Videokázání pro děti - Slavnost Nejsvětější Trojice

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti (7. červen 2020).
Publikováno: 6. 6. 2020 16:30

Evangelium (Jan 3,16-18)

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

Autor článku:
TS ČBK