání sedmi dekretů, které se týkají pěti nových blahoslavených a dvou ctihodných Božích služebníků. Uznal zázrak přikládaný přímluvě jihoitalské laičky a mučednictví čtyř diecézních kněží, zavražděných z nenávisti k víře ve třicátých letech minulého století ve Španělsku. Hrdinské ctnosti potvrdil u dvou zakladatelek řeholních kongregací.
01.10.2020

Pomoc pro Pákistán - 284 křesťanských rodin bez domova

V Pákistánu silné monzunové deště zničily 86 rodinných domů kompletně a 198 částečně, 284 rodin tak zůstalo bez domova. Oblátská farnost Panny Marie v pakistánském Derekabadu prosí o pomoc s výstavbou 10 domů.
01.10.2020

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020