Papež: Věřit znamená přijmout Boha-Lásku

Třebaže všeobecná domácí karanténa v Itálii neplatí už dva týdny, nesešlo se dnes před polednem na Svatopetrském náměstí tolik lidí jak bývávalo zvykem.
Publikováno: 7. 6. 2020 16:00

Foto: Vatican News

Petrův nástupce komentoval evangelium ze dnešní slavnosti Nejsvětější Trojice a svoji promluvu zakončil slovy:

Drazí bratři a sestry, dnešní slavnost nás vybízí, abychom se znovu nechali podmanit Boží krásou, dobrotou a nevyčerpatelnou pravdou. Avšak krása, dobrota a pravda - pokorná a blízká - se stala tělem a je součástí našeho života, našich dějin a dějin každého z nás, aby ji každý muž a žena mohli potkat a mít věčný život. A toto znamená věřit: přijmout Boha-Lásku, jež se dává v Kristu a hýbe námi v Duchu svatém, nechat se od Něho potkat a důvěřovat v Něho. Toto je křesťanský život. Láska, setkání s Bohem, hledání Boha, který nás hledá jako první. Bůh nás potkává jako první.

Panno Maria, příbytku Trojice, pomoz nám přijímat otevřeným srdcem Boží lásku, jež nás naplňuje radostí, dává smysl našemu putování v tomto světě a vždycky usměrňuje k cíli, kterým je Nebe.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě Petrův nástupce oslovil sotva dvě stovky přítomných věřících na Svatopetrském náměstí

„Zdravím vás, Římané a poutníci, jednotlivé věřící, rodiny a řeholní komunity. I vaše nepatrná   přítomnost na náměstí je znamením, že v Itálii je akutní epidemická fáze překonána. Mějte se však na pozoru, neslavte vítězství předčasně, protože je třeba pečlivě dbát platných norem, které pomáhají předcházet šíření viru. Bohu díky jsme vyšli z toho nejhoršího, ale stále s předpisy, které dostáváme od státních představitelů. Bohužel však v jiných zemích má virus mnoho obětí. Minulou neděli v jedné zemi umíral každou minutu jeden. Rád bych vyjádřil svoji blízkost obyvatelům, nemocným a jejich příbuzným, a všem, kdo o ně pečují. Přibližmě se jim svojí modlitbou“

Potom Svatý otec promluvil o významu června v liturgickém roce:

„Měsíc červen je zasvěcen zvláštní úctě k Srdci Kristovu, zbožnosti, která pojí velké mistry duchovního života i prosté lidi Božího lidu. Ježíšovo lidské a božské Srdce je totiž zdrojem, ze kterého můžeme neustále čerpat milosrdenství, odpuštění a laskavost Boží. Můžeme tak činit čtením v evangeliu a přitom vnímat, že středem každého Ježíšova činu i slova je Otcova láska. Můžeme tak činit adorací Eucharistie, kde je tato láska svátostně přítomná. Potom se také naše srdce postupně stane trpělivějším, velkodušnějším a milosrdnějším. Jedna stará modlitba, kterou jsem se naučil od babičky říká: Učiň srdce moje podle srdce Tvého! Je to krásná modlitba, kterou nyní můžeme říci společně.“

Po mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020